ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

17.05.2004 N 20

(в робочому порядку)

Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002
"Цементи. Загальні технічні умови"


Розглянувши проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент.
Загальні технічні умови", розроблений державним підприємством
"Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ", науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни N 2
ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент. Загальні технічні умови".

2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) підготувати наказ про
надання чинності зазначеній Зміні N 2 та сформувати "Справу
нормативного документа" в установленому порядку.

Голова НТР В.Череп