О ликвидации дирекции строительства молочного комбината в г. Краматорску Донецкой области


<br> МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> 01.10.2002 N 316<br> <br> Про ліквідацію дирекції будівництва молочного<br> комбінату в м. Краматорську Донецької області<br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом<br> Міністерства аграрної політики<br> N 187 ( <A HREF="134949">v0187555-03</A> ) від 23.06.2003 )<br> <br> <br> В зв'язку з продажем на аукціоні об'єктів незавершеного<br>будівництва "Молочний комбінат в м. Краматорську" та<br>"Невстановлене устаткування і матеріали Краматорського молочного<br>комбіната" Донецької області на підставі договорів купівлі-продажу<br>від 24 травня 2000 року N 3724 та від 7 березня 2002 року N 40047<br>і беручи до уваги, що наказом регіонального відділення Фонду<br>держмайна України по Донецькій області від 25 вересня 2002 року<br>N 1352 "Про виключення з переліку об'єктів незавершеного<br>будівництва, що підлягають приватизації" залишки обладнання і<br>матеріалів, які не користуються попитом, повернуті Мінагрополітики<br>для прийняття рішення про подальше їх використання відповідно до<br>Закону України "Про особливості приватизації об'єктів<br>незавершеного будівництва" ( <A HREF="73904">1953-14</A> ) Н А К А З У Ю:<br> 1. Ліквідувати за станом на 2 жовтня 2002 року дирекцію<br>будівництва молочного комбінату в м. Краматорську Донецької<br>області, створену наказом Держагропрому України від 28 березня<br>1988 року N 85 у встановленому порядку.<br> 2. Створити ліквідаційну комісію по ліквідації дирекції<br>будівництва молочного комбінату в м. Краматорську Донецької<br>області у складі згідно з додатком.<br> 3. Комісії у місячний термін провести обстеження стану<br>залишків обладнання та матеріалів, визначити суми витрат, які<br>підлягають списанню з балансу дирекції, та суми витрат, необхідних<br>для приведення матеріалів до стану, придатного для використання чи<br>реалізації.<br> 4. Голові комісії Літовченку В.М.:<br> 4.1. Провести звільнення працівників дирекції у відповідності<br>з законодавством.<br> 4.2. Провести розрахунки по зарплаті та інших платежах і<br>забезпечити працевлаштування вивільнених працівників дирекції у<br>відповідності з законодавством.<br> 4.3. В 10-денний термін після закінчення роботи комісії<br>подати Мінагрополітики матеріали (ліквідаційний баланс, звіт про<br>роботу ліквідаційної комісії) для затвердження, після чого у<br>встановленому порядку здати їх на зберігання в архів міністерства.<br> 5. Директору дирекції будівництва молочного комбінату<br>Свинаренку В.І.:<br> 5.1 Забезпечити реалізацію та подальше використання<br>матеріальних цінностей, майна ліквідованої дирекції, відобразити<br>фінансові результати в бухгалтерській звітності. Суму коштів,<br>отриманих від реалізації, за винятком витрат необхідних для<br>приведення матеріалів до стану, придатного для використання чи<br>реалізації, перерахувати в бюджет.<br> 5.2. Здійснити заходи щодо збереження та передачі в архів в<br>установленому порядку бухгалтерської та іншої документації<br>ліквідованої дирекції.<br> 6. Визначити, що відповідальність за правильне списання<br>витрат згідно з законодавством покладається на директора<br>підприємства, на балансі якого знаходилось незавершене<br>будівництво.<br> 7. Управлінню державною власністю та приватизації<br>(Чорноус В.С.) внести відповідні зміни в Перелік державних<br>підприємств і організацій, що належать до сфери управління<br>Мінагрополітики України, затверджений наказом від 12 серпня<br>2002 року N 232 ( <A HREF="111400">v0232555-02</A> ).<br> 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Державного секретаря Яковенка В.П.<br> <br> Міністр С.Рижук<br> <br> Додаток<br> до наказу Мінагрополітики<br> України<br> 01.10.2002 р. N 316<br> <br> СКЛАД<br> ліквідаційної комісії по ліквідації дирекції<br> будівництва молочного комбінату в<br> м. Краматорську Донецької області<br> <br> <br> Літовченко В.М. - заступник начальника Головного управління<br> сільського господарства і продовольства<br> Донецької обласної державної адміністрації,<br> голова комісії.<br> Члени комісії:<br> <br> Півень С.В. - начальник відділу правової та ревізійної<br> роботи Головного управління сільського<br> господарства і продовольства Донецької<br> обласної державної адміністрації<br> <br> Золіна Т.М. - заступник начальника відділу малої<br> приватизації регіонального відділення Фонду<br> держмайна по Донецькій області, за згодою<br> <br> Свинаренко В.І. - директор дирекції будівництва молочного<br> комбінату в м. Краматорську<br> <br> Босенко Н.С. - головний бухгалтер дирекції будівництва<br> молочного комбінату в м. Краматорську<br> <br> Зіннік Л.В. - головний бухгалтер Головного управління<br> сільського господарства і продовольства<br> Донецької облдержадміністрації<br> <br> Бюрюкова Н.О. - головний спеціаліст відділу правової і<br> ревізійної роботи Головного управління<br> сільського господарства і продовольства<br> Донецької облдержадміністрації<br> <br>( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства<br>аграрної політики N 187 ( <A HREF="134949">v0187555-03</A> ) від 23.06.2003 )<br> <br>