Об утверждении изменений к нормативным документам в связи с введением в действие ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва" и порядок введения их в действие


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 21.10.2004 N 195<br> <br> <br> Про затвердження змін до нормативних документів<br> у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002<br> "Пожежна безпека об'єктів будівництва"<br> і порядок введення їх в дію<br> <br> <br> На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України<br>від 13.08.2004 N 3 про проекти змін до основних нормативних<br>документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна<br>безпека об'єктів будівництва" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити і ввести в дію з 1 квітня 2005 року:<br> - Зміну N 1 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних<br>закладів" ( <A HREF="332407">vb117243-96</A> );<br> - Зміну N 1 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих<br>дошкільних закладів" ( <A HREF="332406">va117243-96</A> );<br> - Зміну N 1 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання<br>мінеральних добрив та засобів захисту рослин";<br> - Зміну N 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди<br>по зберіганню та переробці зерна";<br> - Зміну N 3 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди.<br>Основні положення";<br> - Зміну N 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";<br> - Зміну N 3 ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд";<br> - Зміну N 1 (національну) СНиП 2.09.02-85 "Производственные<br>здания";<br> - Зміну N 1 (національну) СНиП 2.09.03-85 "Сооружения<br>промышленных предприятий";<br> - Зміну N 2 (національну) СНиП 2.09.04-87 "Административные и<br>бытовые здания";<br> - Зміну N 1 (національну) СНиП 2.11.01-85 "Складские здания";<br> - Зміну N 1 (національну) СН 515-79 "Инструкция по<br>проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные<br>учреждения", розроблені Українським науково-дослідним інститутом<br>пожежної безпеки (УкрНДIПБ) МНС України на виконання наказу<br>Держбуду України від 03.12.2002 N 88 ( <A HREF="121937">va088509-02</A> ) "Про<br>затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів будівництва".<br> <br> 2. З 1 січня 2005 року скасувати дію будівельних норм<br>СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для<br>электронно-вычислительных машин" як таких, що втратили<br>актуальність.<br> <br> 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(А.Григор) забезпечити публікацію зазначених змін в Iнформаційному<br>бюлетені, а Державному підприємству "Укрархбудінформ" (В.Чеснок)<br>забезпечити їх видання окремою брошурою за умови використання<br>коштів, отриманих від їх реалізації, на виконання робіт зі<br>стандартизації, розвитку науково-технічної бази (стаття 19 Закону<br>України "Про стандартизацію" ( <A HREF="81771">2408-14</A> ).<br> <br> 4. Будинки і споруди, з будівництва яких отримано дозвіл на<br>виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1.04.2005,<br>допускається вводити в експлуатацію без коригування документації<br>на відповідність вимогам зазначених змін за умови дотримання<br>вимог ДБН В.1.1-7-2002.<br> <br> 5. Контроль за наказом покласти на заступника Голови Комітету<br>Ю.Казмірука.<br> <br> Голова комітету В.Череп<br> <br> <br> ЗМIНА<br> N 1 ДБН В.2.2-3-97<br> "Будинки та споруди навчальних закладів".<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> Пункт 3.11. Слова; "висотою від рівня землі, визначеною біля<br>входу в будинок, до підлоги останнього поверху не більше 26,5 м"<br>замінити словами: "такими, що мають умовну висоту не більше<br>26,5 м".<br> <br> Пункт 3.11 доповнити приміткою такого змісту:<br> <br> "Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з 2.18<br>ДБН В.1.1-7"<br> <br> Пункт 3.26. Слова у дужках: "(додаток 8, п.З)" замінити<br>словами: "(додаток 8, рядки 3 та 5)".<br> <br> Пункт 3.28. Слова: "не менше 2-х виходів" замінити словами:<br>"не менше двох евакуаційних виходів".<br> <br> Пункт 3.35. Значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити<br>на "EI 45 (для перегородок), REI 45 (для перекриттів)".<br> В останньому абзаці після слів: "протипожежної стіни"<br>доповнити словами: "1-го типу".<br> <br> Пункт 3.40. Слова: "Зовнішні відкриті сходи" замінити<br>словами: "Сходи типу C3".<br> <br> Пункт 3.42 доповнити другим абзацом:<br> "Огороджувальні конструкції сходової клітки, яка сполучає<br>підвальний або цокольний поверх з першим поверхом будівлі, повинні<br>відповідати вимогам, встановленим до протипожежних перегородок<br>1-го типу".<br> <br> Пункт 3.95 перед словами: "пожежно-охоронної сигналізації"<br>доповнити словом "автоматичної".<br> <br> Пункт 4.23 доповнити другим абзацом:<br> "Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до<br>поширення полум'я, виготовлятись з матеріалів із помірною<br>димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю<br>продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).<br> <br> Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до<br>поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для<br>проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для<br>поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217<br>(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим<br>перерізом)".<br> <br> Пункт 4.25. Слова: "на сходах" замінити словами: "сходових<br>клітках".<br> <br> Пункт 4.34 доповнити словами: "та управління евакуацією<br>людей".<br> <br> Додаток 8. Рядок "ДБН В.2.2.2-96 Громадські будівлі та<br>споруди" замінити рядком "ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та<br>споруди. Основні положення".<br> Вилучити рядок "СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и<br>сооружения".<br> Рядок "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком<br>"ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".<br> Рядок "СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и<br>сооружений" замінити рядком "ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика<br>будинків та споруд".<br> Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных<br>зданий" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування<br>електрообладнання об'єктів цивільного призначення".<br> <br> Доповнити Додаток 8 такими рядками:<br> "ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и<br>материалов. Номенклатура показателей и методы их определения<br> ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на<br>нераспространение горения<br> ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)<br> ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".<br> <br> <br> ЗМIНА<br> N 1 ДБН В.2.2-4-97<br> "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів".<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> Пункт 3.10. У першому абзаці після слів: "коридори, сходові<br>клітки, веранди" доповнити словами: "та інші шляхи, які<br>відповідають вимогам ДБН В.1.1-7".<br> В останньому абзаці слова: "не менше 0,75 години" замінити<br>словами: "не менше REI 45 (для стін), EI 45 (для перегородок)".<br> <br> Пункт 3.11. Слова: "зовнішні відкриті металеві сходи" та<br>"зовнішніх відкритих сходів" відповідно замінити словами: "сходи<br>типу C3" та "сходів типу C3".<br> <br> Пункт 3.12. Слова: "внутрішніх сходів, що розміщуються в<br>сходових клітках 1-го типу" замінити словами: "звичайних сходових<br>кліток типу CK1".<br> <br> Пункт 3.22. У першому реченні слова: "сходові клітки 1-го<br>типу" замінити словами: "звичайні сходові клітки типу CK1".<br> У другому реченні після слів: "слід розділяти" доповнити<br>словами: "протипожежними перегородками 1-го типу з", далі за<br>текстом.<br> <br> Пункт 3.29. Значення межі вогнестійкості у дужках: "0,25 год"<br>замінити на "EI 15".<br> <br> Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "0,6 години"<br>замінити на "EI 30".<br> <br> Пункт 4.16 доповнити третім абзацом:<br> "Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до<br>поширення полум'я, виготовлятись з матеріалів із помірною<br>димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю<br>продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).<br> <br> Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до<br>поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для<br>проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для<br>поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217<br>(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим<br>перерізом)".<br> <br> Пункт 4.17. Слова: "на сходах" замінити словами: "звичайних<br>сходових клітках".<br> <br> Пункт 4.21. У першому реченні:<br> - перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації"<br>доповнити словом "автоматичної";<br> - після слів: "про пожежу" доповнити словами: "та управління<br>евакуацією людей".<br> <br> Додаток 7. Рядок "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та<br>споруди" замінити рядком "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та<br>споруди. Основні положення".<br> <br> Рядок "4. СНиП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы" замінити<br>рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".<br> <br> Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и<br>сооружений" замінити рядком "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна<br>автоматика будинків та споруд".<br> <br> Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и<br>общественных зданий и сооружений" замінити рядком "23.<br>ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів<br>цивільного призначення".<br> <br> Доповнити Додаток 7 рядками 29, 30, 31, 32 такого змісту:<br> "29. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и<br>материалов. Номенклатура показателей и методы их определения<br> <br> 30. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на<br>нераспространение горения<br> <br> 31. ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)<br> <br> 32. ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".<br> <br> <br> ЗМIНА<br> N 1 ДБН В.2.2-7-98<br> "Будівлі і споруди для зберігання<br> мінеральних добрив та засобів захисту рослин".<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> Пункт 1.2. Позначення "ОНТП 24" та "СНіП 2.01.02" відповідно<br>замінити позначеннями: "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24)" та "ДБН В.1.1-7".<br> <br> Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити<br>позначенням "НАПБ А.01.001".<br> <br> Пункт 2.4. Слово "виробництва" замінити словами: "з<br>вибухопожежної та пожежної небезпеки".<br> <br> Пункт 3.5 після слів: "протипожежними стінами" доповнити<br>словами в дужках: "(площу протипожежного відсіку)".<br> <br> Таблиця 2. У заголовку третьої колонки після слів:<br>"протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площа<br>протипожежного відсіку)".<br> У примітці 2 слова: "вогнетривкими перегородками (з границею<br>вогнестійкості не менше 0,75 год.)" замінити словами:<br>"протипожежними перегородками 1-го типу".<br> <br> Пункт 3.6. Слова: "розділом СНіП 2.09.02" замінити словами:<br>"ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.02".<br> <br> Пункт 3.10. У першому абзаці слова: "неспалимими з границею<br>вогнестійкості не менше 0,75 год; двері в цих перегородках повинні<br>бути з границею вогнестійкості не менше 0,6 год" замінити словами:<br>"протипожежними перегородками 1-го типу".<br> <br> У другому абзаці слова: "неспалимими перегородками з границею<br>вогнестійкості не менше 0,75 год" замінити словами:<br>"протипожежними перегородками 1-го типу".<br> <br> Пункт 4.8. Слово "неспалимими" замінити словами: "з негорючих<br>матеріалів".<br> <br> Пункт 6.3. Слова: "на неспалимій стіні" замінити словами: "на<br>стіні, що виконана з негорючих матеріалів".<br> <br> Пункт 6.7. Перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити<br>словом "автоматичною".<br> <br> Пункт 8.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні"<br>замінити позначенням "НАПБ А.01.001".<br> <br> Пункт 9.2. Слова: "документів з пожежовибухобезпеки" замінити<br>словами: "документів з питань пожежної безпеки".<br> <br> Додаток Б. Назву Переліку перед словами: "пожежною<br>сигналізацією" доповнити словом "автоматичною".<br> <br> У першому рядку таблиці Б.1 слова: "у спалиму упаковку"<br>замінити словами: "в упаковку з горючих матеріалів".<br> <br> Додаток В. Рядок "СНіП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы"<br>замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів<br>будівництва".<br> <br> Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням<br>"НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)"; позначення "ПУЕ-85" замінити<br>позначенням "ПУЕ-86".<br> <br> Доповнити Додаток В рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної<br>безпеки в Україні" ( <A HREF="20949">z0219-95</A> ).<br> <br> <br> ЗМIНА<br> N 1 ДБН В.2.2-8-98<br> "Підприємства, будівлі і споруди<br> по зберіганню та переробці зерна"<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> Пункт 1.1. Позначення "ОНТП 24" замінити на "НАПБ Б.07.005<br>(ОНТП 24)".<br> <br> Пункт 1.6. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на<br>"ДБН В.1.1-7".<br> Слова: "границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год<br>з нульовою границею поширення вогню" замінити словами: "межею<br>вогнестійкості не менше REI 120 і REI 60 відповідно та групою за<br>межею поширення вогню - М0".<br> <br> Пункт 2.2. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами:<br>"протипожежного відсіку".<br> <br> Пункт 2.6. Слова: "будівлі і споруди II ступеня<br>вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі стіни або стіни з<br>прорізами з границею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше<br>1,2 год" замінити словами: "будівлі і споруди II ступеня<br>вогнестійкості мають з боку зерноскладів протипожежні стіни 2-го<br>типу. Межа вогнестійкості конструкцій, що заповнюють прорізи таких<br>стін, має бути не менше EI 60".<br> <br> Пункт 3.1. Слова: "при довжині" замінити словами: "при<br>ширині".<br> <br> Пункт 3.2. Вилучити слова: "з виробництвами".<br> <br> Пункт 3.3. У третьому абзаці слова: "границю вогнестійкості<br>не менше 2 год" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше<br>REI 120".<br> У четвертому абзаці слова: "висоті не більше 60 м від<br>планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього<br>поверху" замінити словами: "умовній висоті будівлі не більше<br>60 м".<br> В останньому абзаці після слів: "протипожежними стінами"<br>доповнити словами у дужках: "(площу протипожежного відсіку)", далі<br>за текстом.<br> <br> Пункт 3.3 доповнити приміткою такого змісту:<br> <br> "Примітка. Умовна висота будівлі визначається згідно з 2.18<br>ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 3.4. Слова: "1-го типу" замінити словами: "типу H1".<br> У виносці до пункту 3.4 позначення "СНіП 2.01.02" замінити<br>позначенням "ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 3.5. Слова: "для сходових кліток передбачати сходи 1-го<br>типу негорючі з границею вогнестійкості не менше 0,25" замінити<br>словами: "передбачати сходи типу C1, виконані з негорючого<br>матеріалу".<br> Слова: "зовнішні сходи 3-го типу, що використовуються для<br>евакуації" замінити словами: "сходи типу C3".<br> <br> Пункт 3.5.1. Слова: "2-го типу" замінити словами: "типу C2".<br> <br> Пункт 3.6. Слова: "незадимлюваній сходовій клітці 1-го чи<br>3-го типів, чи по сходах 3-го типу" замінити словами:<br>"незадимлюваних сходових клітках типів H1, HЗ, H4 або по сходах<br>типу CЗ".<br> <br> Пункт 3.7. Слова: "зовнішні сталеві відкриті сходи 3-го типу"<br>замінити словами: "сходи типу СЗ".<br> Слова: "Драбина повинна бути обладнана" замінити словами:<br>"Сходи повинні бути обладнані", балі за текстом.<br> Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 3.8. У першому абзаці слова: "2-го і 3-го типів"<br>замінити словами: "типів H2 і H3".<br> У другому абзаці:<br> - слова: "заввишки понад 30 м від планувальної відмітки землі<br>до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "з<br>умовною висотою понад 30 м";<br> - слова: "2-го типу" замінити словами: "типу H2";<br> - слова: "тамбур-шлюз" замінити словами: "протипожежний<br>тамбур-шлюз 1-го типу".<br> В останньому абзаці:<br> - слова: "2-го типу по висоті перегородки" замінити словами:<br>"типу H2 по висоті на секції протипожежними перегородками 1-го<br>типу";<br> - слова: "2-го типу" замінити словами: "типу H2".<br> <br> Пункт 3.9. У другому абзаці слова: "тамбур-шлюзи" замінити<br>словами: "протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу".<br> В останньому абзаці:<br> - слово "Перевезення" замінити словом "Транспортування";<br> - слова: "границею, вогнестійкості не менше 2 год" замінити<br>словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120".<br> <br> Пункт 3.12. Слова: "границю вогнестійкості перекриттів не<br>менше 0,75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості перекриттів<br>не менше REI 45".<br> <br> Пункт 3.14 викласти у новій редакції:<br> "3.14 У багатоповерхових будівлях сходи типу C3 слід<br>розміщувати біля глухих ділянок зовнішніх стін з урахуванням<br>5.40 ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 3.22. У першому та другому абзацах слова: "3-го типу"<br>замінити словами: "типу C3".<br> <br> Пункт 3.23. У першому абзаці слова: "3-го типу" замінити<br>словами: "типу C3".<br> У другому абзаці слова: "зовнішні сходи" замінити словами:<br>"сходи типу C3".<br> <br> Пункт 3.31. Слова: "границею вогнестійкості не менше 0,25 год<br>і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "межею<br>вогнестійкості не менше 15 хв і групою за межею поширення вогню<br>- М0".<br> У примітці слова: "границю вогнестійкості цих конструкцій не<br>менше 0,75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості цих<br>конструкцій не менше 45 хв".<br> <br> Пункт 3.38. Позначення у дужках "(СНіП 2.01.02)" замінити<br>словами: "(площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7)".<br> <br> Пункт 3.46. Слова: "захищені від займання" замінити словами:<br>"що оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу<br>вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".<br> <br> Пункт 3.51. У другому абзаці слова: "границю вогнестійкості<br>не менше 0,75 год і нульову межу розповсюдження вогню" замінити<br>словами: "межу вогнестійкості не менше 45 хв і групу за межею<br>поширення вогню - М0".<br> <br> В останньому абзаці слова: "стінами 2-го типу" замінити<br>словами: "стінами 3-го типу".<br> <br> Пункт 3.57. Слова: "3-го типу" замінити словами: "типу C3".<br> <br> Підпункт 3.60.3. Слова: "з негорючих матеріалів границею<br>вогнестійкості 0,75 год" замінити словами: "з огороджувальними<br>конструкціями, що мають межу вогнестійкості не менше 45 хв та<br>виконані з негорючих матеріалів".<br> <br> Пункт 10.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні"<br>замінити позначенням "НАПБ А.01.001".<br> <br> Пункт 11.2. Слова: "документів з пожежовибухонебезпеки"<br>замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки".<br> <br> Додаток Г. Рядок "СНіП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы"<br>замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів<br>будівництва".<br> <br> Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням<br>"НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)".<br> <br> Доповнити Додаток Г рядками:<br> "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні<br>( <A HREF="20949">z0219-95</A> )<br> ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы<br>определения огнезащитных свойств".<br> <br> <br> ЗМIНА<br> N 3 ДБН В.2.2-9-99<br> "Громадські будинки та споруди. Основні положення"<br> Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року N 195<br> строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2005 р.<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> Пункт 2.10. Друге речення другого абзацу викласти в новій<br>редакції: "Несучі конструкції, суміщені покриття стилобату або<br>прибудованих частин повинні мати вогнестійкість не менше REI 60<br>(для несучих стін), R 60 (для колон), RE 60 (для суміщеного<br>покриття) і групу М0 за межею поширення вогню".<br> <br> Пункт 3.13. Слово "евакуації" замінити словом "рятування".<br> <br> Пункт 3.15. Слова; "в будинках заввишки більше 26,5 м від<br>планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,<br>крім технічного верхнього" замінити словами: "в будинках з умовною<br>вистою більше 26,5 м (за винятком випадків, обумовлених<br>будівельними нормами за видами будинків)".<br> Значення вантажопідйомності ліфта "800 кг" замінити на<br>"1000 кг".<br> <br> Пункт 3.17. У першому абзаці слова: "згідно з протипожежними<br>нормативами СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з вимогами<br>пожежної безпеки, встановленими ДБН В.1.1-7".<br> У другому абзаці слова: "заввишки до позначки підлоги<br>верхнього поверху менше 26,5 м" замінити словами: "з умовною<br>висотою до 26,5 м включно".<br> Останній абзац викласти в новій редакції:<br> "У будинках з незадимлюваними сходовими клітками не<br>допускається влаштовувати вихід з приміщень безпосередньо до<br>ліфтового холу. У будинках із звичайними сходовими клітками вихід<br>безпосередньо до ліфтового холу не допускається влаштовувати з<br>комор та інших приміщень, призначених для зберігання та переробки<br>горючих матеріалів".<br> <br> Пункт 3.19 викласти в новій редакції:<br> "3.19 Двері шахт ліфтів і підйомників у підземних, підвальних<br>і цокольних поверхах повинні виходити до протипожежних<br>тамбур-шлюзів 1-го типу. У таких тамбур-шлюзах повинен бути<br>передбачений підпір повітря під час пожежі не менше 20 Па".<br> <br> Пункт 3.28. Слова у дужках: "(через люки розміром не менше<br>0,6 м x 0,6 м або двері)" замінити словами: "(через люки розміром<br>не менше 0,6 м x 0,8 м або через двері розміром не менше<br>0,75 м x 1,5 м)".<br> <br> Пункт 4.1. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на<br>"ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 4.5. Слова: "перегородками з дверима, які самі<br>зачиняються" замінити словами: "протипожежними перегородками 2-го<br>типу".<br> Доповнити другим реченням такого змісту: "У будинках з<br>умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути<br>протипожежними 1-го типу".<br> <br> Пункт 4.11. Наведені позначення ступенів вогнестійкості:<br>"I11" та "I1Iа" відповідно замінити римськими цифрами: "III" та<br>"IIIа".<br> <br> Пункт 4.14. Слова: "до незадимлюваних сходів" замінити<br>словами: "до незадимлюваних сходових кліток типу H1".<br> <br> Пункт 4.15, перелік а). Слова: "найбільш віддаленого робочого<br>місця" замінити словами: "найвіддаленішої точки підлоги".<br> <br> Пункт 4.16. У першому абзаці слова: "сходів 3-го типу"<br>замінити словами: "сходів типу С3".<br> У примітці 1 слова: "по відкритих металевих сходах" замінити<br>словами: "по сходах типу С3".<br> У примітці 2 слова: "Сходи 3-го типу" замінити словами:<br>"Сходи типу С3".<br> <br> Пункт 4.17. Слова: "до зовнішніх відкритих сходів" замінити<br>словами: "до сходів типу С3".<br> Слова: "не менше 0,5 години і нульовою межею розповсюдження<br>вогню" замінити словами: "не менше 30 хв і групи М0 за межею<br>поширення вогню".<br> <br> Пункт 4.18. Вилучити слова: "якщо чисельність осіб, які<br>евакуюються, перевищує 50".<br> <br> Пункт 4.19. Слова; "При висоті будинків до 26,5 м (від<br>планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,<br>крім технічного верхнього)" замінити словами: "У будинках з<br>умовною висотою до 26,5 м включно".<br> <br> Пункт 4.20. Перше речення після слів: "крім вестибюлю<br>атріума" доповнити словами: ".., за умови дотримання вимог 4.35 та<br>5.50 ДБН В.1.1-7".<br> Вилучити останнє речення.<br> <br> Пункт 4.22. У першому абзаці слова у дужках: "(крім сходів у<br>підвальних та цокольних поверхах, а також колосникових сходів у<br>будинках видовищних закладів)" замінити словами: "(крім сходових<br>кліток типів СК2 та H4, сходів у підземних, підвальних та<br>цокольних поверхах, а також колосникових сходів у будинках<br>видовищних закладів)".<br> Другий абзац розпочати словами: "У сходових клітках типу<br>СК1", далі за текстом.<br> <br> Пункт 4.23. Слова: "звичайних сходових кліток 2-го типу з<br>верхнім природним освітленням" замінити словами: "сходових кліток<br>типу СК2".<br> <br> Пункт 4.24 викласти в новій редакції:<br> "4.24 Сходи типу С2 (внутрішні відкриті) влаштовуються в<br>будинках I та II ступенів вогнестійкості з дотриманням вимог 5.52<br>та 5.53 ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 4.25. У першому абзаці слова: "до відкритих сходів"<br>замінити словами: "до сходів типу С2".<br> У другому абзаці слова: "відкриті сходи" замінити словами:<br>"сходи типу С2".<br> <br> Пункт 4.26. Слова: "зовнішніх відкритих сходів" замінити<br>словами: "сходів типу С3".<br> <br> Пункт 4.27. Слова: "зовнішні пожежні сходи" замінити словами:<br>"зовнішні пожежні драбини".<br> <br> Пункт 4.28. Перший абзац викласти в новій редакції:<br> "У будинках з умовною висотою понад 26,5 м всі сходові клітки<br>належить передбачати незадимлюваними".<br> У другому абзаці слова: "1-го типу" замінити словами: "типу<br>H1".<br> У четвертому абзаці слова: "2-го або 3-го типу" замінити<br>словами: "типів H2, H3 або H4".<br> П'ятий абзац викласти в новій редакції:<br> "Сходові клітки типу H2 необхідно поділяти на секції<br>суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту поверху<br>через кожні 7-8 поверхів. Перехід з однієї секції до іншої такої<br>сходової клітки слід виконувати в її об'ємі".<br> У шостому абзаці слова: "відсіків", "відсіку" замінити<br>відповідно на "секцій", "секції".<br> <br> Пункт 4.29. Перший абзац викласти в новій редакції:<br> "Вихід із сходової клітки типу H2 у вестибюль належить<br>виконувати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором<br>повітря в разі пожежі".<br> В останньому абзаці слова: "незадимлюваних сходових кліток<br>1-го типу" замінити словами: "сходових кліток типу H1".<br> <br> Пункт 4.31. Слова: "У будинках заввишки більше 26,5 м (від<br>планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,<br>крім технічного верхнього)" замінити словами: "У будинках з<br>умовною висотою понад 26,5 м".<br> <br> Пункт 4.33. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами:<br>"протипожежного відсіку".<br> <br> Таблиця 1. У заголовку таблиці та у примітках 1, 3, 5, 6 до<br>цієї таблиці слова: "пожежного відсіку" замінити словами:<br>"протипожежного відсіку".<br> <br> У примітці 3 слова: "заввишки більше 26,5 м (від планувальної<br>позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім<br>технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою більше<br>26,5 м".<br> <br> У примітці 6 перед словами: "підвальних і цокольних"<br>доповнити словом "підземних,..", далі за текстом.<br> <br> У примітці 7 слова: "покриті вогнезахисними фарбами чи<br>лаками, які переводять деревину в групу важкогорючих матеріалів"<br>замінити словами: "оброблені засобами вогнезахисту, які<br>забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з<br>ГОСТ 16363".<br> <br> Таблицю 1 доповнити приміткою 8 такого змісту:<br> "Примітка 8. Ступінь вогнестійкості будинку визначається<br>межами вогнестійкості у хвилинах його будівельних конструкцій за<br>видами граничних станів (R, E, I) та групою (М0, М1, М2) за межею<br>поширення вогню по цих конструкціях відповідно до табл. 4<br>ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 4.36. Значення межі вогнестійкості "2 год." замінити на<br>"REI 120 (для несучих та самонесучих стін), EI 120 (для зовнішніх<br>ненесучих стін)".<br> <br> Пункт 4.37. Вилучити слова: "а двері - протипожежними 2-го<br>типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години".<br> <br> Пункт 4.38 викласти в новій редакції:<br> "4.38 У приміщеннях громадських будинків допускається<br>використовувати для поверхневих шарів конструкцій підлог<br>матеріали, у тому числі килимові покриття, з показниками пожежної<br>небезпеки не вище ніж В2, РП2, Д3, Т2.<br> Килимові покриття мають бути наклеєні на негорючу основу<br>(крім будинків V ступеня вогнестійкості).<br> В усіх приміщеннях громадських будинків дозволяється<br>влаштовувати підлоги (окрім підлог ліфтових холів) з деревини.<br> <br> Примітка. Показники пожежної небезпеки будівельних матеріалів<br>прийняті за ДБН В.1.1-7".<br> <br> Пункт 4.39. У першому абзаці слова: "важкогорючих або<br>негорючих матеріалів" замінити словами: "негорючих матеріалів або<br>матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2,<br>Д2, Т2".<br> Другий абзац доповнити словами: "або матеріалів з показниками<br>пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом<br>поширення полум'я поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044".<br> У третьому абзаці слова: "важкогорючих матеріалів" замінити<br>словами: "матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж<br>Г2, В2, Д2, Т2".<br> <br> Пункт 4.40. Слова: "пожежні відсіки", "пожежного відсіку"<br>відповідно замінити словами: "протипожежні відсіки",<br>"протипожежного відсіку".<br> Значення межі вогнестійкості "2 год" замінити на "REI 120".<br> Пункт 4.41. Слова: "1-го та 2-го типу" замінити словами:<br>"типів H1, H2, H4".<br> <br> Пункт 4.42. У першому та другому реченні слова: "пожежного<br>відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".<br> <br> Пункт 4.45. Перший абзац доповнити словами: "або матеріалами<br>з показниками пожежної небезпеки і вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та<br>індексом поширення полум'я поверхнею не більше 10 згідно з<br>ГОСТ 12.1.044".<br> Другий абзац викласти в новій редакції:<br> "Для опорядження приміщень будинків допускається застосування<br>матеріалів з показниками пожежний небезпеки не вище ніж Г1, В2,<br>Д2, Т2".<br> <br> Пункт 4.46 вилучити.<br> <br> Пункт 4.47. Слова: "пожежний відсік" замінити словами:<br>"протипожежний відсік".<br> <br> Пункт 4.48. Слова: "бути першої категорії" замінити словами:<br>"забезпечуватись за першою категорією надійності<br>електропостачання".<br> <br> Пункт 7.16. Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної<br>позначки землі до позначки підлоги верхньо поверху, крім<br>технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою до<br>26,5 м".<br> <br> Пункт 7.28. Слова: "1 год та нульовою межею розповсюдження<br>вогню" замінити словами: "EI 60 (для перегородок), REI 60 (для<br>перекриттів) та групою М0 за межею поширення вогню".<br> <br> Пункт 7.33. Позначення "ВСН 59" замінити на "ДБН В.2.5-23".<br> Після позначення "ВСН 60" доповнити позначенням<br>"ДНАОП 0.00-1,32", далі за текстом.<br> Доповнити другим абзацом такого змісту:<br> "У будинках дитячих дошкільних та навчальних закладів,<br>закладів охорони здоров'я, готелів електричні проводи і кабелі<br>повинні бути стійкими до поширення полум'я, виготовлятись з<br>матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю,<br>малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044<br>(групи Д2, Т1 за ДБН В. 1.1-7).<br> <br> Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до<br>поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категоріями А, В,<br>С для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для<br>поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217<br>(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим<br>перерізом)".<br> <br> Пункт 7.35. Слова: "сповіщення про пожежу" замінити словами:<br>"оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".<br> <br> Пункт 7.39. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на<br>"ДБН В.2.5-20".<br> <br> Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі<br>до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)"<br>замінити словами: "умовної висоти більше 26,5 м".<br> <br> Додаток Б. Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити<br>рядком "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".<br> Рядок "СНіП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком<br>"ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".<br> Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных<br>зданий. Нормы проектирования" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003<br>Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".<br> <br> Доповнити додаток Б такими рядками:<br> "ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на<br>нераспространение горения.<br> ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD).<br> ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD).<br> ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань<br>на вогнестійкість. Загальні вимоги.<br> ДНАОП 0.00-1.32-01 ( <A HREF="107588">v0272203-01</A> ) Правила будови<br>електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".<br> <br> Додаток В. У визначенні терміну "відсік підвального і<br>цокольного поверху":<br> - слово "перепонами" замінити словом "перешкодами";<br> - слова: "таблицею 1 СНіП 2.01.02" замінити словами:<br>"таблицею 4 ДБН В.1.1-7";<br> Термін "відсік пожежний" та його визначення викласти у новій<br>редакції: "відсік протипожежний - за ДБ В.1.1-7".<br> <br> Доповнити додаток В таким терміном та його визначенням:<br> "Умовна висота будинку-за 2.18 ДБН В.1.1-7".<br> <br> Додаток Г. Останнє речення першого абзацу пункту Г.6 викласти<br>в новій редакції: "Конструкції пандусів мають бути з межею<br>вогнестійкості не менше REI 120, а їх огорожі - з негорючих<br>матеріалів".<br> <br> Додаток Е. У пунктах Е.7 та Е.8 слова: "пожежного відсіку"<br>замінити словами: "протипожежного відсіку".<br> <br> У пункті Е.11 слова: "положеннями 4.3 СНіП 2.01.02" замінити<br>словами: "вимогами 5.15 ДБН В.1.1-7".<br> <br> У пункті Е.14 значення межі вогнестійкості "0,75 години"<br>замінити на "45 хв".<br> <br> У пункті Е.19 слово "сповіщення" замінити словами:<br>"оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".<br> <br> У пункті Е.20 слова: "сповіщення людей про пожежу" замінити<br>словами: "оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".<br> <br> Додаток Ж. У пункті Ж.2 слова: "заввишки 26,5 м і більше від<br>планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,<br>крім технічного верхнього, вантажопідйомністю не менше 800 кг"<br>замінити словами: "умовної висоти понад 26,5 м, вантажопідйомністю<br>не менше 1000 кг".<br> <br> Пункт Ж.4. Другий абзац замінити текстом такого змісту:<br> "Електричні проводи та кабелі для керування та<br>електроживлення ліфтів повинні бути стійкими до поширення полум'я.<br> Вогнестійкість кабельних ліній, що забезпечують безперебійну<br>роботу ліфта у разі виникнення пожежі, повинна бути не менше 90 хв<br>за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.<br> <br> Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до<br>поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією С, як<br>для проводів і кабелів, прокладених в пучках)".<br> <br> Пункт Ж.5. У першому абзаці:<br> - вилучити слова: "каналів та ніш для прокладання кабелів та<br>проводів, що живлять електроприймачі ліфтів";<br> - значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити на "REI 45<br>(для стін, перекриттів), EI 45 (для перегородок)".<br> <br> У другому абзаці слова: "3-го типу" замінити словами: "1-го<br>типу".<br> <br> У третьому абзаці значення межі вогнестійкості "2,5 години"<br>замінити на "REI 150".<br> <br> Пункт Ж.6. У першому абзаці слова: "з межею вогнестійкості не<br>менше 2,5 години та дверима - не менше 1,2 години" замінити<br>словами: "межа вогнестійкості яких не менше за нормовану межу<br>вогнестійкості перекриттів будинку, яка встановлена нормативними<br>документами у галузі будівництва".<br> <br> В останньому абзаці слова: "заввишки понад 26,5 м від<br>планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,<br>крім технічного верхнього, і заввишки до 16 поверхів включно"<br>замінити словами: "з умовною висотою понад 26,5 м до 47 м<br>включно".<br> <br> Додаток К викласти у новій редакції:<br> <br> "Додаток К<br> (обов'язковий)<br> <br> <br> ВИМОГИ<br> до проектування атріумів (пасажів)<br> <br> <br> К.1 Вимоги цього додатка поширюються на громадські будинки,<br>які мають у своєму складі один або декілька атріумів (пасажів).<br>Вимоги регламентують тільки специфічні вимоги протипожежного<br>захисту будинків з атріумом. Решту вимог протипожежного захисту<br>треба обирати згідно з діючими нормами за видами будинків і<br>функціональним призначенням приміщень.<br> Об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення. Обмеження<br>поширення пожежі<br> <br> К.2 Рівень підлоги атріуму повинен бути розташований не нижче<br>планувальної позначки землі, а підлоги верхнього поверху суміжних<br>з атріумом приміщень - не більше умовної висоти 26,5 м.<br>Протипожежна відстань між вертикальними огороджувальними<br>конструкціями атріуму або конструкціями галерей повинна бути не<br>менше 6 м.<br> Якщо нижній рівень атріуму та його об'єм не є ділянками<br>шляхів евакуації з поверхів будинку, а сам будинок забезпечено<br>достатньою кількістю евакуаційних виходів, які відповідають<br>вимогам нормативних документів, розташування рівня його підлоги не<br>обмежується.<br> <br> К.3 Технічні приміщення, приміщення для зберігання горючих<br>матеріалів, майстерні та інші пожежонебезпечні приміщення повинні<br>бути відокремлені від атріуму глухою протипожежною перегородкою<br>1-го типу та перекриттям 3-го типу.<br> <br> К.4 В атріумі не допускається влаштування об'єктів малих<br>архітектурних форм і гардеробів, окрім лав, фонтанів та інших<br>елементів благоустрою.<br> <br> К.5 Атріум допускається проектувати в будинках не нижче<br>II ступеня вогнестійкості, а в будинках з умовною висотою до 9 м<br>- III ступеня вогнестійкості. Як несучі елементи покриття атріуму<br>допускається застосовувати конструкції з негорючих матеріалів з<br>мінімальною межею вогнестійкості R15.<br> <br> К.6 Засклення прорізів в огороджувальних конструкціях<br>покриття атріуму повинно бути силікатним і мати захист проти<br>утворення осколків у разі його руйнування.<br> <br> К.7 Опорядження внутрішніх поверхонь атріуму слід виконувати<br>з негорючих матеріалів.<br> У суміжних з атріумом приміщеннях слід застосовувати<br>будівельні матеріали з показниками пожежної небезпеки не вище ніж<br>Г1, В2, Д2, Т2 (для опорядження стін та стель); В2, РП2, Д3, Т2<br>(для поверхневих шарів конструкцій підлог, у тому числі килимових<br>покриттів).<br> Матеріали, що застосовуються на шляхах евакуації атріуму,<br>мають відповідати 5.24 ДБН В.1.1-7.<br> Забезпечення безпечної евакуації людей<br> <br> К.8 Для атріуму треба передбачати щонайменше один<br>евакуаційний вихід, що веде безпосередньо назовні. З усіх суміжних<br>з атріумом приміщень, що мають вихід до атріуму, слід передбачати<br>евакуаційний вихід, який повинен обминати атріум. Сходові клітки,<br>по яких евакуюються люди із суміжних з атріумом приміщень, повинні<br>мати вихід безпосередньо назовні.<br> <br> К.9 Шляхи евакуації по горизонтальному проходу повинні<br>виділятися у протипожежний відсік або секцію зі стінами,<br>перегородками, що мають межу вогнестійкості REI 45 та EI 45<br>відповідно та перекриттями REI 45. Двері, які відокремлюють атріум<br>від евакуаційних коридорів, та двері сходових кліток, що виходять<br>у бік атріуму, мають бути протипожежними 2-го типу.<br> <br> К.10 Виходи до атріуму зі сходових кліток, ліфтових холів та<br>інших шляхів евакуації повинні бути обладнані протипожежними<br>тамбур-шлюзами 1-го типу з підпором повітря під час пожежі. Підпір<br>повинен забезпечувати надлишковий тиск не менше 20 Па за умови<br>одних відкритих дверей тамбур-шлюзу.<br> <br> К.11 Усі двері до атріуму повинні мати ущільнення і пристрої<br>для самозачинення. На шляхах евакуації не допускається влаштування<br>автоматичних дверей, турнікетів, дверей, що обертаються, або<br>дверей, які не можуть відчинятися без ключа.<br> <br> К.12 Атріум і шляхи евакуації, що освітлюються з<br>багатосвітлового простору покриття, повинні мати аварійне<br>освітлення 1-ї категорії надійності електропостачання.<br> Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі<br> <br> К.13 Для атріуму треба влаштовувати систему димовидалення.<br> <br> К.14 Якщо площа горизонтального перерізу атріуму більша за<br>1600 кв.м, під покриттям атріуму слід передбачати влаштування<br>димових зон. Димові зони слід проектувати з урахуванням можливої<br>локалізації осередку пожежі і відокремлювати їх вертикальними<br>завісами з негорючих матеріалів. Висота завіс повинна бути<br>щонайменше 5% від висоти атріуму.<br> <br> К.15 Для атріумів висотою до 10 м допускається влаштування<br>системи природного димовидалення. В атріумах об'ємом до<br>2500 куб.м природне димовидалення проектують згідно з діючими<br>нормами.<br> <br> К.16 Мінімальну загальну площу клапанів димовидалення слід<br>обчислювати за формулою:<br> <br> 2<br> S = 0,5 x h , (К.1)<br> a<br> <br> де S - площа клапанів димовидалення, кв.м;<br> h - висота атріуму, м.<br> a<br> <br> К.17 До нижньої частини атріуму повинен бути забезпечений<br>вільний приплив повітря ззовні будинку через клапани загальною<br>площею не менше за розрахункову для клапанів димовидалення.<br> <br> К.18 Відкривання клапанів димовидалення і клапанів припливу<br>повітря повинно здійснюватися автоматично від сигналу станцій<br>пожежної сигналізації, дистанційно від кнопок, а також в ручному<br>режимі. Відкривані клапанів не повинні перешкоджати атмосферні<br>опади.<br> <br> К.19 Максимальний час відкривання клапанів системи<br>димовидалення слід обчислювати за формулою:<br> <br> -2/3 -1<br> t = S x h x h , (К.2)<br> a a n<br> <br> де t - час відкривання клапанів, хв;<br> S - площа горизонтального перерізу атріуму, тис. кв. м;<br> a<br> h - висота атріуму, м;<br> a<br> h - висота прорізів приміщень першого поверху, які виходять в<br> n<br>атріум, м.<br> Розрахунок слід проводити із застосуванням висоти h одного з<br> n<br>прорізів, які мають максимальну площу. Якщо в суміжному з атріумом<br>приміщенні виникнення і розвиток пожежі неможливий, прорізи до<br>нього не враховують.<br> <br> К.20 Якщо площа клапанів або розрахунковий час їх відкривання<br>не можуть бути технічно реалізованими або влаштування природного<br>димовидалення недоцільне, слід влаштовувати примусове<br>димовидалення згідно з К.21.<br> <br> К.21 Для атріумів висотою понад 10 м треба влаштовувати<br>систему загального примусового димовидалення. Система повинна<br>забезпечувати видаляння диму ззовні під покриттям атріуму і<br>вільний приплив повітря з зони будинку до нижньої частини атріуму<br>в об'ємі диму, що вилучається.<br> <br> К.22 Мінімальну кратність обміну повітря в атріумі треба<br>обчислювати залежно від загального об'єму атріуму, висоти і ширини<br>прорізів приміщень першого поверху, які виходять в атріум:<br> <br> 3/2 -1<br> X = 2 h x b x V , (К.3)<br> n n a<br> <br> -1<br> де X - кратність обміну повітря, год ;<br> V - об'єм атріуму, тис. куб. м;<br> a<br> h - висота прорізу, м;<br> n<br> b - ширина прорізу, м.<br> n<br> Розрахунок слід проводити із застосуванням висоти h і ширини<br> n<br>b одного з прорізів, які мають максимальну площу. Якщо в<br> n<br>суміжному з атріумом приміщенні виникнення і розвиток пожежі<br>неможливі, прорізи до нього не враховують.<br> <br> К.23 Розрахунковий обмін повітря повинен бути забезпечений за<br>температури диму до 300 град. С. Розрахунковий аварійний час<br>роботи системи димовидалення слід обирати 3 год. Вентилятори<br>повинні бути резервованими.<br> <br> К.24 Включення системи примусового димовидалення повинно<br>здійснюватися автоматично від сигналу станцій пожежної<br>сигналізації і дистанційно від кнопок.<br> <br> К.25 Система димовидалення атріуму повинна живитися від<br>електромережі 1-ї категорії надійності електропостачання.<br> <br> К.26 У межах суміжного з атріумом протипожежного відсіку всі<br>приміщення мають бути обладнані автоматичною пожежною<br>сигналізацією з димовими пожежними сповіщувачами. Виняток<br>складають умивальні і вбиральні, приміщення особистої гігієни,<br>душові, басейни, насосні та інші приміщення з мокрим процесом, а<br>також приміщення, в яких відсутні горючі матеріали.<br> <br> К.27 Будинки з атріумом повинні мати систему оповіщення про<br>пожежу 5-го типу (згідно з ДБН В.1.1-7)".<br> <br> Додаток Л. У переліку в) частини "I Підвальний поверх" слова:<br>"легкозаймистих речовин" замінити словами: "легкозаймистих<br>матеріалів".<br> <br> <br> Зміна N 1<br> ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я"<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> Пункт 3.6. Слова: "згідно зі СНіП 2.01.02" замінити словами:<br>"згідно з ДБН В.1.1-7", далі за текстом.<br> <br> Пункт 3.15. Слова: "висотою від рівня планувальної позначки<br>землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м" замінити<br>словами: "умовною висотою до 26,5 м включно".<br> <br> Пункт 6.1. Слова: "вимоги ДБН В.2.2-9 (п. 3.11)" замінити<br>словами: "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункти 3.11, 3.15)".<br> <br> Пункт 7.63. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на<br>"ДБН В.2.5-20".<br> <br> Пункт 7.68 доповнити другим абзацом:<br> "Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до<br>поширення полум'я, виготовлюватись з матеріалів із помірною<br>димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю<br>продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).<br> <br> Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до<br>поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для<br>проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для<br>поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217<br>(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим<br>перерізом)".<br> <br> Пункт 11.3. Слова: "згідно з п. 4.4" замінити словами:<br>"згідно з пунктом 4.3".<br> <br> Додаток Б. Рядок "СНіП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы"<br>замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів<br>будівництва".<br> Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити рядком<br>"ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".<br> Рядок "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити рядком<br>"НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні"<br>( <A HREF="20949">z0219-95</A> ).<br> <br> Доповнити Додаток Б рядками:<br> "ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и<br>материалов. Номенклатура показателей и методы их определения<br> ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на<br>нераспространение горения<br> ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю (IЕС 60332-1:1993, МОО)<br> ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах<br>впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я<br>поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого<br>проводу або кабелю з малим перерізом (IЕС 60332-2:1989, МОО)".<br> <br> Додаток В. Доповнити додаток таким терміном та його<br>визначенням:<br> "Умовна висота будинку - за пунктом 2.18 ДБН В.1.1-7".<br> <br> <br> Зміна N 3*<br> ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд"<br> <br>---------------<br> * Дію Зміни N 2 ДБН В.2.6-14-97 призупинено наказом Держбуду<br>України від 24.01.2003 N 3 ( <A HREF="125716">v0003509-03</A> )<br> <br> <br> ТЕКСТ ЗМIНИ<br> <br> ТОМ I<br> <br> Пункт 1.4 викласти у новій редакції:<br> "1.4 Елементи суміщеного покриття повинні відповідати<br>ДБН В.1.1-7 (табл. 4): мінімальна межа вогнестійкості елементів<br>суміщеного покриття (у хвилинах) і максимальна межа поширення<br>вогню по них (у сантиметрах) повинні бути ув'язані зі ступенем<br>вогнестійкості будинків, до складу яких вони входять".<br> <br> Пункт 2.1. Останній абзац викласти у новій редакції:<br> "При застосуванні на покриттях зенітних ліхтарів слід, крім<br>вимог цих Норм, керуватися вимогами СНиП 2.09.02-85 *".<br> <br> Пункт 2.2. У першому абзаці після слів: "Проектні вирішення<br>покрівель" доповнити словами у дужках: "(суміщених і горищних)",<br>далі за текстом.<br> У дванадцятому абзаці слова: "дані про вогнестійкість<br>елементів даху" замінити словами: "дані щодо межі вогнестійкості<br>елементів суміщених покриттів (дахів) та межі поширення вогню по<br>них, а також дані щодо засобів вогнезахисту елементів покриття<br>(даху)".<br> <br> Пункт 2.5. Слова: "із негорючих і трудногорючих матеріалів"<br>замінити словами: "із негорючих матеріалів або матеріалів за<br>групами горючості Г1, Г2".<br> <br> Пункт 2.8. Слова: "горючих і важкогорючих матеріалів"<br>замінити словами: "матеріалів груп горючості ГЗ, Г4".<br> Після слів: "на довжину 250 мм з негорючих матеріалів"<br>доповнити словами: "або матеріалів груп горючості Г1, Г2"<br> <br> Пункт 2.11. У третьому абзаці вилучити слова: "мінімальна<br>межа вогнестійкості покрівельного килима при цьому повинна<br>складати не менше ніж 0,5 год при мінімальній межі розповсюдження<br>вогню по ньому, що дорівнює нулю".<br> <br> Пункт 2.36. У першому реченні вилучити слово "суміщених".<br> <br> Пункт 3.1. В поясненнях до ознак ОП5 та ОП6 слова: "що були<br>піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити<br>словами: "що були піддані обробці засобами вогнезахисту, які<br>забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з<br>ГОСТ 16363-98".<br> <br> Пункт 3.3. У шостому абзаці вилучити слова: "Зберігання<br>матеріалів на горищах допускається на горищах тільки в будинках I,<br>II і III ступенів вогнестійкості".<br> <br> Пункт 3.11. В останньому абзаці слова: "величини<br>вогнестійкості та межі розповсюдження вогню" замінити словами:<br>"межі вогнестійкості та межі поширення вогню".<br> <br> Пункт 3.17. В останньому абзаці слова: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з<br>ознакою ФВ" замінити словами: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з ознакою НФ".<br> <br> Пункт 3.18. Слова: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2 і ГД-3"<br>замінити словами: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2, ГД-3 і<br>ГД-4"; слова: "із зовнішніх пожежних сходів" замінити словами: "по<br>зовнішніх пожежних драбинах типів П1, П2".<br> <br> Пункт 3.19. У примітці позначення "СНиП 2.01.02-85" замінити<br>позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".<br> <br> Пункт 3.20. Після слів: "двері 2-го типу" доповнити словами:<br>"розмірами не менше 0,75 м x 1,5 м".<br> У примітці слова: "заввишки до п'яти поверхів включно"<br>замінити словами: "з висотою не більше 15 м від планувальної<br>позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни<br>(парапету)".<br> <br> Пункт 3.21. Слова: "горючих матеріалів" замінити словами:<br>"матеріалів груп горючості ГЗ, Г4"; слова: "важкогорючих<br>матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".<br> <br> Пункт 3.22. Слова: "2-го типу розміром 0,6 м x 0,8 м"<br>замінити словами: "розміром не менше 0,6 м x 0,8 м".<br> Вилучити примітку.<br> <br> Пункт 3.23. Останнє речення викласти в новій редакції: "Ребра<br>профнастилу горищних дахів заповнюються негорючим матеріалом<br>відповідно до 2.8 цих Норм".<br> <br> Пункт 3.24. Слова: "важкогорючих матеріалів" замінити<br>словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".<br> <br> Пункт 3.25. У першому абзаці слова: "просочуванню<br>вогнезахисними сумішами" замінити словами: "обробці засобами<br>вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності<br>згідно з ГОСТ 16363-98".<br> У другому абзаці слова: "просоченої вогнезахисними сумішами<br>деревини" замінити словами: "обробленої засобами вогнезахисту, які<br>забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з<br>ГОСТ 16363-98, деревини".<br> <br> Пункт 3.26. Перший абзац викласти у новій редакції:<br> "Дерев'яні крокви і лати горищних покриттів слід обробляти<br>засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогезахисної<br>ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".<br> У примітці слова: "Правил пожежної безпеки" замінити<br>позначенням "НАПБ А.01.001-95" ( <A HREF="20949">z0219-95</A> ).<br> <br> Таблиця 5. У примітці 6 слова: "що були піддані глибокому<br>просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були<br>оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу<br>вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".<br> <br> Таблиця 6. У примітці 4 слова: "піддані глибокому<br>просочуванню антипіреном (з розрахунком вбирання деревиною солей<br>не менше 75 кг/куб.м)" замінити словами: "оброблені засобами<br>вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності<br>згідно з ГОСТ 16363-98".<br> <br> Додаток 3, таблиця 1. Для класу даху ГД-1 слова:<br>"важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп<br>горючості Г1, Г2".<br> Для класу даху ГД-2 слова: "важкогорючими листовими<br>(плитними) матеріалами з негорючим чи важкогорючим утеплювачем,<br>покриття, у якого основа покрівлі з деревини, що була піддана<br>глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "листовими<br>(плитними) матеріалами груп горючості Г1, Г2 з негорючим<br>утеплювачем або утеплювачем з матеріалів груп горючості Г1, Г2,<br>покриття, у якого основа покрівлі з деревини, що була оброблена<br>засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної<br>ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".<br> Для класу даху ГД-3 слова: "важкогорючим утеплювачем"<br>замінити словами: "утеплювачем із матеріалів груп горючості Г1,<br>Г2"; слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами:<br>"матеріалів груп горючості Г1, Г2"; слова: "горючим утеплювачем"<br>замінит