О первоочередных мероприятиях из улучшения охраны работы в области строительства и промышленност строительных материалов


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 08.04.2004 N 66<br> <br> <br> Про першочергові заходи з поліпшення охорони праці<br> у галузі будівництва та промисловості будівельних<br> матеріалів<br> <br> <br> На виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня<br>2004 р. N 11 ( <A HREF="162344">vr011509-04</A> ) "Про стан та першочергові заходи з<br>поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості<br>будівельних матеріалів" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних<br>технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити:<br> <br> 1.1. У місячний термін доопрацювання та погодження з<br>Держнаглядохоронпраці України пріоритетних заходів на 2004 рік<br>"Галузевої програми Держбуду України з поліпшення стану безпеки,<br>гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки"<br>(далі - Галузева програма) з урахуванням існуючої системи<br>управління охороною праці, стану виконання Галузевої програми,<br>аналізу виробничого травматизму у будівельному комплексі за<br>2003 рік та додаткових пропозицій корпорацій та інститутів<br>будівельної галузі.<br> <br> 1.2. Врегулювання з Фондом соціального страхування від<br>нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань<br>України питання щодо фінансування цих заходів у 2004 році.<br> <br> 2. З метою забезпечення реалізації положень Закону України<br>"Про охорону праці" ( <A HREF="108483">2694-12</A> ):<br> <br> 2.1. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку,<br>Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) надати в тижневий<br>термін пропозиції щодо створення в апараті Держбуду України<br>структурного підрозділу з охорони праці.<br> <br> 2.2. Відділу ліцензування та атестації будівельної галузі<br>(В.Лісничук) підготувати доповнення до Ліцензійних умов<br>провадження будівельної діяльності" (вишукувальні та проектні<br>роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних<br>конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних<br>мереж) щодо врахування законодавчих та інших нормативних вимог з<br>питань охорони праці до 17.04.2004.<br> <br> 2.3. Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка),<br>Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у<br>будівництві (П. Губень) забезпечити контроль за додержанням вимог<br>ДБН А.3.1-5-95 "Організація будівельного виробництва", зокрема,<br>при проведенні перевірок та експертизи проектної документації<br>будівництва.<br> <br> 3. Керівникам будівельних корпорацій: "Укрбуд",<br>"Укрбудматеріали", "Укртрансбуд", "Укрмонтажспецбуд",<br>"Укрметротунельбуд", "Украгропромбуд" вжити заходів щодо<br>поліпшення стану охорони праці на виробництві та зменшення<br>травматизму:<br> <br> 3.1. Розробити та реалізувати заходи щодо зниження у<br>2004 році рівня травматизму на виробництві.<br> <br> 3.2. Забезпечити безумовне виконання статутних повноважень у<br>сфері охорони праці відповідно до статті 36 Закону України<br>"Про охорону праці" ( <A HREF="108483">2694-12</A> ).<br> <br> 3.3. Забезпечити першочергове фінансування витрат на охорону<br>праці в обсягах відповідно до Закону України "Про охорону праці"<br>( <A HREF="108483">2694-12</A> ).<br> <br> 3.4. Розглядати на засіданнях правлінь корпорацій питання з<br>охорони праці не рідше одного разу на рік.<br> <br> 4. Для координації робіт та опрацювання питань щодо<br>поліпшення стану охорони праці у галузі будівництва та<br>промисловості будівельних матеріалів створити робочу групу<br>Держбуду України у складі згідно з додатком.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету О.Бондаренка.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Держбуду України<br> 08.04.2004 N 66<br> <br> <br> СКЛАД<br> робочої групи Держбуду України з координації робіт<br> та опрацювання питань з поліпшення стану охорони праці<br> у галузі будівництва та промисловості будівельних<br> матеріалів<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|1. |Бондаренко О.М.|Заступник Голови Держбуду України, голова |<br>| | |робочої групи |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|2. |Адріанов В.П. |Віце-президент Української державної |<br>| | |корпорації "Унрмонтажспецбуд", заступник |<br>| | |голови робочої групи |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|3. |Жидко М.О. |Перший віце-президент Української державної |<br>| | |будівельної корпорації "Укрбуд", заступник |<br>| | |голови робочої групи |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|4. |Малогулко П.П. |Заступник Голови правління Української |<br>| | |кооперативно-державної корпорації |<br>| | |"Украгропромбуд", заступник голови робочої |<br>| | |групи |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|5. |Захарчук М.І. |Головний спеціаліст Управління |<br>| | |науково-технічної політики та інформаційних |<br>| | |технологій у будівництві Держбуду України, |<br>| | |секретар робочої групи |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|6. |Баглай В.А. |Заступник начальника Управління |<br>| | |науково-технічної політики та інформаційних |<br>| | |технологій у будівництві Держбуду України |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|7. |Вільсон О.Г. |Викладач кафедри охорони праці Київського |<br>| | |національного університету будівництва і |<br>| | |архітектури, за згодою |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|8. |Голодець І.В. |Директор науково-виробничої фірми "Екобуд", |<br>| | |за згодою |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|9. |Грабчук М.І. |Директор інституту "УкрНДІцемент", за згодою|<br>| | | |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|10.|Зозуля В.І. |Віце-президент Української державної |<br>| | |корпорації "Укрметротунельбуд" |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|11.|Кожан В.П. |Заступник начальника науково-технічного |<br>| | |управління Української державної корпорації |<br>| | |"Укрмонтажспецбуд" |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|12.|Купрієнко В.Я. |Провідний спеціаліст з охорони праці |<br>| | |Української державної корпорації |<br>| | |"Укрметротунельбуд" |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|13.|Любченко І.Г. |Учений секретар Державного |<br>| | |науково-дослідного інституту будівельних |<br>| | |конструкцій |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|14.|Перекута Г.О. |Головний спеціаліст Управління промислової |<br>| | |забудови, будівництва у складних |<br>| | |інженерно-геологічних умовах |<br>| | |та ЧАЕС Держбуду України |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|15.|Полонська С.О. |Завідуюча лабораторією заводського |<br>| | |виробництва та енергозбереження |<br>| | |у будівництві науково-дослідного інституту |<br>| | |будівельного виробництва, за згодою |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|16.|Резніченко О.М.|Державний інспектор з охорони праці у |<br>| | |будівництві та соціально-культурній сфері |<br>| | |територіального управління |<br>| | |Держнаглядохоронпраці у Київській області |<br>| | |і м. Києві, за згодою |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|17.|Сасімова Н.А. |Головний спеціаліст з охорони праці |<br>| | |Української кооперативно-державної |<br>| | |корпорації "Украгропромбуд" |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|18.|Черв'яков Ю.М. |Заступник директора з наукової роботи |<br>| | |Українського науково-дослідного та |<br>| | |проектно-конструкторського інституту |<br>| | |будівельних матеріалів і виробів |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|19.|Шестопал А.М. |Генеральний директор науково-виробничої |<br>| | |фірми "Полімербуд", за згодою |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|20.|Яньшин В.М. |Голова ЦК профспілки працівників будівництва|<br>| | |і промисловості будівельних матеріалів |<br>| | |України, за згодою |<br>|---+---------------+--------------------------------------------|<br>|21.|Ярощук С.В. |Провідний спеціаліст з охорони праці |<br>| | |Української державної будівельної |<br>| | |корпорації "Укрбуд". |<br>------------------------------------------------------------------<br></FONT></PRE><br>