Относительно выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 22 сентября в 2004 году N 1243 "Про порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством об'єктів"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 18.10.2004 N 191<br> <br> <br> Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України<br> від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття<br> в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>22 вересня 2004 року N 1243 ( <A HREF="177497">1243-2004-п</A> ) "Про порядок прийняття<br>в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Заступникам Голови Комітету, структурним підрозділам<br>Комітету, Міністерству архітектури і будівельної політики АР Крим,<br>управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрацій,<br>Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, інспекціям<br>державного архітектурно-будівельного контролю взяти зазначену<br>постанову ( <A HREF="177497">1243-2004-п</A> ) для керівництва в роботі та неухильного<br>виконання.<br> <br> 2. Міністерству архітектури і будівельної політики АР Крим,<br>управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрацій,<br>Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, інспекціям<br>державного архітектурно-будівельного контролю;<br> <br> 2.1. Відповідно до територіальної належності щоквартально<br>здійснювати вибірковий контроль за додержанням порядку прийняття в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та за результатами<br>до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформувати Держбуд;<br> <br> 2.2. Протягом двох місяців привести у відповідність до<br>вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України власні правові<br>та нормативні положення.<br> <br> 3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(В.Ліванідов) до 20 листопада розробити та подати на затвердження<br>форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів та перелік виконавчої документації.<br> <br> 4. Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(В.Ліванідов), Управлінню науково-технічної політики та<br>інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович), Управлінню<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) спільно з відповідними<br>підрозділами МНС у двомісячний термін підготувати та подати на<br>підпис керівництву Держбуду та МНС наказ, у якому визначити<br>Перелік типів об'єктів і споруд, за якими проектна документація<br>закладається до страхового фонду, та обсяг цієї документації.<br> <br> 5. Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(В.Ліванідов), Управлінню архітектурно-конструктивних та<br>інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>(О.Авдієнко) у місячний термін підготувати та подати на<br>затвердження Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без<br>виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом житлових будинків.<br> <br> 6. Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний<br>термін розробити порядки прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та<br>садових будинків та подати на погодження Держбуду.<br> <br> 7. З набуттям чинності зазначеної постанови Кабінету<br>Міністрів України вважати такими, що втратили чинність, державні<br>будівельні норми ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію<br>закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення", затверджені<br>наказом Держкоммістобудування від 5 жовтня 1994 року N 48<br>( <A HREF="130578">v0048243-94</A> ) і введені в дію з 01.01.95 року.<br> <br> 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету О.Бондаренка.<br> <br> Голова комітету В.Череп</FONT></PRE><br>