МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

22.06.2006 N 210


Про затвердження орієнтовного плану
засідань президії науково-технічної ради
на III квартал 2006 року


З метою організації роботи науково-технічної ради
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України (далі - Міністерство) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити орієнтовний план засідань президії
науково-технічної ради Міністерства на III квартал 2006 року
згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії
науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
президії науково-технічної ради.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Б.Лотоцького.

Міністр П.Качур


Додаток
до наказу Мінбуду України
22.06.2006 N 210


ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
засідань президії науково-технічної ради
Мінбуду України на III квартал 2006 року


------------------------------------------------------------------
| N |Питання, що виносяться на| Відповідальні за | Термін |
|з/п| розгляд | підготовку | подання |
| | | | матеріалів |
|----------------------------------------------------------------|
| Засідання 13 липня |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про розгляд |Управління |6 липня |
| |техніко-економічного |ціноутворення, | |
| |обґрунтування проекту |експертизи та | |
| |технічного переоснащення |контролю вартості у | |
| |енергоблока N 7 |будівництві | |
| |Старобешівської ТЕС |(П.І.Губень) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 2 |Про розгляд робочого |Управління |6 липня |
| |проекту "Будівництво |ціноутворення, | |
| |компресорної станції |експертизи та | |
| |(КС-05) "Бобровницька" |контролю вартості у | |
| |газопроводу Тула - Шостка|будівництві | |
| |- Київ |(П.І.Губень) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 3 |Про проекти Інструкції з |Відділ промислової |6 липня |
| |технічної експлуатації |забудови та | |
| |споруд інженерного |інженерного захисту | |
| |захисту територій від |територій | |
| |підтоплення в міських |(А.В.Шпакевич) | |
| |населених пунктах та |УкрВОДГЕО | |
| |Інструкції з проведення | | |
| |технічної інвентаризації | | |
| |та ведення обліку | | |
| |дренажних систем у | | |
| |міських населених пунктах| | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 4 |Про проект Інструкції з |Управління |6 липня |
| |нормування та визначення |водопровідно- | |
| |фактичної величини |каналізаційного | |
| |витоків холодної та |господарства | |
| |гарячої води у житлових |(В.П.Рудий) Державна| |
| |будинках |академія | |
| | |житлово-комунального| |
| | |господарства | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 5 |Про погодження проекту |Управління |6 липня |
| |експериментального |архітектурно- | |
| |будівництва |конструктивних та | |
| |30-поверхового офісного |інженерних систем | |
| |центру з влаштуванням |будинків і споруд | |
| |чотириповерхової |(О.П.Авдієнко) | |
| |підземної автомобільної | | |
| |стоянки на | | |
| |вул. Мечникова, 1 у | | |
| |Печерському районі | | |
| |м. Києва | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 6 |Про проект |Управління |6 липня |
| |ДБН В.26-...-200... |архітектурно- | |
| |Конструкції будинків і |конструктивних та | |
| |споруд. Будівельна |інженерних систем | |
| |теплотехніка" |будинків і споруд | |
| | |(О.П.Авдієнко) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розглядається у робочому порядку |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про проект відомчих |Управління |13 липня |
| |ресурсних кошторисних |ціноутворення, | |
| |норм та їх погодження (за|експертизи та | |
| |надходженням) |контролю вартості у | |
| | |будівництві | |
| | |(П.І.Губень) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 2 |Про розгляд проектів |Управління |13 липня |
| |відомчих будівельних норм|технічного | |
| |України та їх погодження |регулювання в | |
| |(за надходженням) |будівництві | |
| | |(Д.В.Барзилович) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 3 |Про погодження проектів |Управління |13 липня |
| |технічних умов та |технічного | |
| |проектів змін технічних |регулювання в | |
| |умов на продукцію |будівництві | |
| |будівельного призначення |(Д.В.Барзилович) | |
| |(за надходженням) | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 4 |Про розгляд проекту |Відділ промислової |13 липня |
| |технічних умов |забудови та | |
| |ТУУВ 2.7-243-00294-349- |інженерного захисту | |
| |134:2005 "Компенсатор |територій | |
| |телескопічний з захисним |(А.В.Шпакевич) НДІБК| |
| |корпусом типу КТЗ" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Засідання 10 серпня |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про розгляд |Управління |3 серпня |
| |техніко-економічного |ціноутворення, | |
| |обґрунтування технічного |експертизи та | |
| |переоснащення енергоблока|контролю вартості у | |
| |N 7 Бурштинської ТЕС |будівництві | |
| | |(П.І.Губень) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 2 |Про проект Правил надання|Управління |3 серпня |
| |послуг з управління |експлуатації | |
| |будинком, спорудою або |житлового фонду | |
| |групою будинків |(В.М.Кірюшин) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 3 |Про проект Методичних |Департамент |3 серпня |
| |рекомендацій щодо порядку|стратегічного | |
| |корпоратизації |розвитку (В.І.Козак)| |
| |підприємств комунальної |Інститут | |
| |власності, що працюють у |соціально- | |
| |сфері житлово-комунальних|економічних | |
| |послуг |стратегій | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 4 |Про проект ДБН |Відділ промислової |3 серпня |
| |"Інженерний захист від |забудови та | |
| |підтоплення ґрунтовими |інженерного захисту | |
| |водами територій та |територій | |
| |споруд" |(А.В.Шпакевич) | |
| | |УкрВОДГЕО | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 5 |Про проект Типових |Управління |3 серпня |
| |укрупнених норм часу на |водопровідно- | |
| |обслуговування абонентів |каналізаційного | |
| |контролерами в виробничих|господарства | |
| |управліннях |(В.П.Рудий) | |
| |водопровідно- |Національний | |
| |каналізаційного |університет водного | |
| |господарства |господарства та | |
| | |природокористування,| |
| | |м. Рівне | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 6 |Про проект Типових |Управління |3 серпня |
| |укрупнених норм часу на |водопровідно- | |
| |ремонт водопровідно- |каналізаційного | |
| |каналізаційного |господарства | |
| |устаткування в |(В.П.Рудий) | |
| |виробничих управліннях |Національний | |
| |водопровідно- |університет водного | |
| |каналізаційного |господарства та | |
| |господарства |природокористування,| |
| | |м. Рівне | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розглядається у робочому порядку |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про розгляд проектів |Управління |10 серпня |
| |відомчих ресурсних |ціноутворення, | |
| |кошторисних норм та їх |експертизи та | |
| |погодження (за |контролю вартості у | |
| |надходженням) |будівництві | |
| | |(П.І.Губень) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 2 |Про розгляд проектів |Управління |10 серпня |
| |відомчих будівельних норм|технічного | |
| |України та їх погодження |регулювання в | |
| |(за надходженням) |будівництві | |
| | |(Д.В.Барзилович) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 3 |Про погодження проектів |Управління |10 серпня |
| |технічних умов та |технічного | |
| |проектів змін технічних |регулювання в | |
| |умов на продукцію |будівництві | |
| |будівельного призначення |(Д.В.Барзилович) | |
| |(за надходженням) | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 4 |Про проект Зміни N 1 ГОСТ|Управління |10 серпня |
| |"Панели металлические |технічного | |
| |трехслойные стеновые с |регулювання в | |
| |утеплителем из |будівництві | |
| |пенополиуретана. |(Д.В.Барзилович) | |
| |Технические условия" (за | | |
| |надходженням) | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 5 |Про розгляд проекту |Відділ промислової |10 серпня |
| |Інструкції з проведення |забудови та | |
| |моніторингу підземної |інженерного захисту | |
| |гідросфери та |територій | |
| |інженерно-вишукувальних |(А.В.Шпакевич) | |
| |робіт у зв'язку з |УкрВОДГЕО | |
| |підтопленням територій | | |
| |міст та селищ України | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Засідання 14 вересня |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про розгляд |Управління |7 вересня |
| |техніко-економічного |ціноутворення, | |
| |обгрунтування будівництва|експертизи та | |
| |Генічеської ВЕС |контролю вартості у | |
| |потужністю до 100 Мвт в |будівництві | |
| |Херсонській області |(П.І.Губень) | |
| |(дільниця ДП | | |
| |"Донузлавська ВЕС", | | |
| |перший етап: ВЕС | | |
| |потужністю до 20 Мвт на | | |
| |землях Червонопрапорної | | |
| |сільради) | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 2 |Про розгляд проекту |Управління економіки|7 вересня |
| |Положення про державні |та організації | |
| |цільові довгострокові |будівництва | |
| |кредити на будівництво чи|(Т.О.Шарапова) | |
| |придбання житла | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 3 |Про розгляд проекту |Управління економіки|7 вересня |
| |Порядку формування та |та організації | |
| |діяльності Наглядової |будівництва | |
| |ради щодо громадського |(Т.О.Шарапова) | |
| |контролю за розподілом | | |
| |соціального житла | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 4 |Про розгляд Порядку |Управління економіки|7 вересня |
| |розподілу коштів |та організації | |
| |державного бюджету, |будівництва | |
| |спрямованих на розвиток |(Т.О.Шарапова) | |
| |житлового фонду | | |
| |соціального призначення | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 5 |Про проект ДСТУ |Управління |7 вересня |
| |"Проектування. |технічного | |
| |Генеральний |регулювання в | |
| |проектувальник. Основні |будівництві | |
| |положення" |(Д.В.Барзилович) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 6 |Про Методологічні та |Управління |7 вересня |
| |технологічні аспекти |благоустрою та | |
| |впровадження роздільного |комунального | |
| |збирання побутових |обслуговування | |
| |відходів та їх сортування|(Я.А.Стеценко) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 7 |Про проект |Управління |7 вересня |
| |ДБН В.2.3-...-200... |архітектурно- | |
| |"Автостоянки і гаражі для|конструктивних та | |
| |легкових автомобілів" |інженерних систем | |
| | |будинків і споруд | |
| | |(О.П.Авдієнко) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розглядається у робочому порядку |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про надання статусу |Управління |14 вересня |
| |базових організацій з |технічного | |
| |науково-технічної |регулювання в | |
| |діяльності у сферах |будівництві | |
| |будівництва, |(Д.В.Барзилович) | |
| |промисловості будівельних| | |
| |матеріалів, архітектури і| | |
| |містобудування ДП | | |
| |"Київдіпротранс", ВАТ | | |
| |"Київпромелектропроект", | | |
| |ДП "Украеропроект", УДПІ | | |
| |"Укрміськбудпроект" | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 2 |Про розгляд проектів |Управління |14 вересня |
| |відомчих будівельних норм|технічного | |
| |України та їх погодження |регулювання в | |
| |(за надходженням) |будівництві | |
| | |(Д.В.Барзилович) | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 3 |Про погодження проектів |Управління |14 вересня |
| |технічних умов та |технічного | |
| |проектів змін технічних |регулювання в | |
| |умов на продукцію |будівництві | |
| |будівельного призначення |(Д.В.Барзилович) | |
| |(за надходженням) | | |
|---+-------------------------+--------------------+-------------|
| 4 |Про розгляд проектів |Управління |14 вересня |
| |відомчих ресурсних |ціноутворення, | |
| |кошторисних норм та їх |експертизи та | |
| |погодження (за |контролю вартості у | |
| |надходженням) |будівництві | |
| | |(П.І.Губень) | |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
науково-технічної
інформації та інновацій Л.Кравченко