ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.02.2007 N 34


Про затвердження стандарту організації


У зв'язку із закінченням розробки СОУ 45.2-00018112-013-2006
"Безпека дорожнього руху. Розриви у дорожніх огородженнях I групи.
Загальні технічні вимоги" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.03.2007
СОУ 45.2-00018112-013-2006 "Безпека дорожнього руху. Розриви у
дорожніх огородженнях I групи. Загальні технічні вимоги".

2. Українському державному виробничо-технологічному
підприємству "Укрдортехнологія" (Нагайчук В.М.) забезпечити
тиражування та розповсюдження документа дорожнім підприємствам та
організаціям з компенсацією типографських витрат на договірній
основі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Прусенка Є.Д.

Голова Ф.Демішкан