О порядке утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий государственной собственности


<PRE><br> МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 48 від 26.09.97<br> м. Київ<br> <br> Про порядок затвердження титулів будов (об'єктів),<br> будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних<br> коштів або коштів підприємств державної власності<br> <br> Кабінет Міністрів України постановою від 8 вересня 1997 року<br>N 995 ( <A HREF="37023">995-97-п</A> ) "Про Порядок затвердження титулів будов<br>(об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних<br>коштів або коштів підприємств державної власності":<br> - затвердив Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),<br>будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або<br>коштів підприємств державної власності ( <A HREF="37023">995-97-п</A> );<br> - установив, що фінансування капітальних вкладень із<br>залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної<br>власності здійснюється лише за наявності погоджених та<br>затверджених в установленому порядку титулів будов (об'єктів);<br> - установив, що постанова набирає чинності з 1 січня 1998<br>року.<br> З метою ефективного використання бюджетних коштів у<br>капітальному будівництві та на виконання зазначеної постанови<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Головному управлінню інвестиційної політики в капітальному<br>будівництві, Головному управлінню фінансово-кредитної та<br>податкової політики, Управлінню по соціальному розвитку села,<br>Управлінню організації та методології бухгалтерського обліку і<br>звітності, Комітету харчової промисловості, Комітету з питань<br>садівництва, виноградарства та виробничої промисловості,<br>Мінсільгосппроду Автономної Республіки Крим, обласним управлінням<br>сільського господарства та продовольства, підприємствам, установам<br>та організаціям, що входять до сфери управління Міністерства,<br>постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року N 995<br>( <A HREF="37023">995-97-п</A> ) прийняти до виконання і в місячний термін привести<br>свої рішення у відповідність з цією постановою.<br> 2. Комітету харчової промисловості, Комітету з питань<br>садівництва, виноградарства та виробничої промисловості,<br>Мінсільгосппроду Автономної Республіки Крим, обласним управлінням<br>сільського господарства та продовольства, підприємствам, установам<br>та організаціям, що входять до сфери управління Міністерства,<br>оформляючи матеріали фінансування будівництва будівель (об'єктів)<br>з 1 січня 1998 року керуватись Порядком затвердження титулів будов<br>(об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних<br>коштів або коштів підприємств державної власності ( <A HREF="37023">995-97-п</A> ).<br> 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Міністра Яковенка В.П.<br> <br> Міністр Ю.М.Карасик<br> <br></PRE>