Приказ 438. Об утверждении Порядка принятия и публикации объявлений относительно государственных закупок в информационно-аналитическом бюллетне "Вісник государственных закупівель"


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ<br> ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.05.2003 N 128<br> <br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 4 червня 2003 р.<br> за N 438/7759<br> <br> <br> { Наказ втратив чинність на підставі Наказу<br> Міністерства економіки <br> N 139 ( <A HREF="248768">z0525-06</A> ) від 17.04.2006 }<br> <br> <br> Про затвердження Порядку приймання та публікування<br> оголошень щодо державних закупівель в<br> інформаційно-аналітичному бюлетені<br> "Вісник державних закупівель"<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки<br> та з питань європейської інтеграції<br> N 383 ( <A HREF="181623">z1401-04</A> ) від 22.10.2004 )<br> <br> <br> Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і<br>послуг за державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ) та постанови Кабінету<br>Міністрів України від 27.09.2000 N 1469 ( <A HREF="73546">1469-2000-п</A> ) "Про<br>організаційні заходи щодо функціонування системи державних<br>закупівель" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок приймання та публікування оголошень<br>щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені<br>"Вісник державних закупівель", що додається.<br> <br> 2. Установити, що публікація оголошень щодо державних<br>закупівель здійснюється:<br> безкоштовно, якщо оголошення подаються замовниками, які<br>відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002<br>N 228 ( <A HREF="94993">228-2002-п</A> ) "Про затвердження Порядку складання,<br>розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів<br>бюджетних установ" (із змінами та доповненнями) є розпорядниками<br>бюджетних коштів, а також Національним банком України, його<br>підрозділами, державними цільовими фондами, фондами соціального<br>страхування та Пенсійним фондом України;<br> на платній основі, якщо оголошення подаються іншими<br>замовниками. Розмір плати за надання оголошень щодо державних<br>закупівель установлюється Державним підприємством "Редакція<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".<br> <br> 3. Управлінню державних закупівель та юридичному департаменту<br>забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в<br>Міністерстві юстиції України.<br> <br> 4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації<br>у Міністерстві юстиції України.<br> <br> Міністр економіки та з питань<br> європейської інтеграції України В.Хорошковський<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства економіки<br> та з питань європейської<br> інтеграції України<br> 20.05.2003 N 128<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 4 червня 2003 р.<br> за N 438/7759<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> приймання та публікування оголошень<br> щодо державних закупівель в<br> інформаційно-аналітичному бюлетені<br> "Вісник державних закупівель"<br> <br> <br> 1. Оголошення щодо державних закупівель, підготовлене для<br>публікації згідно з установленими Міністерством економіки та з<br>питань європейської інтеграції України формами та інструкціями до<br>них, подається до Державного підприємства "Редакція<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"<br>(далі - редакція) особисто секретарем тендерного комітету<br>організації-замовника (іншим уповноваженим працівником<br>організації-замовника) або передається телефаксом та/або засобами<br>електронного зв'язку (відповідно до додатка 1), що підтверджується<br>письмово. Відповідальність за зміст поданого оголошення щодо<br>державних закупівель несе організація-замовник. ( Пункт 1 із<br>змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з<br>питань європейської інтеграції N 383 ( <A HREF="181623">z1401-04</A> ) від 22.10.2004 )<br> <br> 2. Під час подання замовником оголошення щодо державних<br>закупівель (далі - оголошення) редакцією здійснюється перевірка<br>його змісту, форми і строків подання на відповідність установленим<br>формам оголошень стосовно державних закупівель та інструкціям щодо<br>їх заповнення.<br> <br> 3. За підсумками перевірки редакція має право не прийняти до<br>публікації оголошення та запропонувати доопрацювати його. Якщо під<br>час прийняття інформації виявлено необхідність коригування<br>оголошення, оголошення повторно подається після коригування.<br>Редакція може додатково вимагати від замовника надання<br>підтвердження повноважень щодо визнання його розпорядником<br>бюджетних коштів.<br> <br> 4. Оголошення вважається прийнятим для публікації, якщо йому<br>присвоєно вхідний реєстраційний номер. Особа, що здійснює передачу<br>оголошення телефаксом, повинна вказати додатково під текстом<br>оголошення свої прізвище, ім'я та по батькові, посаду, номер<br>контактного телефону.<br> <br> 5. Періодичність видання інформаційно-аналітичного бюлетеня<br>"Вісник державних закупівель" визначається редакцією за<br>погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської<br>інтеграції України.<br> <br> Заступник начальника управління<br> державних закупівель С.Яременко<br> <br> <br> Додаток 1<br> до Порядку приймання<br> та публікування оголошень<br> щодо державних закупівель<br> в інформаційно-аналітичному<br> бюлетені "Вісник державних<br> закупівель"<br> <br> <br> РЕГЛАМЕНТ<br> розміщення замовниками інформації щодо державних<br> закупівель на базі Інтернет-порталу<br> інформаційно-аналітичного бюлетеня<br> "Вісник державних закупівель"<br> <br> <br> 1. Користувачами системи є замовники торгів,<br>інформаційно-аналітичний бюлетень "Вісник державних закупівель",<br>учасники торгів.<br> <br> 2. Приймання оголошень щодо державних закупівель<br>з використанням електронного зв'язку здійснюється відповідно<br>до встановлених форм та інструкцій до них, затверджених наказом<br>Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України<br>від 20.05.2003 N 130 ( <A HREF="133746">z0427-03</A> ), зареєстрованим у Міністерстві<br>юстиції України 03.06.2003 за N 427/7748 (із змінами<br>та доповненнями), після реєстрації замовників на Інтернет-порталі<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".<br> <br> 3. Реєстрація замовників торгів здійснюється таким чином:<br> заповнення реєстраційної форми на Інтернет-порталі<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"<br>та одержання замовниками за їх електронною адресою коду активації;<br> подання замовниками на адресу редакції<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"<br>офіційного листа за встановленою формою (додаток 2);<br> одержання замовником на відповідну електронну адресу<br>повідомлення щодо отримання права подання та розміщення інформації<br>з використанням електронного зв'язку на Інтернет-порталі<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".<br> <br> 4. Замовник для подання оголошень заповнює відповідну форму<br>підрозділу "Подання оголошень" розділу "Державні закупівлі"<br>Інтернет-порталу інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник<br>державних закупівель".<br> <br> 5. Після відправлення оголошень щодо державних закупівель<br>замовник має можливість у відповідному розділі вказаного порталу<br>одержувати інформацію про стадії проходження прийнятих<br>до публікації оголошень на кожний номер бюлетеня або причини їх<br>неприйняття.<br> <br> 6. Замовник має право розміщувати на Інтернет-порталі<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"<br>іншу інформацію щодо державних закупівель.<br>( Порядок доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства<br>економіки та з питань європейської інтеграції N 383 ( <A HREF="181623">z1401-04</A> )<br>від 22.10.2004 )<br> <br> <br> Додаток 2<br> до Порядку приймання<br> та публікування оголошень<br> щодо державних закупівель<br> в інформаційно-аналітичному<br> бюлетені "Вісник державних<br> закупівель"<br> <br> Головному редактору<br> інформаційно-аналітичного<br> бюлетеня "Вісник державних<br> закупівель"<br> <br> <br> Відповідно до Регламенту розміщення замовниками інформації<br>щодо державних закупівель на базі Інтернет-порталу<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"<br>направляємо відповідні відомості:<br> 1. Головний розпорядник коштів (повна назва<br>та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).<br> <br> 2. Замовник торгів:<br> 2.1. Повна назва.<br> 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.<br> 2.3. Місцезнаходження.<br> <br> 3. Зареєстроване ім'я користувача на Інтернет-порталі<br>інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".<br> <br> 4. Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада,<br>номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського<br>телефонного зв'язку, адреса електронної пошти).<br> <br> 5. Адреси:<br> одержання тендерної документації;<br> подання тендерних пропозицій;<br> розкриття тендерних пропозицій.<br> <br> 6. Підпис уповноваженої особи, скріплений печаткою<br>організації-замовника торгів або окремою печаткою тендерного<br>комітету.<br>( Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства<br>економіки та з питань європейської інтеграції N 383 ( <A HREF="181623">z1401-04</A> )<br>від 22.10.2004 )</FONT></PRE><br>