ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2001 N 176

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності
в утриманні будинків і прибудинкових територій

На виконання Закону України від 20.05.99 N 686-XIV ( 686-14 )
"Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за
несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та
утримання прибудинкових територій" та беручи до уваги необхідність
нормативного визначення участі суб'єктів підприємницької
діяльності у розрахунках за утримання будинку та прибудинкової
території, що має на меті підвищити рівень збереження житлового
фонду та забезпечити його безпечну експлуатацію, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо участі суб'єктів
підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових
територій (далі - Методичні рекомендації), схвалені та
рекомендовані до затвердження рішенням науково-технічної ради
Держбуду від 01.08.2001 N 39.
2. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування
житлової політики та експлуатації житлового фонду (М. Каплун)
забезпечити доведення наказу про затвердження Методичних
рекомендацій до відома заінтересованих організацій.
3. Рекомендувати місцевим органам влади згідно з
повноваженнями в частині затвердження тарифів на
житлово-комунальні послуги, передбаченими чинним законодавством,
на основі Методичних рекомендацій затвердити своїм рішенням
Порядок участі суб'єктів підприємницької діяльності у розрахунках
за утримання будинку та прибудинкової території для застосування у
взаємовідносинах з орендарями (власниками) приміщень, які
орендують (володіють) окремими вбудованими чи прибудованими
частинами житлових будинків
4. Доручити розповсюдження Методичних рекомендацій
Проблемному інституту нетрадиційних енерготехнологій та
інжинірингу (М. Рабінович) за замовленнями заінтересованих
організацій.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету М. Руля.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 9, вересень, 2001 р.