Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.02.2006 N 45<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 23 березня 2006 р.<br> за N 320/12194<br> <br> <br> Про затвердження індексу для визначення<br> розміру плати за виконання робіт<br> <br> <br> Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про<br>Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України, затвердженого Указом Президента України від<br>19 грудня 2005 року N 1801 ( <A HREF="224243">1801/2005</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити індекс для визначення розміру плати за<br>виконання робіт, зазначених у таблицях Базових показників вартості<br>проектно-планувальних та інших робіт із надання платних послуг<br>замовникам, затверджених постановою колегії Держбуду України від<br>26.06.91 N 24, у розмірі 2,74.<br> <br> 2. Скасувати наказ Держбуду України від 28.02.2005 N 44<br>( <A HREF="192748">z0302-05</A> ) "Про затвердження індексу для визначення розміру<br>плати за виконання робіт", зареєстрований в Міністерстві юстиції<br>України 16.03.2005 за N 302/10582, державну реєстрацію якого<br>скасовано (висновок Міністерства юстиції України від 30.01.2006<br>N 1/59 ( <A HREF="237238">v1_59323-06</A> ).<br> <br> 3. Управлінню містобудування та архітектури (Вашкулат О.М.)<br>подати даний наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції<br>України.<br> <br> 4. Управлінню містобудування та архітектури (Вашкулат О.М.)<br>та Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у<br>будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення наказу до відома<br>зацікавлених організацій.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Казмірука Ю.Й.<br> <br> Міністр П.С.Качур</FONT></PRE><br>