Приказ 756. Об утверждении Порядка определения размера средств на кредитование нового строительства и возобновление жилья гражданам, что потерпели от стихийной беды в Закарпатской области


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 264 від 17.11.98 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 26 листопада 1998 р.<br> за N 756/3196<br> <br> ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального <br> господарства <br> N 173 ( <A HREF="215299">z1140-05</A> ) від 27.09.2005 )<br> <br> Про затвердження Порядку визначення розміру коштів<br> на кредитування нового будівництва та відновлення<br> житла громадянам, що потерпіли від стихійного лиха<br> в Закарпатській області<br> <br> <br> <br> Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок визначення розміру коштів на<br>кредитування нового будівництва та відновлення житла громадянам,<br>що потерпіли від стихійного лиха в Закарпатській області, що<br>додається.<br> 2. Управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи<br>забезпечити доведення Порядку визначення розміру коштів на<br>кредитування нового будівництва та відновлення житла громадянам,<br>що потерпіли від стихійного лиха в Закарпатській області, до<br>відома зацікавлених організацій.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> <br> Затверджено<br> Наказ Держбуду України<br> 17.11.98 N 264<br> <br> Порядок<br> визначення розміру коштів на кредитування нового будівництва<br> та відновлення житла громадянам, що потерпіли від стихійного<br> лиха в Закарпатській області<br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Зазначений Порядок розроблено на виконання доручення<br>Президента України від 13.11.98 N 1-14/888 з метою ліквідації<br>наслідків стихійного лиха, яке сталося в Закарпатській області.<br> 1.2. Порядок розроблено з метою визначення необхідного<br>розміру коштів на кредитування нового будівництва та відновлення<br>житла і надвірних споруд для жителів Закарпатської області, які<br>постраждали внаслідок стихійного лиха.<br> <br> 2. Визначення коштів на кредитування нового<br> будівництва житла і надвірних споруд<br> <br> 2.1. Розмір коштів на кредитування нового будівництва житла і<br>надвірних споруд визначається виходячи із загальної площі<br>житлового будинку та надвірних споруд та вартості матеріальних<br>ресурсів на будівництво в розрахунку на один квадратний метр<br>загальної площі житлового будинку та надвірних споруд.<br> 2.2. Вартість матеріальних ресурсів на будівництво в<br>розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового<br>будинку та надвірних споруд в середньому по Закарпатській області<br>складає 340 грн.<br> 2.3. Загальна площа житлового будинку та надвірних споруд<br>визначається на підставі довідки-характеристики бюро технічної<br>інвентаризації. У разі відсутності зазначеної довідки загальна<br>площа визначається на підставі актів обстеження будинковолодіння,<br>складених в установленому порядку.<br> <br> 3. Визначення розміру коштів на кредитування ремонту<br> житлових будинків та надвірних споруд, що зазнали пошкоджень<br> <br> 3.1. Попередній розмір коштів для кредитування ремонту<br>визначається виходячи із загальної площі житлових будинків та<br>надвірних споруд, які потребують ремонту, та середньої вартості<br>матеріальних ресурсів на ремонт у розрахунку на один квадратний<br>метр загальної площі житлових будинків та надвірних споруд.<br> 3.2. Вартість матеріальних ресурсів на ремонт у розрахунку на<br>один квадратний метр загальної площі житлового будинку та<br>надвірних споруд складає в середньому по Закарпатській області<br>34 грн.<br> 3.3. Виділення коштів для кредитування ремонту визначається<br>на підставі дефектних актів, складених в установленому порядку,<br>потреби в матеріальних ресурсах та поточних цін придбання.</FONT></PRE><br>