Примітка 1. Наявність нормованих значень освітленості в графах обох систем штучного освітлення вказує на можливість застосування однієї з цих систем.

Примітка 2. При дробовому позначенні освітленості, наведеної в графі 4 таблиці, у чисельнику показана норма освітленості від загального й місцевого освітлення на робочому місці, а в знаменнику - освітленості від загального освітлення приміщення.

Примітка 3. При дробовому позначенні показника дискомфорту, наведеного в графі 7 таблиці, у чисельнику показана норма для загального освітлення у системі комбінованого освітлення, а в знаменнику - освітленість від загального освітлення приміщення.

Примітка 4. При дробовому позначенні коефіцієнта пульсації, наведеного в графі 8 таблиці, у чисельнику показана норма для місцевого освітлення або тільки загального освітлення, а в знаменнику - для загального освітлення у системі комбінованого.


Додаток Л (рекомендований)

Розрахунок природного освітлення

Попередній розрахунок площі світлових прорізів проводиться:

а) при боковому освітленні приміщень за формулою

(Л.1)

б) при верхньому освітленні за формулою

, (Л.2)

де Sв - площа світлових прорізів (в світлі) при боковому освітленні;

Sn - площа підлоги приміщення;

ен - нормоване значення КПО;

К3 - коефіцієнт запасу, який приймається згідно з таблицею 3;

ήв - світлова характеристика вікон, яка визначається згідно з таблицею Л. 1;

τo - загальний коефіцієнт світлопроникнення, який визначається за формулою

, (Л.З)

де τ1 - коефіцієнт світлопропускання матеріалу, який визначається за таблицею Л.З;

τ2 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в рамах світлопрорізу, який визначається за таблицею Л.З;

τ3 - коефіцієнт, який враховує втрати в несучих конструкціях і визначається за таблицею Л.З (при боковому освітленні Хз = 1);

τ4 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях і визначається за таблицею Л.4;

τ5 - коефіцієнт, який враховує втрати світла в захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями, який приймається рівним 0,9;

r1 - коефіцієнт, який враховує підвищення КПО при боковому освітленні завдяки світлу, яке відбивається від поверхонь приміщення та підстилаючого шару, прилеглого до будинку і який приймається за таблицею Л.5;

Kбуд - коефіцієнт, який враховує затінювання вікон протилежними будинками і визначається за таблицею Л.2;

Sл - площа світлових прорізів (в світлі) при верхньому освітленні;

ήл - світлова характеристика ліхтаря або світлового прорізу в площині покриття, яка визначається за таблицями Л.6 і Л.7;

r2 - коефіцієнт, який враховує підвищення КПО при верхньому освітленні завдяки світлу, яке відбивається від поверхонь приміщення і приймається за таблицею Л.8;

Кл - коефіцієнт, який враховує тип ліхтаря і визначається за таблицею Л.9.

Таблиця Л. 1.

Значення світлової характеристики ήв вікон при боковому освітленні

Відношення довжини приміщення In до йогоглибини В

Значення світлової характеристики ήв при відношенні глибини приміщення В до його висоти від рівня умовної робочої поверхні до верха вікна h1

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

4 і більше

6,5

7

7,5

8

9

10

11

12,5

3

7,5

8

8,5

9,6

10

11

12,5

14

2

8,5

9

9,5

10,5

11,5

13

15

17

1,5

9,5

10,5

13

15

17

19

21

23

1

11

15

16

18

21

23

26,5

29

0,5

18

23

31

37

45

54

66

-

Таблиця Л.2.

Значення коефіцієнта Kбуд , який враховує затінювання вікон протилежними будинками залежно від відношення відстані між даним будинком і протилежним будинком Р до висоти розміщення карнизу протилежного будинку над підвіконником вікна Hбуд , що розглядається

Р/Нбуд

Кбуд

0,5

1,7

1

1,4

1,5

1,2

2

1,1

3 і більше

1

Таблиця Л.З.

Значення коефіцієнтів τ1, τ2, τ3

Вид світлопропускаючого матеріалу

Значення

τ1

Вид рами

Значення τ2

Несучі конструкції покриття

Значення

τ3

Скло віконне листове:


Рами для вікон і ліхтарів промислових будівель:


Сталеві ферми

0,9

одинарне

0,9

а) дерев'яні:
подвійне

0,8

одинарні

0,75потрійне

0,75

спарені подвійні окремі

б) сталеві:

0,7Скло вітринне завтовшки 6- 8 мм

0,8

0,6

Залізобетонні і дерев'яні ферми і арки

0,8

Скло листове армоване

0,6

Балки і рами суцільні
одинарні,

які відкриваються

0,75

при висоті перерізу: - 50 см і більше

0,8одинарні глухі

0,9

- менше 50 см

0,9подвійні глухі

0,8Скло листове візерунчасте

0,65

Рами для вікон житлових, громадських і допоміжних будівель:

а) дерев'яні: одинарні спарені подвійні окремі з потрійним заскленням

б) металеві: одинарні спарені подвійні окремі з потрійним заскленням
Скло листове зі спеціальними властивостями:


0,8

0,75

0,65

0,5сонцезахисне

0,65

контрастне

0,75

Органічне скло: прозоре молочне

0,9 0,6

0,9

0,85

0,8

0,7Порожнисті скляні блоки:
світлорозсіюючі

0,5

світлопрозорі

0,55

Склопакети

0,8
Примітка. Значення коефіцієнтів х, і х2 для профільного скла і конструкцій з нього слід приймати відповідно до Вказівок з проектування, монтажу та експлуатації з профільного скла.

Таблиця Л.4.

Значення коефіцієнта τ4

Сонцезахисні пристрої, вироби і матеріали

Значення х4

Регулюючі жалюзі, що складаються, та штори (міжскляні, внутрішні, зовнішні)

1

Стаціонарні жалюзі та екрани із захисним кутом не більше 45° при розташуванні пластини жалюзі або екрану під кутом до 90° до площини вікна:


горизонтальні

0,65

вертикальні

0,75

Горизонтальні козирки:


із захисним кутом не більше 30°

0,8

із захисним кутом від 15° до 45° (багатоступінчасті)

0,9-0,6


Таблиця Л.5.

Значення коефіцієнту r1

Відношення глибини приміщення В до висоти від рівня умовної робочої поверхні до h1верха вікна

Відношення відстані l розрахункової крапки від зовнішньої стінки до глибина приміщення В

Значення r1при боковому освітленні

Значення r1при боковому двосторонньому освітленні

Середньозважений коефіцієнт відбивання рсер стелі, стін і підлоги

0,5

0,4

0,3

0,5

0,4

0,3

Відношення довжини приміщення Іп до його глибини

0,5

1

2 і більше

0,5

1

2 і більше

0,5

1

2 і більше

0,5

1

2 і більше

0,5

1

2 і більше

0,5

1

2 і більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Від 1 до 1,5

0,1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1

1,05

1

1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1

1,05

1

1

0,5

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1

1,2

1,1

1,1

1,35

1,25

1,15

1,15

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1

2,1

1,9

1,5

1,8

1,6

1,3

1,4

1,3

1,2

1,6

1,4

1,25

1,45

1,3

1,15

1,25

1,15

1,1

Більше 1,5 до 2,5

0

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1

1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1

1

0,3

1,3

1,2

1,1

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,05

1,3

1,2

1,1

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,05

0,5

1,85

1,6

1,3

1,5

1,35

1,2

1,3

1,2

1,1

1,8

1,45

1,25

1,4

1,25

1,15

1,25

1,15

1,1

0,7

2,25

2

1,7

1,7

1,6

1,3

1,55

1,35

1,2

2,1

1,75

1,5

1,75

1,45

1,2

1,3

1,25

1,2

1

3,8

3,3

2,4

2,8

2,4

1,8

2

1,8

1,5

2,35

2

1,6

1,9

1,6

1,5

1,5

1,35

1,2

Більше 2,5 до 3,5

0,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1

1

1

1

1

1,1

1,05

1,05

1,05

1

1

1

1

1

0,2

1,15

1,1

1,05

1,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,15

1,1

1,05

1,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1,05

0,3

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,1

1,1

1,1

1,05

1,5

1,15

1,1

1,15

1,1

1,1

1,1

1,1

1,05

0,4

1,35

1,25

1,2

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,1

1,35

1,2

1,2

1,2

1,15

1,1

1,1

1,1

1,1

0,5

1,6

1,45

1,3

1,35

1,25

1,2

1,25

1,15

1,1

1,5

1,4

1,25

1,3

1,2

1,15

1,2

1,1

1,1

0,6

2

1,75

1,45

1,6

1,45

1,3

1,4

1,3

1,2

1,8

1,6

1,35

1,5

1,35

1,2

1,35

1,25

1,15

0,7

2,6

2,2

1,7

1,9

1,7

1,4

1,6

1,5

1,3

2,25

1,9

1,45

1,7

1,5

1,25

1,5

1,4

1,2

0,8

3,6

3,1

2,4

2,4

2,2

1,55

1,9

1,7

1,4

2,8

2,4

1,9

1,9

1,6

1,3

1,65

1,5

1,25

0,9

5,3

4,2

3

2,9

2,45

1,9

2,2

1,85

1,5

3,65

2,9

2,6

2,2

1,9

1,5

1,8

1,6

1,3

1

7,2

5,4

4,3

3,6

3,1

2,4

2,6

2,2

1,7

4,45

3,35

2,65

2,4

2,1

1,6

2,

1,7

1,4

Більше 3.5

0,1

1,2

1,15

1,1

1,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1

1,2

1,15

1,1

1,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1

0,2

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1

1,1

1,05

1,05

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1

1,1

1,05

1,05

0,3

1,75

1,5

1,3

1,4

1,3

1,2

1,25

1,2

1,1

1,75

1,5

1,3

1,4

1,3

1,2

1,25

1,2

1,1

0,4

2,4

2,1

1,8

1,6

1,4

1,3

1,4

1,3

1,2

2,35

2

1,75

1,6

1,4

1,3

1,35

1,25

1,15

0,5

3,4

2,9

2,5

2

1,8

1,5

1,7

1,5

1,3

3,25

2,8

2,4

1,9

1,7

1,45

1,65

1,5

1,3

0,6

4,6

3,8

3,1

2,4

2,1

1,8

2

1,8

1,5

4,2

3,5

2,85

2,25

2

1,7

1,95

1,7

1,4

0,7

6

4,7

3,7

2,9

2,6

2,1

2,3

2

1,7

5,1

4

3,2

2,55

2,3

1,85

2,1

1,8

1,5