Приказ 1210. Об утверждении Методики определения нормативов питьевого водоснабжения населения


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.09.2005 N 148<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 17 жовтня 2005 р.<br> за N 1210/11490<br> <br> <br> Про затвердження Методики визначення нормативів<br> питного водопостачання населення<br> <br> <br> На виконання статті 29 Закону України "Про питну воду та<br>питне водопостачання" ( <A HREF="93486">2918-14</A> ) та постанови Кабінету Міністрів<br>України від 25 серпня 2004 року N 1107 ( <A HREF="175240">1107-2004-п</A> ) "Про<br>затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів<br>питного водопостачання" та відповідно до Положення про Державний<br>комітет України з питань житлово-комунального господарства,<br>затвердженого Указом Президента України від 19 серпня 2002 року<br>N 723 ( <A HREF="109515">723/2002</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Методику визначення нормативів питного<br>водопостачання населення (далі - Методика), що додається.<br> <br> 2. Державній академії житлово-комунального господарства<br>(Г.I.Короткий) організувати проведення навчання з питань<br>розроблення та впровадження нормативів водопостачання згідно із<br>затвердженою Методикою.<br> <br> 3. Керівникам Міністерства будівельної політики, архітектури<br>та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,<br>структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської<br>міських державних адміністрацій з питань житлово-комунального<br>господарства:<br> <br> 3.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома підприємств<br>питного водопостачання та організацій житлово-комунального<br>господарства;<br> <br> 3.2. Направити на навчання до Державної академії<br>житлово-комунального господарства фахівців з питань питного<br>водопостачання.<br> <br> 4. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства<br>(М.I.Бригадир) забезпечити розміщення наказу про затвердження<br>Методики визначення нормативів питного водопостачання населення на<br>веб-сайті Держжитлокомунгоспу України.<br> <br> 5. Юридичному відділу (Т.М.Герасименко) разом з Управлінням<br>водопровідно-каналізаційного господарства (М.I.Бригадир) подати<br>цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.<br> <br> 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого<br>заступника Голови Комітету Г.М.Семчука.<br> <br> Голова Комітету О.Ю.Кучеренко<br> <br> ПОГОДЖЕНО:<br> <br> Державний комітет України<br> по водному господарству<br> <br> Голова Комітету В.А.Сташук<br> <br> Міністерство охорони<br> навколишнього природного<br> середовища України <br> <br> Міністр П.М.Iгнатенко<br> <br> Міністерство охорони<br> здоров'я України<br> <br> Заступник Міністра С.П.Бережнов<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державного комітету<br> України з питань<br> житлово-комунального<br> господарства<br> 27.09.2005 N 148<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 17 жовтня 2005 р.<br> за N 1210/11490<br> <br> <br> МЕТОДИКА<br> визначення нормативів питного<br> водопостачання населення<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Методика визначення нормативів питного водопостачання<br>населення розроблена відповідно до Порядку розроблення та<br>затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року<br>N 1107 ( <A HREF="175240">1107-2004-п</A> ) (далі - Порядок).<br> <br> 1.2. Методика призначена для визначення науково обґрунтованих<br>нормативів питного водопостачання населення (далі - нормативи<br>водопостачання) у конкретних населених пунктах з метою<br>встановлення необхідних обсягів постачання питної води, а також<br>для планування господарської діяльності підприємств питного<br>водопостачання.<br> <br> 1.3. Методика обов'язкова для застосування науково-дослідними<br>організаціями, які будуть розробляти нормативи питного<br>водопостачання для конкретних населених пунктів.<br> <br> 1.4. Нормативи водопостачання, визначені за даною методикою,<br>використовуються також для розрахунку та встановлення норм<br>споживання питної води населенням (далі - норми водоспоживання) в<br>залежності від ступеня благоустрою житлових будинків.<br> <br> 2. Основні терміни та їх визначення<br> <br> У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються в такому<br>значенні:<br> вода питна, підприємство питного водопостачання, питне<br>водопостачання, нормативи питного водопостачання, система питного<br>водопостачання, технологічний норматив використання питної води<br>(ТНВПВ) - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про<br>питну воду та питне водопостачання" ( <A HREF="93486">2918-14</A> );<br> індивідуальні ТНВПВ (IТНВПВ) для підприємства питного<br>водопостачання - технологічні нормативи, встановлені для<br>конкретного підприємства питного водопостачання;<br> індивідуальні ТНВПВ (IТНВПВ) на утримання житлових будинків,<br>споруд та прибудинкової території - технологічні нормативи,<br>встановлені для конкретного житлово-експлуатаційного підприємства;<br> житлово-комунальні послуги, внутрішньобудинкові системи,<br>засіб обліку, комунальні послуги, норми споживання, споживач,<br>утримання будинків і прибудинкових територій, якість<br>житлово-комунальної послуги - у значенні, визначеному статтею 1<br>Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( <A HREF="172936">1875-15</A> );<br> методика виконання вимірювань, засіб вимірювальної техніки,<br>повірка засобів вимірювальної техніки, повірочна лабораторія - у<br>значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про метрологію та<br>метрологічну діяльність" ( <A HREF="42590">113/98-ВР</A> ).<br> <br> 3. Основні вимоги до розробки нормативів питного<br> водопостачання населення<br> <br> Під час розроблення нормативів питного водопостачання у<br>конкретному населеному пункті необхідно враховувати вимоги,<br>встановлені пунктом 5 Порядку. Окрім цього, при розробці цих<br>нормативів повинні враховуватись:<br> чинні норми водоспоживання, встановлені в даному населеному<br>пункті;<br> наявність затверджених місцевим органом самоврядування<br>графіків подавання холодної та гарячої води;<br> кількість води, фактично спожитої населенням у попередні три<br>роки;<br> чисельність постійного населення міста з диференціацією за<br>рівнями благоустрою житла щодо холодного та гарячого<br>водопостачання (наявності душів, ванн та іншого обладнання);<br> дані вибіркових приладних вимірювань кількості фактично<br>спожитої питної води мешканцями даного населеного пункту в<br>будинках з різним ступенем благоустрою.<br> <br> 4. Підготовчі роботи до проведення розрахунку<br> нормативів водопостачання<br> <br> Розрахунку нормативів водопостачання для даного населеного<br>пункту передують такі підготовчі роботи:<br> визначення різновидів норм водоспоживання відповідно до<br>ступеня благоустрою житла та інших подібних факторів, що впливають<br>на водоспоживання (орієнтовний перелік різновидів норм<br>водоспоживання наведений у додатку 1);<br> збір даних щодо балансу споживання питної води в даному<br>населеному пункті у попередні три роки за статистичною звітністю,<br>сучасного стану системи водопостачання;<br> визначення планового обсягу постачання питної води на<br>наступний рік з урахуванням планів реалізації місцевих програм<br>розвитку системи питного водопостачання;<br> визначення кількості споживачів за рівнем благоустрою житла<br>(номенклатурою норм водоспоживання) та обладнанням житла засобами<br>обліку питної води;<br> визначення обсягів питної води, реалізованої населенню за<br>нормами водоспоживання та за показаннями засобів обліку питної<br>води (будинкових та квартирних);<br> проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного<br>водоспоживання населенням;<br> розробка та затвердження IТНВПВ для підприємства питного<br>водопостачання та житлово-експлуатаційних підприємств населеного<br>пункту відповідно до Порядку розроблення та затвердження<br>технологічних нормативів використання питної води, затвердженого<br>наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 N 205<br>( <A HREF="184383">z1556-04</A> ), зареєстрованим Міністерством юстиції України 7<br>грудня 2004 року за N 1556/10155.<br> <br> 5. Проведення вибіркових приладних вимірювань<br> фактичного водоспоживання населенням<br> <br> 5.1. Приладні вимірювання фактичного водоспоживання<br>населенням повинні провадитись повіреними у встановленому порядку<br>засобами вимірювальної техніки.<br> <br> 5.2. Вимірюваннями повинні бути охоплені щонайменш 13<br>будинків кожного виду благоустрою (різновиду норм водоспоживання,<br>які визначені обстеженням житлового фонду населеного пункту).<br> <br> 5.3. Для проведення приладних вимірювань відбирають будинки в<br>різних районах міста (з різною віддаленістю від головних<br>водопровідних насосних станцій). Збільшення кількості відібраних<br>для обстеження будинків підвищує статистичну достовірність<br>результатів.<br> <br> 5.4. Перед початком приладних вимірювань усувають усі витоки<br>питної води з внутрішньобудинкових мереж.<br> <br> 5.5. Вимірювання виконують цілодобово упродовж двох тижнів у<br>характерні для обсягів водоспоживання періоди (літо, зима, періоди<br>відсутності подавання гарячої води).<br> <br> 5.6. При проведенні вимірювань слід виключити можливість<br>впливу на водоспоживання населення інших споживачів (орендарів<br>приміщень у житлових будинках - юридичних осіб тощо) шляхом<br>обов'язкового встановлення на їхніх вводах водолічильників (як це<br>передбачено чинними Правилами користування системами комунального<br>водопостачання та водовідведення в містах і селищах України<br>( <A HREF="14834">z0165-94</A> ).<br> Фактичні обсяги водоспоживання у житловому будинку, визначені<br>приладними вимірюваннями, обов'язково зменшують на обсяги<br>споживання води іншими споживачами.<br> <br> 5.7. При наявності в будинку квартир, обладнаних квартирними<br>водолічильниками, необхідно визначати кількість води, спожитої за<br>їх показаннями за період проведення вимірювань, та кількість осіб,<br>які мешкають у цих квартирах.<br> <br> 5.8. Збір даних приладних вимірювань провадиться комісією у<br>складі представників підприємств, які здійснюють господарську<br>діяльність із забезпечення мешканців обраних будинків послугами<br>централізованого постачання холодної та гарячої води,<br>водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкової<br>території, а також представників власника та мешканців будинку.<br> <br> 5.9. Про стан системи водопостачання та засобів обліку води<br>складають акт обстеження для кожного будинку за формою додатка 2.<br> Про фактичне споживання питної води упродовж двох тижнів для<br>кожного житлового будинку складають акт за формою додатка 3.<br> <br> 5.10. За результатами вимірювань (на підставі актів додатків<br>2 та 3) розробник нормативів питного водопостачання складає<br>підсумкову таблицю вимірювань фактичного водоспоживання мешканцями<br>населеного пункту за формою додатка 4.<br> <br> 6. Розрахунок нормативів питного водопостачання<br> населення для даного населеного пункту<br> <br> 6.1. Обробка масиву даних вибіркових приладних вимірювань<br>фактичного водоспоживання населенням здійснюється із застосуванням<br>методів математичної статистики для кожного виду благоустрою<br>житла.<br> <br> 6.2. У будинках кожного виду благоустрою визначають питоме<br>водоспоживання на одну особу за добу (у квартирах без квартирних<br>водолічильників), відкидають найменші та найбільші значення цієї<br>величини і визначають середнє арифметичне значення питомого<br>водоспоживання у будинках даного виду благоустрою. Сумують<br>значення питомого водоспоживання, одержані у вимірюваннях,<br>проведених у різні пори року, та знаходять його середнє<br>арифметичне значення для даного виду благоустрою житла<br>(номенклатури різновидів норм водоспоживання).<br> Одержані середньостатистичні значення питомого водоспоживання<br>заносять у розрахункову таблицю, яка містить найменування усієї<br>номенклатури різновидів норм, кількість осіб, що мешкають у<br>будинках з даним видом благоустрою, та кількість осіб, споживання<br>води якими обліковується за показниками квартирних водолічильників<br>(дивись додаток 4).<br> <br> 6.3. За даними таблиці додатка 4 визначають норматив питного<br>водопостачання населення шляхом сумування визначеного для кожного<br>виду благоустрою питомого споживання холодної та гарячої води.<br> <br> 6.4. На підставі нормативів питного водопостачання для даного<br>населеного пункту визначають норми водоспоживання населенням за<br>видами благоустрою житла.<br> <br> 6.5. Для узгодження норм водоспоживання з плановим подаванням<br>питної води в населений пункт складають плановий баланс<br>водоспоживання (дивись додаток 5). Обсяг подавання питної води в<br>населений пункт (Wзаг.) встановлюється з урахуванням існуючого<br>стану системи водопостачання, затверджених технологічних<br>нормативів використання питної води підприємством питного<br>водопостачання, плану реалізації питної води споживачам, місцевих<br>програм розвитку системи питного водопостачання з урахуванням<br>заходів щодо зменшення та запобігання втратам води в системі<br>водопостачання.<br> <br> 6.6. Розраховують нормативні обсяги використання питної води<br>підприємством питного водопостачання згідно із затвердженими<br>індивідуальними ТНВПВ та планові обсяги реалізації води<br>промисловості, бюджетним організаціям, комунально-побутовим<br>підприємствам, сільському господарству та іншим споживачам - за<br>договорами та нормативними розрахунками.<br> <br> 6.7. Розраховують плановий обсяг реалізації питної води<br>населенню (Wреал.нас.) як різницю між загальним річним обсягом<br>подавання питної води у населений пункт (Wзаг.) та плановим<br>обсягом використання питної води підприємством питного<br>водопостачання та реалізації питної води іншим споживачам та<br>заповнюють графу 6 додатка 5.<br> <br> 6.8. Обчислюють плановий обсяг водоспоживання населенням<br>даного населеного пункту за плановими нормами водоспоживання<br>(Wплан.норм.) як різницю між плановим обсягом реалізації питної<br>води населенню (Wреал.нас.) та обсягами відпуску води на утримання<br>підсобного господарства в приватному секторі і обсягами води, що<br>буде реалізована за показниками квартирних водолічильників в<br>житловому фонді (обчислюється за даними останнього звітного<br>кварталу).<br> <br> 6.9. Розраховують обсяг річного водоспоживання населенням за<br>діючими нормами (Wдіюч.норм.) шляхом множення відповідних норм<br>водоспоживання на кількість осіб, які мешкають в житловому фонді<br>даного виду благоустрою, та складання добутків. Результати<br>розрахунків заносять у графу 5 таблиці додатка 6.<br> <br> 6.10. Розраховують обсяг річного водоспоживання населення за<br>нормативами питного водопостачання (Wнормативне) шляхом множення<br>нормативу питного водопостачання на кількість осіб, які мешкають в<br>житловому фонді даного виду благоустрою, та складання добутків.<br>Результати розрахунків заносять у графу 7 таблиці додатка 6.<br> <br> 6.11. Визначають загальний (середній) коефіцієнт<br>невідповідності діючих норм водоспоживання нормативам питного<br>водопостачання за формулою<br> <br> Кн = Wдіюч.норм./Wнормативне<br> <br> 6.12. Визначають загальний (середній) коефіцієнт<br>відповідності планових норм водоспоживання нормативам питного<br>водопостачання за формулою<br> <br> Кв = Wплан.норм./ Wнормативне<br> <br> 6.13. Планові норми водоспоживання населенням у будинках<br>різного благоустрою визначають шляхом помноження нормативів<br>водопостачання на індивідуальні коефіцієнти для кожного<br>благоустрою, величина яких визначається відповідно до<br>середньостатистичних значень питомого водоспоживання, одержаних в<br>результаті обробки даних приладних вимірювань фактичного<br>водоспоживання.<br> <br> 6.14. Розраховують обсяг річного водоспоживання населення за<br>визначеними плановими нормами (Wв.норм.) шляхом помноження цих<br>норм на кількість осіб, які розраховуються за послуги<br>водопостачання за нормами, та складання добутків. Результати<br>розрахунків заносять у графу 13 таблиці додатка 6.<br> <br> 6.15. У разі перевищення обсягом (Wв.норм.) планового обсягу<br>водоспоживання за нормами (Wплан.норм.) зменшують індивідуальні<br>коефіцієнти для кожного виду благоустрою з врахуванням величини<br>коефіцієнту Кн у такий спосіб, щоб обсяги річного водоспоживання<br>населення за визначеними нормами (Wв.норм.) дорівнювали плановим<br>обсягам водоспоживання за нормами (Wплан.норм.).<br> <br> 6.16. Якщо обсяги річного водоспоживання населення, що буде<br>розраховуватися за нормами (Wв.норм.), будуть менші за планові<br>обсяги водоспоживання за нормами (Wплан.норм.), то величина<br>(Wв.норм.) приймається за плановий обсяг водоспоживання за нормами<br>і планова реалізація та подавання питної води в систему<br>водопостачання відповідно зменшуються. До планового балансу<br>водоспоживання (додаток 5) вносяться відповідні корективи.<br> <br> 6.17. У зв'язку з тим, що при відсутності подавання гарячої<br>води у будинках з централізованим гарячим водопостачанням<br>споживання холодної води збільшується, на цей період<br>встановлюються окремі норми (дивись додаток 1).<br> <br> 7. Порядок погодження та затвердження нормативів<br> питного водопостачання для населення конкретного<br> населеного пункту<br> <br> 7.1. Розроблені нормативи питного водопостачання погоджуються<br>та затверджуються згідно з пунктом 4 Порядку ( <A HREF="175240">1107-2004-п</A> ).<br> <br> 7.2. Перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється<br>один раз на три роки, а в разі необхідності допускається їх<br>достроковий перегляд.<br> <br> 7.3. Затверджені нормативи питного водопостачання населення<br>органи місцевого самоврядування можуть брати за основу при<br>встановленні норм водоспоживання населенням.<br> <br> В.о.начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир<br> <br> <br> Додаток 1<br> до пункту 4 Методики<br> визначення нормативів<br> питного водопостачання<br> населення<br> <br> <br> ОРIЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛIК<br> видів норм водоспоживання населенням<br> _________________________________<br> (назва населеного пункту)<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦Назва норми водоспоживання ¦ Діюча норма ¦<br>¦з/п¦ ¦ водоспоживання, ¦<br>¦ ¦ ¦ л/особу на добу ¦<br>¦ ¦ ¦------------------¦<br>¦ ¦ ¦загальна¦ у тому ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ числі ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ гарячої ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ води ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦ ¦1. Норми водоспоживання для споживачів, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦які мешкають у приватних та ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦малоквартирних будинках ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦1 ¦з користуванням питною водою з вуличних ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦водорозбірних колонок ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦2 ¦з користуванням питною водою з дворових ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦водорозбірних колонок або дворових ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водорозбірних кранів ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦3 ¦з водопроводом і місцевою каналізацією ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦(вигрібом) без ванн і без газопостачання ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦4 ¦з водопроводом і місцевою каналізацією ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦(вигрібом) без ванн з газопостачанням ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦5 ¦з водопроводом і місцевою каналізацією ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦(вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами¦ ¦ ¦<br>¦ ¦на твердому паливі ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦6 ¦з водопроводом і місцевою каналізацією ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦(вигрібом) з ваннами та газовими ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водопідігрівачами ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦7 ¦з водопроводом і каналізацією без ванн і ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦без газопостачання ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦8 ¦з водопроводом і каналізацією без ванн з ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦газопостачанням ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦9 ¦з водопроводом і каналізацією з ваннами ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦та водопідігрівачами на твердому паливі ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦10 ¦з водопроводом і каналізацією з ваннами ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦та газовими водопідігрівачами ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦11 ¦з водопроводом і каналізацією з ваннами ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦та швидкодіючими газовими ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водопідігрівачами і багатоточковим ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водорозбором ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦ ¦2. Норми водоспоживання для споживачів, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦які мешкають у багатоквартирних будинках ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦12 ¦з водопроводом і каналізацією без ванн і ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦без газопостачання ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦13 ¦з водопроводом і каналізацією без ванн з ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦газопостачанням ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦14 ¦з водопроводом і каналізацією з ваннами ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦та водопідігрівачами на твердому паливі ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦15 ¦з водопроводом і каналізацією з ваннами ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦та газовими водопідігрівачами ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦16 ¦з водопроводом і каналізацією з ваннами ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦та швидкодіючими газовими ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водопідігрівачами і багатоточковим ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водорозбором ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦17 ¦з водопроводом і каналізацією, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦централізованим гарячим водопостачанням ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(ЦГВ), обладнаних умивальниками, мийками ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦та душами ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦18 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦19 ¦з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦сидячими ваннами та душами ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦20 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦21 ¦з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ваннами довжиною 1500 - 1700 мм та душами¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у будинках висотою до 9 поверхів включно ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦22 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦23 ¦з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ваннами довжиною 1500 - 1700 мм та душами¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у будинках висотою понад 9 поверхів ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦24 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦ ¦3. Норми водоспоживання для споживачів, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦які мешкають у гуртожитках ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦25 ¦із загальними душовими ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦26 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦27 ¦з душами при усіх житлових кімнатах ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦28 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦29 ¦із загальними кухнями і блоками душових ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦при житлових кімнатах у кожній секції ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будинку ¦ ¦ ¦<br>¦---+-----------------------------------------+--------+---------¦<br>¦30 ¦те ж саме при відсутності подавання ¦ ¦ Х* ¦<br>¦ ¦гарячої води ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> Х* - норма не встановлюється.<br> <br> В.о. начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир<br> <br> <br> Додаток 2<br> до пункту 5.9 Методики<br> визначення нормативів<br> питного водопостачання<br> населення<br> <br> <br> Акт N 1- ____<br> обстеження стану системи водопостачання будинку<br> та засобів обліку води у житловому фонді<br> _____________________________________<br> (назва населеного пункту)<br> <br> <br> ________200_року<br> <br> <br> Вул.____________________ , будинок N ____, ____ - поверхів,<br>_____ - мешканців, у тому числі _____ мешканців розраховуються за<br>показниками квартирних водолічильників.<br> Будинок обслуговується житлово-експлуатаційною організацією<br>(ЖРЕД, ОСББ, ЖБК тощо)____________________________________________<br> Комісія у складі представників підприємства питного<br>водопостачання __________________________________________________,<br> (посада, П.I.Б.)<br>теплопостачання _________________________, житлово-експлуатаційної<br>організації ______________________________, власника __________ та<br>мешканців будинку __________________________склала цей акт у тому,<br>що _________200__року нами було проведено обстеження стану<br>внутрішньобудинкової системи водопостачання, водолічильників та<br>зняття їх показів у будинку, обладнаному _________________________<br>_________________________________________________________________.<br> (вказати вид благоустрою)<br> <br> Встановлено, що внутрішньобудинкові витоки відсутні,<br>лічильники знаходяться у робочому стані, опломбовані і повірені.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Вода ¦ Облік на вводі у ¦ Облік у субабонентів ¦<br>¦ ¦ будинок ¦ ¦<br>¦ ¦-------------------------+-----------------------------¦<br>¦ ¦ тип, ¦ наяв- ¦дата¦пока-¦ тип, ¦наяв- ¦ дата ¦ покази ¦<br>¦ ¦марка ¦ ність ¦по- ¦ зи ¦марка ¦ність ¦повір-¦лічиль- ¦<br>¦ ¦лічи- ¦пломби ¦вір-¦лічи-¦лічи- ¦пломби¦ ки ¦ників, ¦<br>¦ ¦льника¦ та ¦ки ¦льни-¦льника¦ та ¦ ¦ куб.м ¦<br>¦ ¦ ¦клейма ¦ ¦ків, ¦ ¦клейма¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦повіри-¦ ¦куб.м¦ ¦пові- ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ теля ¦ ¦ ¦ ¦рителя¦ ¦ ¦<br>¦--------+------+-------+----+-----+------+------+------+--------¦<br>¦Холодна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦--------+------+-------+----+-----+------+------+------+--------¦<br>¦Гаряча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Схеми встановлення лічильників холодної та гарячої води та<br>водопідігрівачів наведені на зворотному боці акта.<br> <br> Підписи членів комісії<br> та печатки відповідних організацій:<br> <br> В.о. начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир<br> <br> <br> Додаток 3<br> до пункту 5.9 Методики<br> визначення нормативів<br> питного водопостачання<br> населення<br> <br> <br> Акт N 2 - _____<br> про фактичне споживання питної<br> води у житловому фонді<br> ____________________________<br> (назва населеного пункту)<br> <br> <br> ________200__року<br> <br> <br> Вул.____________________ , будинок N ____, ____ - поверхів,<br>_____ - мешканців, у тому числі _____ мешканців розраховуються за<br>показниками квартирних водолічильників.<br> Будинок обслуговується житлово-експлуатаційною організацією<br>(ЖРЕД, ОСББ, ЖБК тощо)___________________________________________.<br> Комісія у складі представників підприємства питного<br>водопостачання __________________________________________________,<br> (посада, ПIБ)<br> <br>теплопостачання__________________________, житлово-експлуатаційної<br>організації ___________________________, власника _____________ та<br>мешканців будинку _________________________ склала цей акт у тому,<br>що _____200__ року нами були зняті покази будинкових<br>водолічильників та визначене фактичне водоспоживання мешканців<br>будинку за ____ діб _____________________________________________.<br> (вказати вид благоустрою)<br> <br> Внутрішньобудинкові витоки відсутні, лічильники знаходяться у<br>робочому стані, опломбовані і повірені.<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------<br>¦ Вода ¦ Покази ¦Спожито ¦ Спожито води ¦ Покази ¦ Спожито ¦<br>¦ ¦будинкових ¦води в ¦ мешканцями, куб.м ¦лічильників ¦ води ¦<br>¦ ¦лічильників,¦будинку,¦ ¦субабонен- ¦субабонен-¦<br>¦ ¦ куб.м ¦куб.м ¦ ¦тів, куб.м ¦ тами, ¦<br>¦ ¦------------¦(гр.2- ¦ ¦ ¦ куб.м ¦<br>¦ ¦ на ¦попе-¦гр.3) ¦ ¦ ¦(гр.8- ¦<br>¦ ¦час ¦реднє¦ ¦ ¦ ¦гр.9) ¦<br>¦ ¦обсте-¦ ¦ ¦------------------------+------------+----------¦<br>¦ ¦ження ¦ ¦ ¦Всього¦ у тому числі: ¦ на ¦по- ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр.4-¦-----------------¦ час ¦пере-¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр.10)¦ за ¦ без ¦обсте-¦днє ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартир-¦квартир-¦ження ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ними ¦ них ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лічиль- ¦лічиль- ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никами ¦ ників ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр.5- ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр.6) ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦<br>¦-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------¦<br>¦Холодна¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------¦<br>¦Гаряча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------¦<br>¦Всього:¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦<br>--------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Примітка: При відсутності можливості встановлення будинкових<br>(або на групу будинків) лічильників гарячої води допускається<br>споживання гарячої води мешканцями без квартирних лічильників<br>приймати за встановленою нормою.<br> <br> Підписи членів комісії<br> та печатки відповідних організацій:<br> <br> В.о. начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир<br> <br> <br> Додаток 4<br> до пункту 5.10 Методики<br> визначення нормативів<br> питного водопостачання<br> населення<br> <br> <br> РОЗРАХУНОК<br> нормативу питного водопостачання для населеного<br> пункту ______________________________________<br> (назва населеного пункту)<br> <br> <br>---------------------------------------------------------------------------------<br>¦N ¦Адреса ¦Кіль-¦Період ¦Спожито¦ З ¦ Без квартирних ¦ Норматив ¦<br>¦з/п¦будинку¦кість¦вимірю-¦води ¦квартирними ¦ лічильників ¦ питного ¦<br>¦ ¦ ¦меш- ¦вань, ¦мешкан-¦лічильниками¦ ¦водопоста-¦<br>¦ ¦ ¦кан- ¦діб ¦ цями, ¦------------+---------------------¦ чання ¦<br>¦ ¦ ¦ців ¦ ¦хол./ ¦Осіб¦Спожито¦Осіб¦Спожито¦Питоме ¦населення,¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦гар, ¦ ¦ води, ¦ ¦води, ¦водоспо-¦л/добу.ос.¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб.м ¦ ¦хол./ ¦ ¦хол./ ¦живання,¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гар., ¦ ¦гар. ¦хол./ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб.м ¦ ¦куб.м ¦гар,. ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л/добу.с¦ ¦<br>¦---+-------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------¦<br>¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦<br>¦-------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Будинки з водопроводом, каналізацією, ваннами з газовими ¦<br>¦ водопідігрівачами з багатоточковим водорозбором ¦<br>¦-------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------¦<br>¦ВСЬОГО для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦даного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦рою: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Будинки з водопроводом, каналізацією, ЦГВ, ваннами довжиною ¦<br>¦ 1500-1700 мм та душами ¦<br>¦-------------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------¦<br>¦ВСЬОГО для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦даного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦рою: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>---------------------------------------------------------------------------------<br> <br> В.о. начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир<br> <br> <br> Додаток 5<br> до пункту 6.5 Методики<br> визначення нормативів<br> питного водопостачання<br> населення<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖУЮ<br> Керівник підприємства<br> питного водопостачання<br> ____________________________<br> (підпис, прізвище, ініціали)<br> <br> МП ______ 200__ року<br> <br> <br> БАЛАНС<br> водоспоживання підприємства питного<br> водопостачання<br> ______________________________________<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦ Статті витрат води ¦Показники, тис.куб.м/рік ¦<br>¦з/п ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦---------------------------------¦<br>¦ ¦ ¦ за статистичною ¦ план ¦<br>¦ ¦ ¦ звітністю за три ¦наступного ¦<br>¦ ¦ ¦ попередні роки ¦ року ¦<br>¦----+-------------------------+--------------------+------------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦<br>¦----+-------------------------+------+-------+-----+------------¦<br>¦ 1 ¦Ліміт забору води з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦джерел водопостачання, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦всього: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у тому числі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦підземних................¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у тому числі поверхневих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦.........................¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+-------------------------+------+-------+-----+------------¦<br>¦ 2 ¦Фактичний забір води з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦джерел водопостачання, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦всього: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у тому числі підземних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦...................... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у тому числі поверхневих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦........................ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+-------------------------+------+-------+-----+------------¦<br>¦ 3 ¦Покупна вода ........... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+-------------------------+------+-------+-----+------------¦<br>¦ 4 ¦Подавання питної води в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦населений пункт .........¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+-------------------------+------+-------+-----+------------¦<br>¦ 5 ¦Реалізація питної води, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦всього: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦у тому числі населенню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦...................... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦іншим споживачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦...................... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦----+-------------------------+------+-------+-----+------------¦<br>¦ 6 ¦Використання питної води ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦підприємством питного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦водопостачання (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦затвердженими IТНВПВ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦період, що ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦планується) .............¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦.........................¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> В.о. начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир<br> <br> <br> Додаток 6<br> до пункту 6.9 Методики<br> визначення нормативів<br> питного водопостачання<br> населення<br> <br> <br> РОЗРАХУНОК<br> науково обґрунтованих норм водоспоживання<br> населенням _____________________________<br> (назва населеного пункту)<br> <br> <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>¦N ¦ Види ¦ Кіль- ¦Діючі¦Розрахун- ¦Норматив¦Розрахунко-¦Коефі-¦Коефі-¦Визначені (плано-¦Споживання ¦<br>¦з/п¦благоуст-¦ кість ¦норми¦кове ¦питного ¦ве спожива-¦цієнт ¦цієнт ¦ві) норми водос- ¦ води ¦<br>¦ ¦ рою ¦мешкан-¦водо-¦споживання¦водопос-¦ння води за¦невід-¦відпо-¦поживання, ¦населенням ¦<br>¦ ¦житлового¦ців, що¦спо- ¦води за ¦тачання,¦нормативами¦повід-¦відн. ¦куб.м/міс.особу ¦ за ¦<br>¦ ¦ фонду ¦розра- ¦жива-¦діючими ¦куб.м/ ¦питного ¦ності ¦плано-¦-----------------¦визначеними¦<br>¦ ¦ ¦ховую- ¦ння, ¦нормами, ¦міс. ¦водопоста- ¦діючих¦вих ¦всьо-¦ у ¦ у ¦ нормами, ¦<br>¦ ¦ ¦ться за¦куб.м¦тис.куб.м/¦особу ¦чання, ¦норм ¦норм ¦ го ¦тому ¦тому ¦тис.куб.м/ ¦<br>¦ ¦ ¦нормами¦/міс.¦рік ¦ ¦тис.куб.м/ ¦норма-¦норма-¦ ¦числі¦числі¦рік ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦особу¦ ¦ ¦рік ¦тиву ¦тивам ¦ ¦холо-¦гаря-¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водо- ¦водо- ¦ ¦дної ¦чої ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поста-¦поста-¦ ¦води ¦води ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чання ¦чання ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр.5/¦(гр.13¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр.7) ¦/гр.7)¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+---------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦<br>¦---+---------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+---------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------¦<br>¦ ВСЬОГО ¦ ¦ ¦Wдіюч.норм¦ ¦Wнормативне¦ Кн ¦ Кв ¦ ¦ ¦ ¦Wплан.норм=¦<br>¦ ДЛЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= Wв.норм ¦<br>¦ МIСТА: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> В.о. начальника Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> Держжитлокомунгоспу України М.I.Бригадир</FONT></PRE><br>