МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

04.12.2006 N 730/770

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2007 р.
за N 313/13580


Про затвердження Правил пожежної
безпеки в агропромисловому комплексі України


На виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період
до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2002 року N 870 ( 870-2002-п ), та відповідно до вимог
Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки в агропромисловому
комплексі України (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам державних департаментів, Міністру аграрної
політики Автономної Республіки Крим, начальникам Головних
управлінь агропромислового розвитку, обласних і районних управлінь
агропромислового розвитку державних адміністрацій організувати
вивчення та виконання вимог Правил на підприємствах, в установах і
організаціях усіх форм власності аграрного сектору економіки.

3. Департаменту інженерно-технічного забезпечення
Мінагрополітики України (Даценко М.С.):

3.1. У встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Організувати видання Правил у тримісячний термін після
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки,
головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці
Крим, обласних, у містах Києві та Севастополі, ректорам вищих
навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького вищого
професійного училища цивільного захисту довести до відома
керівного складу органів управління системи МНС України та
організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм
підрозділів зазначених Правил пожежної безпеки в агропромисловому
комплексі України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Моцного В.К. та начальника
Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Улинця Е.М.

Міністр аграрної політики України Ю.Ф.Мельник

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Антонець

ПОГОДЖЕНО:р
р
Перший заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства Українир А.В.Беркута

Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофир Е.М.Улинець

Заступник Голови Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого наглядур О.I.Долматов

Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань технічного регулювання
та споживчої політикир I.Б.Саєвич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
04.12.2006 N 730/770

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2007 р.
за N 313/13580


ПРАВИЛА
пожежної безпеки
в агропромисловому комплексі України


1. Галузь застосування

Ці Правила розроблені на виконання вимог Закону України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та Правил пожежної безпеки України,
затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126
( z1410-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).
Дія Правил поширюється на об'єкти агропромислового комплексу
(далі - АПК), що експлуатуються, будуються, реконструюються,
технічно переоснащуються і розширюються.
Вимоги Правил є обов'язковими для виконання юридичними та
фізичними особами у сфері агропромислового комплексу України.
Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що
належать АПК, зокрема об'єктів житлово-побутового,
культосвітнього, оздоровчого та іншого призначення,
регламентуються діючими в Україні нормативно-правовими актами з
цих питань.
Нормативні посилання
Закон України від 17.12.93 N 3745-XII ( 3745-12 ) "Про
пожежну безпеку" (зі змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956
( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки".
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів, затверджені спільним наказом Держпідприємництва та
МНС України від 01.09.2004 N 99/33 ( z1144-04 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за N 1144/9743 (далі -
НАПБ Б.07.016-2004).
Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення
вогнегасниками, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 08.10.97 N 1128 ( 1128-97-п ) (далі - НАПБ Б.06.005-97).
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу
на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 150
( 150-2001-п ) (далі - НАПБ Б.07.018-2001).
Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене
наказом МНС України від 11.02.2004 N 70 ( z0222-04 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за
N 222/8821 (далі - НАПБ Б.02.003-2004).
Положення про добровільні пожежні дружини (команди),
затверджене наказом МНС України від 11.02.2004 N 70 ( z0221-04 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за
N 221/8820 (далі - НАПБ Б.02.004-2004).
Типове положення про інструктажі, спеціальні навчання та
перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в
установах та організаціях України, затверджене наказом МНС України
від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ), зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі -
НАПБ Б.02.005-2003).
Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані
проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та
порядок їх організації, затверджений наказом МНС України від
29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (далі -
НАПБ Б.06.001-2003).
Правила обов'язкової сертифікації продукції протипожежного
призначення, затверджені наказом Держстандарту України від
27.06.97 N 374 ( z0407-97 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 16.09.97 за N 407/2211 (далі - НАПБ Б.01.003-97).
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні, затверджений Держстандартом України від 01.02.2005 N 28
( z0466-05 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
04.05.2005 за N 466/10746.
Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації, затверджений наказом МНС України від 22.08.2005
N 161 ( z0990-05 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
05.09.2005 за N 990/11270 (далі - НАПБ Б.06.004-2005).
Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС
України від 02.04.2004 N 152 ( z0555-04 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154 (далі -
НАПБ Б.01.008-2004).
Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом
МНС України від 02.04.2004 N 152 ( z0554-04 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (далі -
НАПБ Б.03.001-2004).
Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94
N 104.
Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені
наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за
N 318/2758.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджені комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства
праці та соціальної політики України від 09.01.98 за N 4
( z0093-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N 93/2533 (далі - ДНАОП 0.00-1.21-98).
"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности" (ОНТП 24-86), затверджене МВС СРСР 27.02.86
(далі - НАПБ Б.07.005-86).
Положення про порядок погодження з органами державного
пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та
правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог
нормативних документів, затверджене наказом Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій від 15.11.2004 N 170 ( z1467-04 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за
N 1467/10066 (далі - НАПБ Б.02.014-2004).
Перелік будинків і приміщень підприємств Міністерства
сільського господарства та продовольства України з встановленням
їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів
вибухопожежонебезпечних зон за ПУЕ, затверджений Мінсільгосппродом
України, протокол від 01.05.1995 N 31 (далі - НАПБ 06.014-1995).
Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 21.06.2001 N 272 ( v0272203-01 )
(далі - ДНАОП 0.00-1.32-01).
"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений",
затверджена Головтехуправлінням Міненерго СРСР 12.10.1987 (далі -
РД 34.21.122-87).
ДБН В.2.5-20-2001. "Инженерное оборудование зданий и
сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение",
затверджені наказом Держбуду України від 23.04.2001 N 101 (далі -
ДБН В.2.5-20-2001).
ДБН В.1.1-7-2002. "Захист від пожежі. Пожежна безпека
об'єктів будівництва", затверджені наказом Держбуду України від
03.12.2002 за N 88 ( va088509-02 ) та введені в дію з 01.05 2003
(далі - ДБН В.1.1-7-2002).
СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения",
затверджені постановою Державного комітету СРСР у справах
будівництва від 27.07.1984 N 123 (далі - СНиП 2.04.02-84).
СНиП 2.04.05-91. "Пособие по проектированию систем водяного
отопления", затверджені рішенням Держбуду України від 06.12.2000
N 55 (далі - СНиП 2.04.05-91).
СНиП 2.10.05-85. "Пособие по проектированию предприятий,
зданий и сооружений по хранению и переработке зерна", затверджені
постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва СРСР від
28.06.1985 N 110 (далі - СНиП 2.10.05-85).
ГОСТ 12.4.026-76. "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности".
ГОСТ 14202-69. "Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска. Предупреждающие знаки и маркировочные
щитки".
ГОСТ 27978-88. "Корма зеленые. Технические условия".
ДСТУ 4674:2006. "Сіно. Технічні умови".
ГОСТ 19433-88. "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
ГОСТ 12.1.004-91. "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования".
ГОСТ 12.1.044-89. "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".
"Скотарські підприємства", затверджений наказом
Мінагрополітики України від 15.09.05 N 473 ( v0473555-05 ) (далі -
ВНТП АПК-1.05).
"Птахівницькі підприємства", затверджений наказом
Мінагрополітики України від 15.09.05 N 473 ( v0473555-05 ) (далі -
ВНТП АПК-4.05).
ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82). "Кабели, провода и шнуры.
Методы проверки на нераспространение горения".
ГОСТ 12.4.009-83. "ССБТ. Пожарная техника для защиты
объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".
ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні.
Методи випробувань на займистість.
ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Захист від пожежі.
Матеріали будівельні. Методи випробування на займистість.
ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97). Матеріали будівельні.
Методи випробувань на поширення полум'я.

2. Загальні положення

2.1. Пожежна безпека на об'єктах АПК забезпечується шляхом
проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих
на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження
можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних
наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого
виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

2.2. Відповідно до статті 2 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) забезпечення пожежної безпеки підприємств АПК
покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб (наказом
керівника та посадовою інструкцією).

2.3. Забезпечення пожежної безпеки підприємств ОАПК слід
визначати в їхніх нормативних документах.

2.4. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна слід визначити в договорі оренди.

2.5. Працівники підприємств АПК повинні:
- виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки, які діють в Україні;
- у разі виявлення пожежі - діяти відповідно до вимог
розділу 11 цих Правил.

2.6. Видача дозволу на початок робіт здійснюється відповідно
до НАПБ Б.07.018-2001 ( 150-2001-п ).

2.7. Уведення в експлуатацію нових та реконструйованих
виробничих, житлових та інших об'єктів, упровадження нових
технологій, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів
державного пожежного нагляду забороняються. Видача дозволу
здійснюється відповідно до НАПБ Б.07.018-2001 ( 150-2001-п ).

2.8. Усі види пожежної техніки та протипожежного обладнання,
що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння,
повинні мати державний сертифікат відповідності або свідоцтво про
визнання відповідності згідно з НАПБ Б.01.003-97 ( z0407-97 ).

2.9. Послуги з виконання робіт протипожежного призначення
можуть надавати тільки ті підприємства та фізичні особи, які мають
спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення таких робіт відповідно
до НАПБ Б.07.016-2004 ( z1144-04 ).

2.10. Особи, винні в порушенні і невиконанні правил пожежної
безпеки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України.

3. Організаційні заходи
щодо забезпечення пожежної безпеки

3.1. Для координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням у
галузях сільського господарства, харчової промисловості та
переробки сільгосппродукції, в апараті Міністерства аграрної
політики та в його структурних підрозділах, державних
департаментах, підприємствах, установах та організаціях, що
належать до його сфери управління, повинні створюватися служби
пожежної безпеки (далі - СПБ) відповідно до Типового положення про
службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003
N 369 ( z1121-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.12.2003 за N 1121/8442.
Такі служби необхідно також організовувати в об'єднаннях
підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах тощо) для
виконання функцій у сфері пожежної безпеки.
Діяльність СПБ повинна регламентуватися положеннями, які
розробляються та затверджуються Міністерством, державними
департаментами, об'єднаннями підприємств та узгоджуються з
органами державного пожежного нагляду.

3.2. На кожному підприємстві АПК мають бути розроблені
загальна інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для
всіх вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних та
вибухонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень,
лабораторій тощо) згідно з додатком 1 до цих Правил.
Ці інструкції слід вивчати під час проведення протипожежних
інструктажів, проходження пожежно-технічного мінімуму та
виробничого навчання і вивішувати для ознайомлення в установлених
місцях.

3.3. З урахуванням ступеня пожежної небезпеки підприємства
наказом керівника або інструкцією має бути встановлений
відповідний протипожежний режим, яким визначається:
- місце паління (якщо можливе), застосування відкритого
вогню, використання побутових нагрівальних приладів;
- пожежобезпечність місць зберігання і припустима кількість
сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть
одночасно перебувати у виробничих приміщеннях і на території;
- порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання
промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів
вентиляційних систем від горючих відкладень;
- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у
тому числі зварювальних);
- правила проїзду і стоянки транспортних засобів;
- порядок відключення електрообладнання від мережі в разі
пожежі;
- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення
роботи;
- порядок проходження посадовими особами спеціального
навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також
проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з
пожежно-технічного мінімуму та призначення відповідальних за це
осіб;
- порядок організації експлуатації та обслуговування наявних
технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного
водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації,
автоматичного пожежогасіння, видалення диму, вогнегасників тощо);
- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів і
оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного,
технологічного та іншого інженерного обладнання;
- дії працівників у разі виявлення пожежі;
- порядок збору членів добровільної пожежної дружини (далі -
ДПД) та посадових осіб адміністрації в разі виникнення пожежі, а
також виклику їх уночі, у вихідні та святкові дні.
Працівників підприємства слід ознайомити з цими вимогами на
інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму.
Витяги з наказу (інструкції) з основними положеннями слід
вивішувати на встановлених місцях.

3.4. У будинках і спорудах (крім житлових будинків), що мають
два і більше поверхи, у разі одночасного перебування на поверсі
більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях
плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі.
Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації
одноповерхових будинків і споруд визначається місцевими органами
державного пожежного нагляду, виходячи з пожежної небезпеки цих
будинків (споруд), кількості працівників та площі приміщень.

3.5. У разі зміни планування або функціонального призначення
будинків (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного
розкладу персоналу адміністрація зобов'язана забезпечити своєчасну
розробку планів евакуації та інструкцій.

3.6. На підприємстві має бути встановлений порядок
повідомлення про пожежу, з яким слід ознайомити всіх працівників.
У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати
таблички із зазначенням номера для виклику пожежної охорони.

3.7. З метою залучення працівників до проведення заходів щодо
запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємствах з
кількістю працівників 25 осіб і більше створюються ДПД або
добровільні пожежні команди (далі - ДПК).
Діяльність ДПД або ДПК здійснюється відповідно до
НАПБ Б.02.004-2004 ( z0221-04 ).

3.8. На підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб
за рішенням трудового колективу створюється пожежно-технічна
комісія (далі - ПТК), роботу якої слід організувати відповідно до
НАПБ Б.02.003-2004 ( z0222-04 ).

3.9. Територія підприємства, а також будівлі, споруди і
приміщення слід обладнати відповідними знаками безпеки згідно з
ГОСТ 12.4.026-76.

3.10. У разі одержання речовин та матеріалів з невідомими
властивостями (показниками пожежної небезпеки) керівник
підприємства зобов'язаний заборонити їх використання до з'ясування
у відповідних установах та організаціях про їх властивості.
Застосування на виробництві та при будівництві речовин і
матеріалів, на які відсутні показники пожежної небезпеки,
забороняється.

3.11. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, чергових,
вартових) керівники підприємств АПК повинні розробити інструкцію,
у якій визначити:
- їх обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного
режиму, огляду території та приміщень;
- порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацьовування
установок пожежної сигналізації та автоматичних установок
пожежогасіння;
- кого з посадових осіб адміністрації підприємства потрібно
сповіщати та викликати в нічний час у разі виникнення пожежі.
Працівники охорони повинні мати список посадових осіб
підприємства з домашньою адресою, службовим та домашнім
телефонами. Вони повинні знати порядок дій у разі виявлення
пожежі, правила користування первинними засобами гасіння пожежі та
основні тактичні прийоми гасіння.

3.12. Керівники підприємств повинні визначити обов'язки
посадових осіб (у тому числі заступників керівника) із
забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за
пожежну безпеку окремих будинків, споруд, приміщень, дільниць,
технологічного та інженерного обладнання, а також за зберігання та
експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.
Обов'язки осіб, відповідальних за забезпечення пожежної
безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту
слід відображати у відповідних документах (наказах, інструкціях,
положеннях тощо).

3.13. Керівник підприємства зобов'язаний вживати (у межах
наданих йому повноважень) відповідних заходів реагування на факти
порушень чи невиконання іншими працівниками підприємства
встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки
та нормативно-правових актів, що діють у цій сфері.

3.14. Установи та організації або уповноважені ними органи
(власники, а також орендарі) зобов'язані:
- розробляти комплексні заходи для забезпечення пожежної
безпеки, упроваджувати на підприємстві досягнення науки і техніки,
позитивний досвід;
- відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки
розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші
нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати
постійний контроль за їх дотриманням;
- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду;
- організовувати навчання працівників правилам пожежної
безпеки та пропаганду заходів для їх забезпечення;
- у разі відсутності в нормативних актах вимог, потрібних для
забезпечення пожежної безпеки, - уживати відповідних заходів,
узгоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;
- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту
і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати
їх використання не за призначенням;
- створювати в разі потреби відповідно до встановленого
порядку підрозділи пожежної охорони та потрібну для їх
функціонування матеріально-технічну базу;
- подавати на вимогу Державної пожежної охорони відомості та
документи про стан пожежної безпеки об'єктів і види продукції, які
ними виробляються;
- уживати заходів з упровадження автоматичних засобів
виявлення і гасіння пожеж та використання з цією метою виробничої
автоматики;
- своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також завчасно інформувати про закриття доріг і проїздів на своїй
території;
- проводити службове розслідування випадків пожеж.

3.15. Посадові особи структурних підрозділів, відповідальні
за пожежну безпеку, повинні:
- стежити за додержанням установленого протипожежного режиму,
правил пожежної безпеки, інструкцій про заходи пожежної безпеки;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне
навчання або інструктаж з питань пожежної безпеки;
- відсторонювати від роботи осіб, які перебувають у
нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння;
- проводити періодичні огляди території, будинків, споруд
виробничих і службових приміщень та робочих місць з метою
постійного контролю за утриманням у належному стані шляхів
евакуації, протипожежних перешкод, розривів, під'їздів та доріг,
засобів гасіння пожеж (гідрантів, внутрішніх пожежних кранів,
вогнегасників) та вживати термінових заходів для усунення
виявлених порушень і недоліків;
- утримувати у справному стані та постійній готовності до дії
установки пожежної сигналізації, пожежогасіння, системи
повідомлення та засоби зв'язку;
- стежити за справністю приладів опалення, вентиляції,
електроустановок, технологічного та виробничого обладнання,
негайно вживаючи заходів щодо усунення виявлених несправностей,
які можуть призвести до виникнення пожежі;
- знати пожежну небезпеку технологічних процесів, речовин,
матеріалів, що зберігаються в приміщеннях і перебувають у роботі в
технологічному та виробничому обладнанні, категорію приміщень
виробничого і складського призначення щодо вибухопожежонебезпеки
та пожежної небезпеки і вимоги, які встановлені для них, правила
та умови безпечного зберігання, застосування та перевезення
вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів;
- стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих
місць, а також за відключенням (за винятком чергового освітлення)
від мереж електроспоживачів після закінчення роботи;
- у разі виявлення пожежі (ознак горіння) негайно повідомити
про це пожежну охорону, керівництво об'єкта і приступити до
ліквідації пожежі, діючи при цьому відповідно до вимог розділу 11
цих Правил.

3.16. Керівники цехів, дільниць, лабораторій, складів та
інших структурних підрозділів повинні:
- розробляти плани евакуації людей і матеріальних цінностей у
разі виникнення пожежі та вивішувати їх в установлених місцях, а
також один раз на два роки організовувати їх практичне
відпрацьовування;
- своєчасно вживати заходів з гарантування пожежної безпеки,
установлених органами державного пожежного нагляду та
пожежно-технічною комісією;
- контролювати виконання наказів і розпоряджень щодо
забезпечення пожежної безпеки;
- проводити планово-попереджувальні ремонти та огляди
інженерного обладнання, яке експлуатується або зберігається;
- установлювати порядок (систему) повідомлення своїх
працівників (підлеглих) про пожежу, з яким слід ознайомити всіх
працівників;
- на видних місцях біля телефонів вивішувати таблички з
номером телефону для виклику пожежної охорони.

3.17. Відповідно до вимог статей 5 та 8 Закону України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ) працівники підприємств повинні
вивчати правила пожежної безпеки під час проведення протипожежних
інструктажів та спеціального навчання за програмами
пожежно-технічного мінімуму.

3.18. Порядок організації і проведення спеціального навчання,
протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з
пожежно-технічного мінімуму встановлюється відповідно до
НАПБ Б.02.005-2003 ( z1148-03 ).

3.19. Працівники підприємств при прийнятті на роботу і за
місцем роботи повинні проходити вступні, первинні, повторні,
позапланові та цільові інструктажі з питань пожежної безпеки.

3.20. Програми для проведення вступного та первинного
протипожежних інструктажів погоджуються з органами державного
пожежного нагляду.

3.21. Про проведення інструктажів (крім цільового) запис
робиться у спеціальних журналах реєстрації інструктажів. Запис про
проведення цільового інструктажу робиться в документі, що дозволяє
виконання робіт (наряд-допуск).

3.22. Особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною
небезпекою, попередньо до початку самостійного виконання робіт
повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) за
програмою, узгодженою з органом державного пожежного нагляду, а
потім постійно один раз на рік - перевірку знань, зокрема:
- електрогазозварювальники;
- особи, які мають брати безпосередню участь у виробничому
процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною
небезпекою А, Б і В;
- особи, які мають виконувати роботи на устаткуванні,
обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та
горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати
або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один
з одним;
- працівники складського господарства, де зберігаються
пожежонебезпечні матеріали і речовини;
- електрики, які працюють з електроустановками у
вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;
- інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш
глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок
виникнення пожежі.

3.23. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і
періодично один раз на три роки проходять навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки.

3.24. Вивчення заходів пожежної безпеки на підприємстві слід
також передбачати в системі виробничого навчання робітників,
службовців, інженерно-технічних працівників, а також з цією метою
використовувати наявні на підприємстві місцеві системи
радіомовлення тощо.

3.25. Забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли
навчання, відповідні інструктажі і перевірку знань з питань
пожежної безпеки.

4. Вимоги пожежної безпеки
до територій, будівель, приміщень, споруд

4.1. Утримання територій
4.1.1. Територія підприємства АПК повинна постійно триматися
в чистоті, своєчасно прибиратися від горючих відходів та сміття.
Відходи пально-мастильних матеріалів, обтиральне шмаття
наприкінці кожної зміни потрібно прибирати у спеціально відведені
місця, додержуючись заходів пожежної безпеки.
Забороняється захаращувати матеріалами, конструкціями та
обладнанням дороги і проїзди навколо будинків та споруд.
Протипожежні розриви між будинками та спорудами не
дозволяється використовувати для складування грубих кормів,
матеріалів та обладнання, для стоянки автотранспорту, тракторів,
комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.
4.1.2. Будівництво на території підприємства нових будинків і
споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватись тільки за
наявності проектної документації, яка пройшла в установленому
порядку експертизу в органах державного пожежного нагляду.
4.1.3. На території підприємств відповідно до вимог чинних
нормативних документів слід передбачати не менше двох воріт у
огородженні території об'єкта для в'їзду (виїзду) автотранспорту.
До будинків і споруд по всій їх довжині має бути забезпечений
під'їзд пожежних автомобілів: з одного боку - при ширині будівлі
або споруди до 18 м, і з двох боків - при ширині понад 18 м.
До будинків з площею забудови понад 10 га або завширшки понад
100 м під'їзд пожежних автомобілів має бути забезпечений з усіх
боків.
Між будівлями і спорудами повинні бути відповідні
протипожежні розриви згідно з вимогами будівельних норм.
4.1.4. В'їзд сільськогосподарських машин і техніки на
територію пожежонебезпечних цехів допускається тільки з дозволу
керівників цих цехів із зазначенням можливих стоянок та маршрутів
їх пересування з дотриманням заходів безпеки і за наявності
іскрогасників.
4.1.5. Не допускається спорудження складів пально-мастильних
матеріалів (далі - ПММ), у тому числі тимчасових, на території
виробничої зони підприємства.
4.1.6. Забороняється залишати на відкритих площадках тару з
легкозаймистими та горючими рідинами, а також балони із стисненими
і зрідженими газами, ацетиленові генератори із залишками
невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу.
4.1.7. Забороняється стоянка автотранспорту в наскрізних
проїздах будинків, на відстані менше ніж 10 м від в'їзних воріт на
територію об'єктів, менше ніж за 5 метрів від пожежних гідрантів,
забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю,
на площадках для розвертання транспортних засобів, тупикових
проїздів.
4.1.8. Користуватись відкритим вогнем на території
дозволяється тільки у спеціально відведених місцях відповідно до
встановленого протипожежного режиму.
4.1.9. Проїзди та під'їзди до будинків, споруд і джерел
протипожежного водопостачання підприємств мають забезпечувати
безперебійний та безпечний рух транспорту за будь-якої пори року
та мати електричне освітлення темної пори доби.
4.1.10. Відповідальні особи повинні постійно наглядати за
технічним станом проїздів та під'їздів до будинків, споруд,
протипожежних джерел водопостачання і організовувати своєчасне
проведення на них ремонтних робіт.
4.1.11. Глухі проїзди, під'їзди до будинків, споруд і
вододжерел повинні закінчуватись площадками для розвертання
транспортних засобів розміром не менше 12х12 м для забезпечення
безперешкодного розміщення пожежних та інших спеціальних машин.
4.1.12. Переїзди та переходи через залізничні колії повинні
мати суцільні настили на рівні головок рейок й утримуватися у
справному стані.
Залишати рухомий склад (вагони, цистерни, платформи тощо) на
переїздах забороняється.
4.1.13. Ворота для в'їзду на територію підприємства, які
відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати
пристосування (пристрої) для їх ручного відкривання.
4.1.14. На території підприємства потрібно регулярно
скошувати і вивозити траву.
4.1.15. Спалювати сміття і горючі відходи на території
підприємства дозволяється на відстані не ближче 15 м від будинків
та споруд у спеціально відведених місцях, а також у межах,
установлених будівельними нормами протипожежних розривів.

4.2. Утримання приміщень, будинків, споруд та шляхів
евакуації і виходів
4.2.1. У виробничих, адміністративних та допоміжних
приміщеннях забороняється:
- захаращувати шляхи евакуації і сходові клітки обладнанням,
матеріалами та іншими предметами;
- прибирати приміщення з використанням легкозаймистих та
горючих рідин (речовин);
- залишати без нагляду електронагрівальні прилади, а після
закінчення роботи залишати ввімкненими в електромережу апарати й
установки, якщо це не передбачено технологічним процесом
виробництва;
- оздоблювати стіни приміщень горючими матеріалами або
тканинами без відповідної обробки вогнезахисними розчинами;
- відігрівати заморожені водяні труби паяльними лампами та
іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;
- використовувати горища, технічні поверхи, вентиляційні
камери, електрощитові як виробничі приміщення, а також для
зберігання матеріалів і обладнання;
- виконувати в приміщеннях і на обладнанні роботи, що не
передбачені технологічним процесом виробництва.
4.2.2. У разі виникнення пожежі повинна бути забезпечена
можливість безпечної евакуації людей, тварин і птиці з будинків та
споруд об'єктів.
4.2.3. Двері на шляхах евакуації та виходів повинні
відчинятися в напрямку виходу з будівлі. Влаштовувати розсувні,
підйомні та обертові двері на евакуаційних шляхах забороняється.
4.2.4. У сходових клітках будинків забороняється прокладення
промислових газопроводів, трубопроводів з легкозаймистими та
горючими рідинами, відкритих електричних кабелів, а також
розміщення устаткування та обладнання, що перешкоджає евакуації
людей.
4.2.5. Висота евакуаційних шляхів і виходів повинна становити
не менше 2 м.
4.2.6. Кожне приміщення площею понад 300 кв.м, розташоване в
підвальному або в напівпідвальному (цокольному) поверсі, повинно
мати не менше ніж два евакуаційних виходи.
4.2.7. У підвальних приміщеннях (у тому числі з виходами в
загальні сходові клітки будинків) забороняється застосовувати і
зберігати вибухопожежонебезпечні речовини, балони з газом під
тиском, а також речовини з підвищеним рівнем пожежної небезпеки.
У підвалах з виходами в загальні сходові клітки будинків є
неприпустимим зберігання горючих речовин і матеріалів.
4.2.8. Забороняється використовувати горища з виробничою
метою або для зберігання матеріальних цінностей. Горища повинні
бути постійно зачинені на замок. Місце зберігання ключів від
замків повинно зазначатись написами на дверях (люках) входів на
горище.
4.2.9. Дерев'яні конструкції горищ підлягають вогнезахисній
обробці. Якість обробки щороку контролюється, і в разі потреби
обробка повторюється. За результатами контролю складається
відповідний акт.
4.2.10. При переплануванні приміщень та зміні їх призначення,
упровадженні нових технологічних ліній чи обладнання слід
дотримуватись протипожежних вимог, зазначених у
нормативно-правових актах з питань пожежної безпеки, будівельних
нормах тощо.
4.2.11. У виробничих спорудах I, II і III ступенів
вогнестійкості не допускається вбудовувати антресолі, перегородки,
побутові приміщення, комори і конторки з використанням будівельних
матеріалів груп горючості Г3, Г4.
4.2.12. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, огорожу на дахах
будинків і споруд слід утримувати справними та пофарбованими.
4.2.13. Забороняється встановлювати глухі ґрати на віконних
прорізах будинків і приміщень, у яких перебувають люди (за
винятком кас, складів та інших спеціальних приміщень, де
встановлення глухих ґрат допускається нормами і правилами,
затвердженими в установленому порядку).
У разі потреби встановлення на вікнах ґрат їх потрібно робити
розсувними або такими, які знімаються. На час перебування в цих
приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені.
4.2.14. Постійно утримувати у справному робочому стані засоби
протипожежного захисту (установки пожежної сигналізації,
пожежогасіння, системи протидимового захисту, системи
повідомлення, засоби протипожежного водопостачання, протипожежні
двері, клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах,
перегородках та перекриттях) приміщень, будинків і споруд.
4.2.15. Усі виробничі приміщення слід тримати чистими. У разі
розливу легкозаймистої чи горючої рідини її слід негайно прибрати.
4.2.16. Усі виробничі та підсобні приміщення мають бути
забезпечені сертифікованими в Україні первинними засобами гасіння
пожежі. Первинні засоби пожежогасіння, протипожежне обладнання та
інвентар слід розміщувати на видних і легкодоступних місцях і
утримувати їх справними і готовими до негайного використання.
4.2.17. Біля кожного телефонного апарата слід вивісити
таблички або розташувати написи, де зазначити номери телефонів
пожежної частини.
4.2.18. Для всіх виробничих, складських або допоміжних
приміщень чи будинків має бути визначено категорію приміщення щодо
вибухопожежної, пожежної небезпеки та класу зон відповідно до
вимог НАПБ Б.07.005-86 та ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ), а
також зроблено написи про категорію виробництв на вхідних дверях і
на стінах будинку (додаток 2).
4.2.19. У кожному приміщенні повинна бути вивішена табличка,
на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер
телефону найближчої пожежної частини, а також вміщена інструкція
щодо основних вимог пожежної безпеки.

4.3. Протипожежні перешкоди
4.3.1. Для попередження поширення вогню в будинках і спорудах
слід влаштовувати протипожежні перешкоди - стіни, перегородки,
перекриття, конструкції яких повинні відповідати вимогам
ДБН В.1.1-7-2002.
4.3.2. У місцях перетинання інженерними комунікаціями
протипожежних перешкод та будівельних конструкцій з нормованими
межами вогнестійкості слід застосовувати спеціальні ущільнювальні
діафрагми, що запобігають поширенню вогню та забезпечують
нормовану межу вогнестійкості протипожежних перешкод.
4.3.3. Для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах
застосовують протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани,
завіси (екрани). У місцях прорізів можна також розташовувати
протипожежні тамбур-шлюзи.
У каналах димовідведення та подавання повітря забороняється
прокладати будь-які комунікації.
Не дозволяється встановлювати будь-які пристрої, що
перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних дверей, а також
знімати пристрої для їх самозачинення. На дверях також повинні
бути ущільнювальні прокладки в притворах.
4.3.4. Стан протипожежних перешкод слід контролювати щороку,
при цьому слід перевіряти:
- технічний стан;
- справність і герметичність протипожежних дверей, вікон,
воріт, люків, тамбур-шлюзів;
- наявність шпарин та порушень герметичності у вузлах, стиках
і місцях перетинання перешкод різними комунікаціями;
- справність і наявність автоматичних пристроїв, які в разі
пожежі не допускають поширення вогню та продуктів горіння
каналами, шахтами, трубопроводами.

5. Вимоги пожежної безпеки
до інженерного обладнання

5.1. Електричне освітлення і електрообладнання
5.1.1. Електричні мережі та електрообладнання, які
використовуються на підприємствах, повинні відповідати вимогам
Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
( v0272203-01 ) (ДНАОП 0.00-1.32-01), Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів ( z0093-98 )
(ДНАОП 0.00-1.21-98) та інших нормативних документів.
5.1.2. Електрообладнання за своїм типом і виконанням
(захистом) має відповідати класу зони за ДНАОП 0.00-1.32-01
( v0272203-01 ), характеристикам навколишнього середовища,
категоріям і групам вибухопожежонебезпечних сумішей.
5.1.3. Електродвигуни, світлотехнічна продукція і
комплектувальні вироби до неї та інше електрообладнання повинні
відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації
заводів-виробників, мати державний сертифікат відповідності,
виданий в Українській державній системі сертифікації продукції
(система УкрСЕПРО), згідно з Переліком продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом
Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28 ( z0466-05 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за
N 466/10746.
5.1.4. Особа, відповідальна за протипожежний стан
електроустановок (головний енергетик, головний механік або
інженерно-технічний працівник відповідної кваліфікації),
призначена наказом керівника, зобов'язана:
- забезпечити організацію та своєчасне проведення
профілактичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів
електрообладнання, апаратури та електромереж, а також своєчасно
усувати порушення, які можуть призвести до пожежі;
- забезпечити правильність вибору та застосування кабелів,
електропроводів, двигунів, світильників та іншого
електрообладнання залежно від класу зон щодо вибухо- та пожежної
небезпеки і умов навколишнього середовища;
- систематично контролювати справність апаратів захисту від
струменів короткого замикання, перевантаження, внутрішньої та
атмосферної перенапруги, а також від інших не нормальних режимів
роботи;
- контролювати справність спеціальних установок і засобів,
призначених для ліквідації загоряння та пожежі в електроустановках
і кабельних приміщеннях;
- організувати навчання та інструктаж чергового персоналу з
питань пожежної безпеки при експлуатації електроустановок;
- брати участь у розслідуванні виникнення пожеж від
електроустановок, розробляти і здійснювати заходи щодо їх
попередження.
У разі потреби адміністрація підприємства повинна укласти із
спеціалізованою організацією договір на планове технічне
обслуговування електроустановок.
5.1.5. Черговий електрик (змінний електромонтер) повинен
проводити планові, профілактичні огляди електрообладнання,
перевіряти наявність та справність апаратів захисту і вживати
негайних заходів з усунення порушень, які можуть призвести до
пожежі. Результати оглядів електроустановок, виявлені несправності
та вжиті заходи фіксуються в оперативному або змінному журналі за
підписом виконавця.
5.1.6. Усі несправності в електромережах і електроустановках,
які можуть викликати іскріння, коротке замикання, нагрівання
ізоляції кабелів і проводів, відмову автоматичних систем
управління і релейного захисту тощо, повинні негайно усуватися.
Несправні електромережі і електроустановки потрібно
відключати до приведення їх у пожежобезпечний стан.
5.1.7. Світильники в приміщеннях мають бути встановлені на
відстані не менше 0,5 м від горючих речовин, матеріалів та
виробів.
5.1.8. Перевірка якості ізоляції кабелів, електропроводів,
надійність з'єднань, захисного заземлення, режим роботи
електродвигунів здійснюється електриками як зовнішнім оглядом, так
і з допомогою приладів. Заміри опору ізоляції проводів проводяться
в установлені терміни.
5.1.9. Електроустановки повинні бути захищені апаратами
захисту від струмів короткого замикання. Плавкі вставки
запобіжників мають бути калібровані із зазначенням на клеймі
номінального струму вставки (клеймо ставить завод-виробник або
електротехнічна лабораторія).
Забороняється застосування саморобних вставок (жучків).
5.1.10. З'єднання, окінцювання та відгалуження жил
електропроводів і кабелів для створення пожежобезпечних перехідних
опорів слід проводити за допомогою опресовування, зварювання,
паяння або спеціальних гвинтових та болтових затискачів.
5.1.11. Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж
не допускається. Винятком можуть бути виконані відповідно до вимог
ПУЕ тимчасові ілюмінаційні установки та електропроводки, що
живлять місця ведення будівельних і ремонтно-монтажних робіт.
5.1.12. Забороняється залишати на стінах чи підлозі
неізольовані кінці проводів та кабелів після демонтажу обладнання,
електроустановок, освітлювальної апаратури.
5.1.13. У місцях, де можливе утворення статичної електрики,
мають бути встановлені заземлювальні пристрої.
5.1.14. Забороняється прокладення повітряних ліній
електропередач та зовнішніх електропроводок над покрівлями,
навісами, паливозаправними пунктами, складами пально-мастильних
матеріалів та інших легкозаймистих і горючих рідин (матеріалів).
Забороняється прокладання електричних проводів і кабелів
транзитом через складські, виробничі та іншого призначення
приміщення.
5.1.15. Повітряні лінії електропередач слід розміщувати на
відстані не менше ніж півтори висоти опори від
вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних виробничих і
складських приміщень, установок, навісів і штабелів горючих
матеріалів.
5.1.16. Установлення в приміщеннях маслонаповненого
електрообладнання (трансформатори, вимикачі, кабельні лінії та
ін.) має бути захищене стаціонарними або пересувними установками
пожежогасіння.
5.1.17. Електричні машини з частинами, які іскрять за умовами
роботи, слід розміщувати на відстані не менше ніж 1 м від горючих
матеріалів або відгороджувати від них екранами з негорючих
матеріалів.
5.1.18. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що
прокладаються відкрито за конструкціями, на ізоляторах, тросах, у
лотках тощо, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих
матеріалів має становити не менше 1 м.
5.1.19. Нові підключення різних струмоприймачів
(електродвигунів, нагрівальних приладів та ін.) слід проводити з
урахуванням допустимого (максимально можливого) струмового
навантаження електромережі, що існує.
Шафи з електрощитами, які перебувають у коридорах, вестибюлях
та в інших шляхах евакуації, слід розміщувати в нішах або на
висоті не менше ніж 2,2 м від підлоги та тримати зачиненими.
5.1.20. Електрощити слід оснащувати схемою підключення
споживачів з пояснювальними написами.
5.1.21. Кабельні споруди і конструкції, на яких укладаються
кабелі, слід виконувати з негорючих матеріалів. Забороняється
розміщення в кабельних спорудах будь-яких тимчасових пристроїв,
зберігання матеріалів та обладнання.
5.1.22. Забороняється:
- експлуатація електрокабелів і проводів з пошкодженою або
такою, що втратила в процесі експлуатації захисні властивості,
ізоляцією;
- залишати під напругою кабелі і проводи з неізольованими
струмопровідними жилами;
- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та
з'єднувальними коробками, вимикачами, рубильниками та іншими
електроприладами;
- використовувати електроапаратуру і прилади в умовах, що не
відповідають зазначеним рекомендаціям заводів-виробників;
- складувати горючі матеріали на відстані менше 1 м над і під
електрощитами та від електрообладнання;
- застосовувати ролики, вимикачі, штепсельні розетки для
підвішування одягу та інших предметів; заклеювати ділянки
електропроводки папером, горючими тканинами;
- застосовувати для електромереж радіо- і телефонні проводи;
- використовувати електроустановки, нагрівання поверхні яких
під час роботи перевищує температуру навколишнього повітря більше
ніж на 40 град.С (якщо до цих електроустановок не ставляться інші
вимоги).
5.1.23. У всіх приміщеннях (незалежно від призначення), які
після закінчення робіт зачиняються і не контролюються черговим
персоналом, усі електроустановки та електроприлади мають бути
знеструмлені (за винятком тих, які працюють цілодобово за вимогами
технології: чергового освітлення, протипожежних та охоронних
установок, електроустановок).
5.1.24. На кожному об'єкті має бути встановлений порядок
знеструмлення електрообладнання, силових та контрольних кабелів у
разі пожежі із забезпеченням незалежного електроживлення систем
пожежної автоматики та протипожежного водопостачання.
5.1.25. Усе електрообладнання (корпуси електричних машин,
трансформаторів, апаратів, світильників, розподільних щитів, щитів
управління, металеві корпуси; пересувни і переносни
електроприймачі тощо) підлягає зануленню або заземленню.
5.1.26. Несправності в електромережах та електроапаратурі,
які можуть викликати іскріння, коротке замикання, неприпустиме
нагрівання горючої ізоляції кабелів, проводів, повинен негайно
усувати черговий персонал. Несправну електромережу слід відключати
до приведення її в пожежобезпечний стан.
5.1.27. Будівлі, споруди і зовнішні установки слід захищати
від прямих ударів блискавки та вторинних їх проявів.
5.1.28. Для підтримання пристроїв захисту від блискавок у
справному стані слід регулярно проводити їх ревізію: для будинків
і споруд I і II категорій щодо блискавкозахисту щороку; для
III категорії - не рідше 1 разу на 3 роки із складанням акта, у
якому зазначаються виявлені дефекти.
Усі виявлені пошкодження і дефекти повинні бути негайно
усунені.
5.1.29. Для живлення світильників загального освітлення в
приміщеннях слід використовувати, як правило, напругу не вище
220 В. У приміщеннях без підвищеної небезпеки зазначена напруга
допускається для всіх стаціонарних світильників, незалежно від
висоти їх установлення.
5.1.30. У вибухо- та пожежонебезпечних зонах слід
застосовувати світильники з відповідним рівнем вибухозахисту або
ступенем захисту оболонки.
Конструкція світильників з дуговими ртутними лампами в
пожежонебезпечних зонах повинна виключати випадіння з них ламп.
Світильники з лампам