Постановление 1534. Об утверждении Программы реконструкции биосферного заповедника "Асканія-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 17 листопада 2004 р. N 1534<br> Київ<br> <br> Про затвердження Програми реконструкції<br> біосферного заповідника "Асканія-Нова"<br> імені Ф.Е. Фальц-Фейна<br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Програму реконструкції біосферного заповідника<br>"Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна (додається).<br> <br> 2. Українській академії аграрних наук, Міністерству фінансів<br>під час складання проекту державного бюджету передбачати починаючи<br>з 2005 року кошти для здійснення заходів, що визначаються<br>Програмою, затвердженою цією постановою.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 22<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 17 листопада 2004 р. N 1534<br> <br> ПРОГРАМА<br> реконструкції біосферного заповідника<br> "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна<br> <br> <br> 1. Сучасний стан біосферного заповідника<br> <br> Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна<br>Української академії аграрних наук (далі - заповідник) - єдина в<br>Україні природоохоронна територія, природне ядро якої репрезентує<br>Присивасько-Приазовську низовинну область та<br>Причорноморсько-Приазовську сухостепову провінцію Степової зони.<br>Заповідник забезпечує збереження найбільшої у Європі ділянки<br>типчаково-ковилового степу - реліктового флоро-фауністичного<br>комплексу і є найстарішим у світі степовим заповідником. Територія<br>сертифікована як еталон типчаково-ковилових степів, що підлягають<br>збереженню і вивченню за програмою ЮНЕСКО "Людина і біосфера".<br> <br> За 116 років існування заповідник набув значення як осередок<br>збереження рідкісних та малопоширених деревних рослин на крайньому<br>півдні степової зони України. Серед аналогічних заповідників він<br>посідає особливе місце, оскільки крім природного ядра має штучно<br>створені екосистеми: старий ботанічний парк площею 28 гектарів,<br>середній вік насаджень у якому перевищує 100 років, новий парк<br>площею 86,6 гектара і територію площею 42 гектари - лісостепове<br>рідколісся з дібровами. Каскад ставків, великі галявини і штучні<br>пагорби на території нового парку в поєднанні з деревною<br>рослинністю створюють неповторний оазис серед посушливого степу.<br> <br> Крім того заповідник першим серед європейських<br>природоохоронних об'єктів зайнявся вирішенням питань створення<br>штучних популяцій птахів, одомашнення, приручення, вивчення<br>фізіології розмноження та поведінки диких тварин, зокрема<br>напіввільного утримання тварин у великих вольєрах з природною<br>рослинністю численними групами, а також вільного - на штучно<br>створених водоймах. Окремі види копитних перевищують<br>50-100 особин, а птахів - кілька сотень.<br> <br> На 1 січня 2004 р. у колекції заповідника, що належить до<br>об'єктів національного надбання, налічувалося 7142 тварини. Ця<br>колекція є найбільшим в Україні джерелом поповнення дикими<br>тваринами вітчизняних зоопарків, зоологічних куточків та інших<br>природоохоронних установ, підтримання біологічного різноманіття<br>природних екосистем.<br> <br> Успішне утримання і розведення птахів залежить від створення<br>для них умов, близьких до природних. Основним місцем розведення<br>водоплавних птахів є штучно створені великі водойми, які тут<br>споруджувалися починаючи з 1892 року. Загальна площа водної<br>поверхні становить 13,6 гектара. Очищення водойм не здійснювалося<br>з 1977 року, що призвело до їх замулення та обвалювання берегів.<br>Теплолюбні птахи утримуються в будинку, який перебуває в<br>аварійному стані. Потребують перебудови або капітального ремонту<br>інші об'єкти, зокрема вольєрний комплекс, де утримуються копитні<br>тварини, а також основні споруди на екскурсійному маршруті. У<br>незадовільному стані перебуває також мережа доріг і доріжок, на<br>проведення капітального ремонту та реконструкцію яких потрібні<br>значні капітальні вкладення.<br> <br> Для забезпечення проведення у заповіднику подальшої наукової,<br>екскурсійної та еколого-освітньої діяльності необхідно розробити<br>генеральний план будівництва об'єктів.<br> <br> Пріоритетним є питання завершення реконструкції головного<br>будинку садиби засновника заповідника Ф.Е. Фальц-Фейна і<br>переобладнання його під музей природи Таврії та візит-центр, яку<br>було розпочато ще в 1993 році і зупинено у 1995 році через<br>відсутність коштів.<br> <br> Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних із<br>збереженням об'єктів та екосистем заповідника, підвищенням рівня<br>еколого-освітньої роботи, створенням матеріальної бази для<br>подальших наукових досліджень залежить від обґрунтованого<br>визначення основних напрямів та вирішення основних завдань<br>Програми.<br> <br> 2. Мета та основні завдання Програми<br> <br> Мета Програми полягає у створенні умов для збереження і<br>збагачення унікальних живих колекцій заповідника, відновленні і<br>збереженні історико-культурних цінностей, забезпеченні проведення<br>наукової, екскурсійної та еколого-освітньої діяльності.<br> <br> Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі<br>основні завдання:<br> <br> здійснення заходів щодо збереження рослинних насаджень та<br>угруповань тварин, зокрема видів рослин і тварин, які зникають;<br> <br> проведення відбудовних робіт на територіях з порушеними<br>корінними природними комплексами;<br> <br> розроблення наукових засад охорони природного середовища<br>заповідника.<br> <br> 3. Основні напрями виконання Програми<br> <br> Основними напрямами виконання Програми є:<br> <br> реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів;<br> <br> підвищення ефективності наукових досліджень;<br> <br> активізація екскурсійної та еколого-освітньої діяльності.<br> <br> 4. Етапи виконання<br> <br> Виконання Програми передбачається здійснити в один етап -<br>2005-2008 роки. Заходи щодо реконструкції біосферного заповідника<br>наведено у додатку.<br> <br> 5. Механізм забезпечення виконання Програми<br> <br> Виконання Програми забезпечують відповідно до своїх<br>повноважень Українська академія аграрних наук та Мінприроди.<br> <br> Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за<br>рахунок коштів державного бюджету, які виділяються Українській<br>академії аграрних наук на відповідні цілі.<br> <br> На фінансування заходів, визначених Програмою, необхідні<br>кошти в обсязі близько 9,29 млн. гривень.<br> <br> Орієнтовні обсяги фінансування (у цінах 2003 року) наведено у<br>додатку.<br> <br> Відповідальною за виконання Програми є Українська академія<br>аграрних наук, яка подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів<br>України інформацію про хід виконання Програми.<br> <br> Контроль за використанням бюджетних коштів, виділених для<br>забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку,<br>встановленому законодавством.<br> <br> 6. Очікувані результати<br> <br> Виконання Програми дасть змогу:<br> <br> провести реконструкцію головного будинку садиби засновника<br>заповідника "Асканія-Нова" Ф.Е. Фальц-Фейна для створення на його<br>основі музею природи Таврії і візит-центру;<br> <br> значною мірою покращити умови утримання тварин і зростання<br>рослин;<br> <br> забезпечити сучасний рівень облаштування та обслуговування<br>екскурсійних маршрутів;<br> <br> активізувати екскурсійну діяльність, створити додаткові<br>робочі місця.<br> <br> Діяльність заповідника буде відповідати умовам міжнародних<br>договорів, стороною яких є Україна, у частині збереження<br>біорізноманіття та утримання міжнародних природних резерватів.<br> <br> <br> Додаток<br> до Програми<br> <br> ЗАХОДИ<br> щодо реконструкції біосферного заповідника<br> "Асканія-Нова" імені Ф.Е Фальц-Фейна<br> та орієнтовний обсяг їх фінансування<br> <br> (тис. гривень)<br>------------------------------------------------------------------<br> Найменування заходу |Загальний| У тому числі за роками<br> | обсяг |-----------------------<br> | фінан- | 2005| 2006| 2007| 2008<br> | сування | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br>1. Розроблення генерального 700 700<br> плану будівництва об'єктів та<br> проектно-кошторисної<br> документації<br> <br>2. Проведення реконструкції та<br> капітального і ремонту існуючих<br> і будівництво нових об'єктів:<br> <br> проведення реконструкції 3830 1455 1240 1135<br> головного будинку садиби<br> засновника заповідника<br> Ф.Е. Фальц-Фейна та<br> переобладнання його під музей<br> природи Таврії і візит-центр<br> <br> реконструкція та очищення 570 370 200<br> штучно створених водойм<br> <br> реконструкція будинку для 50 50<br> утримання теплолюбних птахів<br> <br> реконструкція і спорудження 2300 215 720 795 570<br> будинків з вольєрним<br> комплексом для утримання<br> копитних тварин<br> <br> реконструкція огорожі 540 540<br> <br> капітальний ремонт мережі 380 380<br> доріг і доріжок на<br> території штучно створених<br> екосистем деревних рослин<br> <br> будівництво нових об'єктів та 830 90 500 240<br> виконання робіт, пов'язаних з<br> твердим покриттям доріг на<br> екскурсійному маршруті<br> <br>3. Газифікація головного будинку 90 90<br> садиби засновника заповідника<br> Ф.Е. Фальц-Фейна та інших<br> об'єктів<br> <br> Усього 9290 3430 2420 2630 810</FONT></PRE><br>