Об утверждении Рекомендаций относительно применения Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их отопление


МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО<br> ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 22.02.2008 N 47<br> <br> <br> Про затвердження Рекомендацій щодо застосування<br> Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої<br> на опалення місць загального користування<br> багатоквартирних будинків, та визначення<br> плати за їх опалення<br> <br> <br> Відповідно до пункту 28 Правил надання послуг з<br>централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і<br>водовідведення та типового договору про надання послуг з<br>централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і<br>водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України<br>від 21 липня 2005 року N 630 ( <A HREF="205495">630-2005-п</A> ), та на виконання<br>наказу Мінбуду від 31.10.2006 N 359 ( <A HREF="270959">z1237-06</A> ) "Про затвердження<br>Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць<br>загального користування багатоквартирних будинків, та визначення<br>плати за їх опалення" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Рекомендації щодо застосування Методики<br>розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць<br>загального користування багатоквартирних будинків, та визначення<br>плати за їх опалення згідно з додатком.<br> <br> 2. Управлінню житлової політики та розвитку житлового фонду<br>(В.М.Кірюшин) довести цей наказ до відома Міністерства<br>житлово-комунального господарства АР Крим, структурних підрозділів<br>з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та<br>Севастопольської міських державних адміністрацій.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра О.Б.Лотоцького.<br> <br> Міністр О.Ю.Кучеренко<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінжитлокомунгоспу<br> 22.02.2008 N 47<br> <br> <br> РЕКОМЕНДАЦIЇ<br> щодо застосування Методики розрахунку кількості<br> теплоти, спожитої на опалення місць загального<br> користування багатоквартирних будинків,<br> та визначення плати за їх опалення, затвердженої<br> наказом Мінбуду від 31.10.2006 N 359<br> та зареєстрованої в Мін'юсті України<br> 27.11.2006 за N 1237/13111<br> ( <A HREF="270959">z1237-06</A> )<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Рекомендації щодо застосування Методики розрахунку<br>кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального<br>користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх<br>опалення, затвердженої наказом Мінбуду від 31.10.2006 N 359<br>( <A HREF="270959">z1237-06</A> ) та зареєстрованої в Мін'юсті України 27.11.2006 за<br>N 1237/13111 (далі - Методика), розроблені Мінжитлокомунгоспом<br>спільно з Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та<br>інжинірингу, інститутом соціально-економічних стратегій з метою<br>роз'яснення та доповнення викладених розрахунків кількості<br>теплової енергії, спожитої на опалення місць загального<br>користування (МЗК) багатоквартирних будинків, при різних варіантах<br>технічних рішень системи обліку теплоспоживання.<br> <br> 1.2. У Рекомендаціях терміни вживаються у значеннях,<br>наведених у Законах України "Про житлово-комунальні послуги" від<br>24.06.2004 N 1875-IV ( <A HREF="172936">1875-15</A> ), "Про теплопостачання" від<br>02.06.2005 N 2633 ( <A HREF="203175">2633-15</A> ), постанові Кабінету Міністрів<br>України від 21.07.2005 N 630 ( <A HREF="205495">630-2005-п</A> ) "Про затвердження<br>Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання<br>холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про<br>надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та<br>гарячої води і водовідведення" та ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові<br>будинки. Основні положення" ( <A HREF="248170">n0007509-05</A> ).<br> <br> 1.3. Рекомендації призначені для застосування працівниками<br>житлово-комунального господарства при розрахунках кількості<br>теплоти, спожитої на опалення місць загального користування<br>багатоквартирних будинків.<br> <br> 2. Варіанти технічних рішень системи обліку теплоспоживання<br>багатоквартирних будинків та визначення кількості теплової енергії<br>на опалення місць загального користування<br> <br> 2.1. Системою будинкового обліку передбачено окремий прилад<br>обліку теплової енергії, спожитої на опалення місць загального<br>користування. При такому варіанті технічного рішення системи<br>обліку теплоспоживання витрати теплової енергії на опалення<br>визначаються за показаннями цього приладу.<br> <br> 2.2. Iснує загальнобудинковий прилад комерційного обліку<br>теплової енергії на опалення, системи опалення всіх житлових<br>квартир, нежитлових приміщень та приміщень МЗК підключені<br>паралельно одна до одної, мають теплоносій з однаковими<br>параметрами і облаштовані приладами виміру витрати теплоносія на<br>опалення. Кількість теплової енергії на опалення всіх МЗК<br>визначають як частку теплової енергії від загальної витрати на<br>опалення будинку пропорційно до показань приладів виміру витрати<br>теплоносія в МЗК за формулою (2.1) (приклади 3, 4).<br> <br> Q Sn<br> заг. МЗК<br> Q = ___________ , (2.1)<br> МЗК Sn<br> i<br> <br> де Q - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно<br> заг.<br>з показаннями загальнобудинкового приладу комерційного обліку<br>теплової енергії;<br> n - показання приладу обліку витрат теплоносія на опалення<br> i<br>приміщення i-того споживача;<br> n - показання приладу обліку витрат теплоносія на опалення<br> МЗК<br>МЗК;<br> S - знак суми.<br> У разі несвоєчасного надходження даних про покази приладів<br>обліку допускається попереднє визначення витрат теплової енергії<br>Q за проектними даними або розрахунковим методом з подальшим<br> МЗК<br>перерахуванням за фактичними даними.<br> <br> 2.3. Системою будинкового обліку не передбачено окремого<br>обліку теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, але передбачено<br>теплолічильники в кожного споживача та загальнобудинковий<br>комерційний облік теплової енергії. Кількість теплової енергії на<br>опалення всіх МЗК з урахуванням утрат розподільчими<br>внутрішньобудинковими трубопроводами опалення визначається як<br>різниця між кількістю теплової енергії на опалення будинку та<br>загальною кількістю теплової енергії на опалення всіх інших<br>приміщень за формулою (2.2) (приклад 4):<br> <br> Q + Q = Q - SQ , (2.2)<br> МЗК втр заг. i<br> <br> де SQ - витрати теплової енергії на опалення приміщення<br> i<br>i-того споживача;<br> S - знак суми.<br> <br> 2.4. У разі часткового оснащення приміщень споживачів<br>приладами обліку теплової енергії (тобто розглядається варіант<br>коли від централізованого теплопостачання відключились не всі<br>споживачі, а частково) та відсутності приладів обліку теплової<br>енергії на МЗК витрати теплової енергії на опалення МЗК<br>визначаються розрахунковим методом за формулами (2.3; 2.4; 2.5)<br>(приклади 1, 2, 5).<br> Загальна витрата теплової енергії на централізоване опалення<br>будинку визначається, як складова декількох витрат<br> <br> Qзаг. = Qприм. без т/л + Qприм з т/л + Q<br> МЗК<br> <br> де Qзаг. - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно<br>з показаннями загально-будинкового приладу комерційного обліку<br>теплової енергії;<br> Qприм. без т/л - витрати теплової енергії на опалення<br>приміщень споживачів з відсутніми приладами обліку теплової<br>енергії;<br> Qприм з т/л - витрати теплової енергії на опалення приміщень<br>споживачів з встановленими приладами обліку теплової енергії;<br> Q - кількість теплової енергії на опалення всіх МЗК.<br> МЗК<br> Загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК<br>визначається за формулою:<br> <br> Q = SQ К + Q , (2.3)<br> МЗК МЗК втр.<br> <br> де SQ К - кількість теплової енергії на опалення окремого<br> МЗК<br>к-того приміщення МЗК, Гкал;<br> Q - втрати теплової енергії розподільчими трубопроводами<br> втр<br>системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі<br>(розраховується за СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и<br>кондиционирование", Приложение 12, 1991 г. (далі - СНиП<br>2.04.05-91);<br> S - знак суми.<br> а) За наявності проектних даних щодо теплової потужності<br>системи опалення кожного МЗК (тобто без встановлених приладів<br>обліку) розрахунок витрат теплової енергії на опалення виконується<br>за формулою (2.4):<br> <br> (t - t )<br> вн ср.о -3<br> Q К = N К __________ 24 * n * 0,86 * 10 , (2.4)<br> МЗК МЗК (t - t )<br> вн р.о<br> <br> де N К - теплова потужність системи опалення кожного к-того<br> МЗК<br>приміщення МЗК, кВт. Визначається за проектними даними згідно із<br>СНиП 2.04.05-91 для нетипових рішень приміщень МЗК;<br> t - розрахункова внутрішня температура повітря в кожному<br> вн<br>окремому приміщенні згідно з нормативом, град.C ("Методика",<br>таблиця 1, стор. 8);<br> t - середня за місяць або за опалювальний період<br> ср.о<br>температура зовнішнього повітря, град.C, за даними місцевої<br>метеостанції або теплопостачальної установи;<br> t - розрахункова температура зовнішнього повітря для<br> р.о<br>проектування системи опалення, град.C береться згідно із СНиП<br>2.04.05-91 та КТМ 204 України 244-94, СНиП 2.01.01-82<br>"Строительная климатология и геофизика" (далі - СНиП 2.01.01-82);<br> n - число днів розрахункового періоду.<br> б) У разі відсутності проектних даних для будинків масових<br>типових серій виконується розрахунок за усередненим питомим<br>тепло-споживанням на 1 кв.м кожного типу приміщень МЗК.<br> У цьому разі кількість теплової енергії, спожитої на опалення<br>МЗК Q К, визначається за формулою<br> МЗК<br> <br> Q К = q * F К, (2.5)<br> МЗК рік МЗК<br> <br> де q - питома величина теплоспоживання на опалення за рік<br> рік<br>на 1 кв.м кожного типу приміщень МЗК, Гкал/кв.м/рік;<br> F К - сумарна площа кожного типу приміщень МЗК, кв.м.<br> МЗК<br> Питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК за місяць<br>визначаються за формулою<br> <br> q * (t - t ) * n'<br> річ вн ср.ф.<br> q = __________________________ , (2.6)<br> міс (t - t ) * n<br> вн ср<br> <br> де q - нормативна питома витрата теплової енергії на<br> рік<br>опалення приміщення, Гкал/рік/кв.м ("Методика", таблиця 1,<br>стр. 8);<br> t - розрахункова температура внутрішнього повітря<br> вн<br>приміщення град.C;<br> t - середня нормативна температура зовнішнього повітря<br> ср<br>опалювального періоду, град.C;<br> t - середня фактична температура зовнішнього повітря за<br> ср.ф.<br>розрахунковий місяць, град.C (за даними місцевої метеостанції або<br>теплопостачальної установи);<br> n - кількість діб опалювального періоду;<br> n' - кількість діб в розрахунковому місяці.<br> <br> 2.5. Витрати теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, яка<br>виставляється до сплати користувачам МЗК, визначається за формою<br>(2.7)<br> <br> (користувач - власник (наймач) жилих та нежилих приміщень)<br> <br> Q i = K i * Q , (2.7)<br> МЗК МЗК МЗК<br> <br> де K i - коефіцієнт, який враховує частку i-того помешкання<br> МЗК<br>у витратах теплової енергії на опалення МЗК.<br> <br> 2.6. Розподіл визначених величин витрат теплової енергії,<br>спожитої на опалення МЗК, між окремими помешканнями будинку, які<br>не мають відокремленого входу, пропорційний до їх загальної<br>опалюваної площі. Для цього для кожного i-того помешкання<br>розраховується коефіцієнт K i який відображає частку загального<br> МЗК<br>платежу, що припадає на дане помешкання<br> <br> i<br> F<br> K i = ____ , (2.8)<br> МЗК i<br> SF<br> i<br> SF - загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку, які<br>користуються МЗК, кв.м.;<br> S - знак суми.<br> <br> 2.7. За наявності в будинку нежилих приміщень з окремим<br>входом K i розраховується за формулою<br> МЗК<br> <br> i<br> F<br> K i = _____________, (2.9)<br> МЗК i окр<br> SF - SF<br> ж нж<br> i<br> де SF - сумарна загальна опалювана площа квартир і<br> ж<br>приміщень які сплачують за опалення МЗК та не мають відокремленого<br>входу, кв.м;<br> окр<br> SF - загальна опалювана площа всіх помешкань будинку,<br> нж<br>які не користуються МЗК, кв.м.;<br> S - знак суми.<br> <br> 3. Розрахунок питомих річних витрат теплової енергії на<br>опалення окремих приміщень місць загального користування<br>багатоквартирних будинків масових серій<br> У Методиці ( <A HREF="270959">z1237-06</A> ) наведені розрахункові усереднені дані<br>річного споживання теплової енергії на опалення МЗК для будинків,<br>зведених за типовими для всіх областей України проектами масових<br>серій до 1995 року, за умов додержання закладених у проекті<br>архітектурно-конструктивних та інженерних рішень, якими можна<br>скористатися для розрахунків при відсутності проектних даних<br>("Методика", таблиця 1, стор. 8)<br> При складанні згаданої таблиці нормативні річні витрати<br>теплової енергії на опалення місць загального користування<br>розраховуються за формулою (2.4).<br> Отримані значення річних витрат використовувались для<br>визначення питомих витрат з урахуванням площ F.<br> Розрахунок теплової потужності опалення місць загального<br>користування був виконаний згідно з чинними СНиП 2.04.05-91<br>"Отопление, вентиляция и кондиционирование" з додатками до них.<br> Розрахункові параметри зовнішнього повітря приймались згідно<br>із СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" та<br>КТМ 204 України 244-94, СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология<br>и геофизика".<br> Температура внутрішнього повітря визначалась згідно із СНиП<br>2.08.01-89 "Жилые здания", СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания",<br>II.Л.1.71* "Жилые здания. Нормы проектирования".<br> Для сходових клітин, ліфтових холів, загальних коридорів -<br>t = +16 град.C (ця розрахункова температура коливалась в різні<br> вн<br>періоди проектування жилих будинків від +12 до +16 град.C), для<br>службових приміщень, приміщень культмасових заходів, консьєржів -<br>t = +18 град.C, для сміттєзбиральних камер - t = +5 град.C,<br> вн вн<br>електрощитових - t = +5 град.C, колясочних - t = +16 град.C,<br> вн вн<br>комор - t = +16 град.C.<br> вн<br> У будинках, збудованих у кліматичних зонах III Б та IV, на<br>сходових клітинах можуть бути відсутні системи опалення.<br> Розрахунок тепловтрат виконувався за таких вихідних умов:<br> 1. Конструкція зовнішньої стіни приміщень загального<br>користування така ж, як і в жилих приміщеннях.<br> 2. Коефіцієнти теплопередачі:<br> - для зовнішніх стін, усереднені для температур в інтервалах:<br> -10 - 17 град.C -1,2 ккал/кв.м/град/год.;<br> -18 - 22 град.C - 1,0 ккал/кв.м/град/год.;<br> - 23 - 25 град.C - 0,9 ккал/кв.м/град/год.;<br> - для вікон - 2,5 ккал/кв.м/град/год.<br> 3. Підвал неопалюваний, секція будинку має "холодне" горище.<br> 4. Заселення квартир - 3 чоловіки.<br> 5. Висота поверху від підлоги до підлоги 2.7 м для<br>3-5-поверхових жилих будинків та 2.8 м для 9-16- поверхових жилих<br>будинків згідно з чинним на той час СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"<br>СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания", II.Л.1.71* "Жилые здания. Нормы<br>проектирования".<br> 6. Прибудоване приміщення консьержа розраховане як новобудова<br>за нормами теплотехнічного опору огороджувальних конструкцій,<br>закладених в додатках 1996 року до СНиП 11-3-79* "Строительная<br>теплотехника".<br> Перерахунок питомих витрат теплової енергії на опалення МЗК,<br>згідно з реальними погодними умовами розрахункового місяця,<br>виконується за формулою (2.6).<br> Плани типових рішень сходово-ліфтових вузлів наведені у<br>Методиці ( <A HREF="270959">z1237-06</A> ) на малюнках ("Методика", стор. 11, 12)<br> <br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦ Наявність ¦ Наявність і типи ¦ Наявність ¦ Наявність ¦ Наявність приладів ¦ Порядок ¦ Розподіл ¦ Прик- ¦<br>¦варі-¦ загально- ¦ приладів обліку в ¦ споживачів ¦ користу- ¦ обліку в системі ¦ визначення ¦ витрат ¦ лади ¦<br>¦антів¦будинкового¦ окремих помешканнях ¦ послуг ¦ вачів МЗК,¦ опалення МЗК ¦витрат теплоти ¦теплоти між ¦ розра-¦<br>¦ ¦ комерцій- ¦ будинку, які мають ¦ централі- ¦ які не ¦ ¦на опалення МЗК¦ користу- ¦ хунку ¦<br>¦ ¦ного обліку¦централізоване опалення¦ зованого ¦ користу- ¦ ¦ за ¦ вачами МЗК ¦ ¦<br>¦ ¦ витрат ¦ і користуються МЗК ¦ опалення, ¦ ються ¦ ¦ розрахунковий ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦теплоти на ¦ ¦ які не ¦ послугами ¦ ¦ місяць ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ опалення ¦ ¦ користу- ¦ централі- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦-----------------------¦ ються МЗК ¦ зованої ¦--------------------¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦Лічильники ¦Лічильники ¦ будинку ¦ системи ¦Лічильни-¦Лічильники¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ витрат ¦ витрат ¦ ¦ опалення ¦ки витрат¦ витрат ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ теплоти ¦теплоносія ¦ ¦ ¦ теплоти ¦теплоносія¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ (тепло- ¦ (водолі- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦лічильники)¦ чильники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 1 ¦Відсутній ¦Відсутні ¦Споживачі ¦Iснують ¦Відсутні ¦Відсутні ¦За розрахунком ¦За формулами¦ - ¦<br>¦ ¦або наявний¦ ¦відсутні ¦ ¦ ¦ ¦за формулами ¦(2.7), (2.8)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2.3) (2.6) ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 2 ¦Відсутній ¦Відсутні ¦Споживачі ¦Відсутні ¦Відсутні ¦Відсутні ¦За розрахунком ¦За формулами¦ - ¦<br>¦ ¦або наявний¦ ¦існують ¦або існують¦ ¦ ¦за формулами ¦(2.7), (2.9)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦(з приладами¦ ¦ ¦ ¦(2.3) (2.6) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦обліку або ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦без них) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 3 ¦Відсутній ¦Відсутні або існують ¦Споживачі ¦Відсутні ¦Наявні ¦Відсутні ¦За показаннями ¦За формулами¦ 3 ¦<br>¦ ¦або наявний¦ ¦існують ¦або існують¦ ¦ ¦теплолічильника¦(2.7), (2.9)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦(з приладами¦ ¦ ¦ ¦МЗК ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦обліку або ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦без них) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 4 ¦Відсутній ¦Відсутні або існують ¦Споживачі ¦Відсутні ¦Наявні ¦Відсутні ¦За показаннями ¦За формулами¦ ¦<br>¦ ¦або наявний¦ ¦відсутні ¦або існують¦ ¦ ¦теплолічильника¦(2.7), (2.8)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЗК ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 5 ¦Наявний ¦Відсутні ¦Встановлені¦Споживачі ¦Відсутні ¦Відсутні ¦існують в ¦За показаннями ¦За формулами¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦в усіх ¦існують ¦або існують¦ ¦усіх ¦приладів обліку¦(2.7), (2.9)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦споживачів ¦і повністю ¦ ¦ ¦приміщен- ¦та за формулою ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦обладнані ¦ ¦ ¦нях МЗК ¦(2.1) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦водолічи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦льниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 6 ¦Наявний ¦Встановлені¦Відсутні ¦Споживачі ¦Відсутні ¦Відсутні ¦Відсутні ¦За показаннями ¦За формулами¦ 4 ¦<br>¦ ¦ ¦в усіх ¦ ¦існують ¦ ¦ ¦ ¦приладів обліку¦(2.7), (2.9)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦споживачів ¦ ¦і повністю ¦ ¦ ¦ ¦та за формулою ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦обладнані ¦ ¦ ¦ ¦(2.2) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплолічи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦льниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 7 ¦Наявний ¦Відсутні ¦Встановлені¦Споживачі ¦Відсутні ¦Відсутні ¦існують в ¦За показаннями ¦За формулами¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦в усіх ¦відсутні ¦або існують¦ ¦усіх ¦приладів обліку¦(2.7), (2.8)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦споживачів ¦ ¦ ¦ ¦приміщен- ¦та за формулою ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нях МЗК ¦(2.1) ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 8 ¦Наявний ¦Відсутні ¦Встановлені¦Споживачі ¦існують ¦Відсутні ¦Відсутні ¦За розрахунком ¦За формулами¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦в усіх ¦відсутні ¦ ¦ ¦ ¦за. формулою ¦(2.7), (2.8)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦споживачів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2.3) (2.6) ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 9 ¦Відсутній ¦Часткове оснащення ¦Споживачі ¦Відсутні ¦Відсутні ¦Відсутні ¦За розрахунком ¦За формулами¦ ¦<br>¦ ¦ ¦приладами обліку ¦відсутні ¦або існують¦ ¦ ¦за формулами ¦(2.7), (2.8)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2.3)-(2.6) ¦ ¦ ¦<br>¦-----+-----------+-----------------------+------------+-----------+---------+----------+---------------+------------+-------¦<br>¦ 10 ¦Наявний ¦Часткове оснащення ¦Споживачі ¦Відсутні ¦Відсутні ¦Відсутні ¦За розрахунком ¦За формулами¦1, 2, 5¦<br>¦ ¦ ¦приладами обліку ¦існують ¦або існують¦ ¦ ¦за формулами ¦(2.7), (2.9)¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦(з приладами¦ ¦ ¦ ¦(2.3)-(2.6) ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦обліку або ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦без них) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 4. Приклади розрахунку плати за послугу централізованого<br>опалення місць загального користування багатоквартирних будинків<br> <br> Приклад 1<br> Вихідні дані:<br> Кліматичні умови місця будівництва:<br> Розрахунок виконано для кліматичних умов Київської області.<br> Розрахункова для систем опалення температура зовнішнього<br>повітря t = -22 град.C.<br> р.о.<br> Середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду<br>t = -1,1 град.C.<br> ср.о.<br> Кількість діб опалювального періоду n = 187 діб.<br> Кількість діб розрахункового місяця n = 30 діб.<br> 1<br> Середня фактична температура зовнішнього повітря<br>розрахункового місяця t 1 = -2 град.C.<br> ср<br> Характеристика будівлі:<br> 20-квартирний 5-поверховий будинок за типовим проектом:<br> Загальна опалювана площа та кількість окремих квартир:<br> Трикімнатні - f - 75 кв.м, 4 шт.;<br> заг<br> <br> Двокімнатні - f - 56 кв.м, 4 шт.;<br> заг<br> <br> Однокімнатні - f = 25 кв.м, 10 шт.<br> заг<br> <br> На першому поверсі - аптека з окремим входом - f -<br> заг<br>75 кв.м. На другому поверсі офісне приміщення - f = 56 кв.м.<br> заг<br> Розподільчі трубопроводи систем опалення будинку прокладені в<br>підвалі:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Умовний діаметр, d , мм ¦ Довжина (у двотрубному вимірі), м ¦<br>¦ y ¦ ¦<br>¦---------------------------+------------------------------------¦<br>¦ 32 ¦ 15 ¦<br>¦---------------------------+------------------------------------¦<br>¦ 40 ¦ 10 ¦<br>¦---------------------------+------------------------------------¦<br>¦ 50 ¦ 12 ¦<br>¦---------------------------+------------------------------------¦<br>¦ 75 ¦ 5 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Трубопроводи в непошкодженій ізоляції, розрахунковий<br>температурний графік теплоносія 95 град.C - 70 град.C, за<br>середньорічний - 60 град.C - 48 град.C, температура в підвалі<br>+ 5 град.C.<br> Місце загального користування - сходова клітка, живим<br>перетином в межах одного поверху - 12 кв.м.<br> Розрахункова внутрішня температура +16 град.C.<br> Система опалення та облік витрат теплової енергії:<br> Однотрубна система опалення будинку реконструйована на<br>поквартирну двотрубну з установленням водолічильників у кожній<br>квартирі та регуляторів витрат теплової енергії на радіаторах.<br> Аптека і офісне приміщення обладнані теплолічильниками, як<br>субабоненти.<br> Будинок обладнаний комерційним теплолічильником на загальному<br>тепловому вводі. Встановлені у системі опалення квартир<br>водолічильники дадуть змогу розподілити спожиту теплову енергії на<br>опалення між окремими квартирами. Однак кількість теплової енергії<br>на опалення сходової клітки не можна визначити за допомогою<br>встановлених приладів обліку. Через відсутність проектних даних<br>про теплову потужність сходової клітки вона визначається за<br>формулами (2.5), (2.6) з використанням даних таблиці 1 Методики<br>( <A HREF="270959">z1237-06</A> ) (стор. 8)<br> Питому витрату теплової енергії на опалення сходової клітки<br>за розрахунковий місяць визначаємо за формулою (2.4)<br> <br> 0,153 * [16 - (-2)] * 30<br> q = ________________________ = 0,0258 * Гкал/кв.м<br> міс [16 - (-1,1)] * 187<br> <br> Кількість теплової енергії на опалення сходової клітки за<br>місяць розраховуємо за формулою (2.3):<br> <br> Q К = 0,0258 * 12 * 5 = 1,55 Гкал.<br> МЗК<br> <br> Втрати теплової енергії визначаються за СНиП 2.04.05-91<br>"Отопление, вентиляция и кондиционирование", Приложение 12,<br>1991 г., п. 3.23.<br> <br> -3<br> Nвтр. = Sq * l * 10 * кВт<br> <br> Nвтр = (19 * 15 + 21 * 10 + 23 * 12 + 27 * 5) + (12 * 15 + 13<br> <br> -3<br>* 10 + 15 * 12 + 17 * 5) * 10 (приблизно) 1,5 кВт<br> <br> Середні втрати теплової енергії за розрахунковий місяць<br>розподільчими трубопроводами опалення становлять:<br> <br> -3<br> Qврт. = 1,5 * 30 * 24 * 0,86 * 10 = 0,929 Гкал<br> <br> Загальна кількість теплової енергії Qмзк = 0,929 + 1,55 =<br>2,79 Гкал розподіляється між споживачами, які користуються<br>сходовою клітиною, за формулою (2.7):<br> <br> Коефіцієнт пропорційності K i:<br> МЗК<br> <br> для трикімнатної квартири -<br> <br> 75<br> K 3 = ______________________________ = 0,09;<br> МЗК 75 * 4 + 56 * 4 + 25 * 10 + 56<br> <br> для двокімнатної квартири -<br> <br> <br> 56<br> K 2 = ______________________________ = 0,0675;<br> МЗК 75 * 4 + 56 * 4 + 25 * 10 + 56<br> <br> для однокімнатної квартири -<br> <br> 25<br> K 1 = ______________________________ = 0,03;<br> МЗК 75 * 4 + 56 * 4 + 25 * 10 + 56<br> <br> для офісного приміщення -<br> <br> 56<br> K оф = ___________________________ = 0,0675<br> МЗК 75 * + 56 * 4 + 25 * 10 + 56<br> <br> Виконуємо розрахунок плати кожного споживача за опалення МЗК<br>за місяць.<br> Аптека не сплачує, тому що має окремий вхід та не<br>користується МЗК.<br> Витрати теплової енергії на опалення МЗК та плата за них<br>розраховується за формулами (2.5) та (3.1) (наприклад, при тарифі<br>на теплову енергію для населення (приблизно) 100 грн./Гкал, для<br>інших споживачів - 120 грн./Гкал):<br> 3<br> трикімнатна квартира - П = 0,09 * 2,479 * 100 = 21,31 грн.;<br> <br> 2<br> двокімнатна квартира - П = 0,0675 * 2,479 * 100= 16,73 грн.;<br> <br> 1<br> однокімнатна квартира - П = 0,03 * 2,479 * 100 = 7,43 грн.;<br> <br> оф<br> офісне приміщення - П = 0,0675 * 2,479 * 120 = 20,08 грн.<br> <br> Приклад 2<br> <br> Вихідні дані такі самі, що й у прикладі 1, але з проекту<br>відоме теплове навантаження (теплова потужність) сходової клітки<br>N = 5,29 кВт та середні за годину втрати теплоти розподільчими<br> кМЗК<br>трубопроводами опалення у підвалі - Nврт. = 1,5 кВт.<br> Кількість теплової енергії, яка виставляється для розподілу<br>між користувачами МЗК, становить за місяць:<br> <br> 16 - (-2)<br> Q К = 5,29 + 1,5 * _________<br> МЗК<br> 16 - (-22)<br> <br> -3<br> * 24 * 30 * 0,86 * 10 (приблизно) 1,55 Гкал<br> <br> Далі розрахунки оплата за опалення МЗК для цього варіанту<br>співпадають з розрахунками, наведеними у прикладі 1.<br> <br> Приклад 3<br> <br> Вихідні дані: кліматичні умови місця будівництва та<br>характеристики будинку такі самі, що й у прикладі 1.<br> Система опалення та облік витрат теплової енергії:<br> усі споживачі (в т.ч. аптека та офісне приміщення) мають<br>водолічильники та своєчасно надають інформацію про їхні показання.<br>Приміщення МЗК обладнані водолічильниками. Будинок обладнаний<br>лічильником комерційного обліку теплової енергії.<br> Показання лічильників теплоносія у споживачів за місяць<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Споживачі ¦N квартир¦ Витрати теплоносія на ¦<br>¦ ¦ ¦ опалення, куб.м ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Квартира ¦ 1 ¦ 48,4 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 2 ¦ 22 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 3 ¦ 22,4 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Аптека ¦ 4 ¦ 74,4 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Офісне приміщення ¦ 5 ¦ 44 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Квартира ¦ 6 ¦ 21,6 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 7 ¦ 21,6 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 8 ¦ 66 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 9 ¦ 43,6 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 10 ¦ 20,8 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 11 ¦ 21,2 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 12 ¦ 68 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 13 ¦ 42 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 14 ¦ 20,8 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 15 ¦ 21,6 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 16 ¦ 66,8 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 17 ¦ 48,8 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 18 ¦ 22 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 19 ¦ 22 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 20 ¦ 70 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Сходова клітина ¦ ¦ 62 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Загальна витрати теплоносія¦ ¦ 850 ¦<br>¦на опалення приміщень, ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Загальні витрати теплової ¦ ¦ 22,179 ¦<br>¦енергії на опалення будинку¦ ¦ ¦<br>¦з урахуванням тепловтрат ¦ ¦ ¦<br>¦розподільчими ¦ ¦ ¦<br>¦трубопроводами, Qзаг., Гкал¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Витрати теплової енергії на опалення МЗК будинку з часткою<br>втрат розподільчими трубопроводами опалення будинку розраховані за<br>формулою (2.1) і становлять:<br> <br> Q = 22,179 * 62/850 = 1,617 Гкал,<br> МЗК<br> <br> Подальший розрахунок оплати за опалення МЗК виконується<br>аналогічно прикладу 1.<br> <br> Приклад 4<br> <br> Вихідні дані: кліматичні умови місця будівництва та<br>характеристики будинку такі самі, що й у прикладі 1.<br> Система опалення, та облік витрат теплової енергії:<br> усі споживачі (в т.ч. аптека та офісне приміщення) мають<br>теплолічильники та своєчасно надають інформацію про їхні<br>показання. Будинок обладнаний комерційним теплолічильником на<br>загальному тепловому вводі. Теплолічильник на системі опалення МЗК<br>відсутній.<br> Згідно з показаннями теплолічильників у споживачів витрати<br>теплової енергії на опалення окремих приміщень та помешкань за<br>місяць становлять:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Споживачі ¦N квартир¦ Витрати теплоносія на ¦<br>¦ ¦ ¦ опалення, Гкал ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Квартира ¦ 1 ¦ 1,21 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 2 ¦ 0,55 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 3 ¦ 0,56 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Аптека ¦ 4 ¦ 1,86 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Офісне приміщення ¦ 5 ¦ 1,1 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Квартира ¦ 6 ¦ 0,54 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 7 ¦ 0,54 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 8 ¦ 1,65 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 9 ¦ 1,09 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 10 ¦ 0,52 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 11 ¦ 0,53 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 12 ¦ 1,7 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 13 ¦ 1,05 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 14 ¦ 0,52 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 15 ¦ 0,54 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 16 ¦ 1,67 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 17 ¦ 1,22 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 18 ¦ 0,55 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 19 ¦ 0,55 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦ - " - ¦ 20 ¦ 1,75 ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Загальна витрати теплоносія¦ ¦ 21,25 ¦<br>¦на опалення приміщень, SQ ¦ ¦ ¦<br>¦ i ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+---------+--------------------------¦<br>¦Загальні витрати теплової ¦ ¦ 22,179 ¦<br>¦енергії на опалення будинку¦ ¦ ¦<br>¦з урахуванням тепловтрат ¦ ¦ ¦<br>¦розподільчими ¦ ¦ ¦<br>¦трубопроводами, Qвтр., Гкал¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Витрати теплової енергії на опалення МЗК будинку за формулою<br>2.2 становлять:<br> <br> Q = 21,25 - 19,7 = 1,55 Гкал.<br> МЗК<br> <br> Подальший розрахунок оплати за опалення МЗК виконується<br>аналогічно прикладу 1.<br> <br> Приклад 5<br> <br> Вихідні дані:<br> Будинок, який забезпечується тепловою енергією від<br>центрального теплового пункту, обладнано теплолічильником на вводі<br>тепломережі, за показаннями якого провадяться розрахунки з<br>теплопостачальною організацією за опалення.<br> Будинок збудовано за індивідуальним проектом, у ньому<br>налічується 16 квартир з двотрубними поквартирними системами<br>опалення, на зворотних трубопроводах яких встановлено<br>водолічильники. До системи опалення будинку підключено<br>прибудований магазин з окремим вузлом комерційного обліку<br>(субабонент) та окремим входом. Квартира N 1 на першому поверсі<br>викуплена для розміщення перукарні, має окремий вихід та прилад<br>обліку теплоносія. На 2 поверсі - квартира N 5 викуплена для<br>обладнання офісу. Усі інші квартири використовуються як жилі.<br>Загальні витрати теплоти на опалення розраховуються через<br>неможливість визначення їх за показаннями приладів.<br> Місце загального користування - сходова клітина та вестибюль.<br> Загальна потужність системи опалення будинку з урахуванням<br>втрат розподільчими трубопроводами становить N = 188,74 кВт.<br> оп.<br>Теплова потужність системи опалення жилих квартир, офісу та<br>перукарні N = 147 кВт, приєднана потужність системи опалення<br> ж<br>прибудованого магазину N = 33 кВт. Теплові потужності систем<br> нж<br>опалення кожної квартири, офісу та перукарні наведені у таблиці.<br> Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування<br>системи опалення -22 град.C, розрахунковий місяць - січень із<br>середньою фактичною температурою повітря -5 град.C; розрахункова<br>внутрішня температура МЗК + 16 град.C.<br> Встановлені у квартирах та нежилих приміщеннях водолічильники<br>у системах опалення дають змогу розподілити визначену за<br>показаннями будинкового теплолічильника теплову енергію між<br>споживачами, при цьому кількість теплової енергії на опалення МЗК<br>визначається розрахунковим методом згідно з даними проекту про<br>теплову потужність систем опалення.<br> Визначаємо витрати теплоти на опалення МЗК будинку за<br>формулою (2.2)<br> <br> (16 + 5)<br>Q = (188,74 - 147 - 33) __________ 24 * 31 * 0,86 * 103 = 3,09 Гкал<br> МЗК (16 + 22)<br> <br> Загальна опалювальна площа приміщень, для яких розраховується<br>вартість опалення місць загального користування, становить:<br> <br> i<br> S F = 2215,66 - 137,2 = 2078,46 кв.м.<br> ж<br> <br> Розрахунок величин K i, Q i, П, виконаний за формулами<br> МЗК МЗК<br>(2.4), (2.8), (3.1) наведено в таблиці 3.<br> <br> Розрахунок величин K i і Q i та плати за опалення МЗК, П<br> МЗК МЗК<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦NN квартир ¦ Загальна ¦ Теплова ¦ K i ¦ Q i, ¦ Плата за ¦<br>¦ (i) та ¦площа, F ,¦потужність,¦ МЗК ¦ МЗК ¦ опалення ¦<br>¦ назва ¦ i ¦ N , кВт ¦ ¦ Гкал ¦МЗК, П(*),¦<br>¦ нежилого ¦ кв.м ¦ i ¦ ¦ ¦ грн. ¦<br>¦приміщення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦Перукарня ¦ 137,20 ¦ 9,635 ¦ - ¦ Qврт ¦ Qвтр * П ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 2 ¦ 137,20 ¦ 8,325 ¦0,06601¦ 0,204 ¦ 20,4 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 3 ¦ 137,20 ¦ 9,635 ¦0,06601¦ 0,204 ¦ 20,4 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 4 ¦ 137,20 ¦ 87325 ¦0,06667¦ 0,204 ¦ 20,4 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦офіс ¦ 138,48 ¦ 9,435 ¦0,06667¦ 0,206 ¦ 24,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 6 ¦ 138,48 ¦ 8,325 ¦0,06667¦ 0,206 ¦ 20,6 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 7 ¦ 138,48 ¦ 9,635 ¦0,06667¦ 0,206 ¦ 20,6 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 8 ¦ 138,48 ¦ 8,325 ¦0,06667¦ 0,206 ¦ 20,6 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 9 ¦ 138,48 ¦ 9,555 ¦0,06667¦ 0,206 ¦ 20,6 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 10 ¦ 138,48 ¦ 8,325 ¦0,06667¦ 0,206 ¦ 20,6 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 11 ¦ 139,33 ¦ 9,435 ¦0,06710¦ 0,207 ¦ 20,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 12 ¦ 139,33 ¦ 8,325 ¦0,06710¦ 0,207 ¦ 20,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 13 ¦ 139,33 ¦ 9,435 ¦0,06710¦ 0,207 ¦ 20,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 14 ¦ 139,33 ¦ 8,325 ¦0,06710¦ 0,207 ¦ 20,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 15 ¦ 139,33 ¦ 11,765 ¦0,06710¦ 0,207 ¦ 20,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ 16 ¦ 139,33 ¦ 10,195 ¦0,06710¦ 0,207 ¦ 20,7 ¦<br>¦-----------+----------+-----------+-------+----------+----------¦<br>¦ ¦ ¦ 147,000 ¦1,00066¦ 3,09 ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> (*) - Тариф на теплову енергію (умовно, як для прикладу) для<br>населення - 100 грн./Гкал, для інших споживачів - 120 грн./Гкал.<br> <br> <br> Додаток<br> до Рекомендацій<br> із застосування Методики<br> розрахунку кількості теплоти<br> ( <A HREF="270959">z1237-06</A> )<br> <br> <br> IНСТРУКЦIЯ<br> з користування програмою для розрахунку кількості<br> теплоти, спожитої на опалення місць загального<br> користування багатоквартирних будинків,<br> та визначення плати за їх опалення<br> ( va047662-08 )</FONT></PRE><br>