О кредитном плане Стройбанка СССР по Украинской ССР на 1987 год


РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 20 лютого 1987 р. N 48<br> Київ<br> <br> Про кредитний план Будбанку СРСР по<br> Українській РСР на 1987 рік<br> <br> <br> На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 лютого<br>1987 р. N 147 "Про кредитний план Будбанку СРСР на 1987 рік" Рада<br>Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити на 1987 рік розподіл короткострокового Будбанку<br>СРСР на затрати по незавершеному провадженню<br>проектно-розвідувальних робіт і по організаціях, які здійснюють<br>будівництво на умовах "під ключ", під запаси матеріальних<br>цінностей, на оплату машин, устаткування й матеріалів, що<br>закуповуються за кордоном для капітального будівництва, і на<br>оплату вітчизняного устаткування для об'єктів виробничого<br>призначення та комунального господарства по міністерствах і<br>відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і Севастопольському<br>міськвиконкомах згідно з додатками N 1-4.<br> <br> 2. Виділити Міністерству торгівлі УРСР на 1987 рік<br>довгостроковий кредит Будбанку СРСР на державні капітальні<br>вкладення в сумі 1000 тис. карбованців.<br> <br> 3. Затвердити на 1987 рік розподіл довгострокового кредиту<br>Будинку СРСР на будівництво житлових будинків житлово-будівельних<br>кооперативів, на індивідуальне житлове будівництво та капітальний<br>ремонт будинків, що належать громадянам, по міністерствах УРСР,<br>Головрічфлоту УРСР, облвиконкомах, Київському і Севастопольському<br>міськвиконкомах згідно з додатком N 5.<br> <br> 4. Дозволити Держплану УРСР разом з Українською<br>республіканською конторою Будбанку СРСР у разі необхідності<br>перерозподіляти в 1987 році між міністерствами, відомствами УРСР,<br>облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами<br>кредити Будбанку СРСР у межах установлених цією постановою<br>лімітів.<br> <br> 5. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському<br>і Севастопольському міськвиконкомам:<br> <br> забезпечити перерахування власних коштів підприємств,<br>об'єднань і організацій на фінансування державних капітальних<br>вкладень у суворій відповідності з фінансовими планами з метою<br>безперебійного фінансування капітального будівництва, а також<br>кредитування підрядних організацій, які здійснюють будівництво на<br>умовах "під ключ";<br> <br> вжити заходів до поліпшення використання і своєчасного<br>повернення підприємствами, об'єднаннями, організаціями й будовами<br>кредитів, що надаються, а також забезпечити своєчасність<br>розрахунків у капітальному будівництві і на цій основі добитися<br>прискорення оборотності оборотних коштів.<br> <br> 6. Держплану УРСР, Українській республіканській конторі<br>Будбанку СРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР, Київським<br>міськвиконкомом уточнити потребу в довгостроковому кредиті на<br>затрати по технічному переозброєнню, реконструкції та розширенню<br>підприємств і до 25 лютого 1987 р. подати пропозиції Будбанку<br>СРСР.<br> <br> 7. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від<br>5 лютого 1987 р. N 147 дозволила Будбанку СРСР надавати в I<br>кварталі 1987 р. міністерствам і відомствам понад суми,<br>передбачені в кредитному плані, кредити на технічне переозброєння,<br>реконструкцію і розширення підприємств, що здійснюються відповідно<br>до розроблених підприємствами (об'єднаннями) планів, при<br>недостатності коштів фонду розвитку виробництва (фонду розвитку<br>виробництва, науки і техніки).<br> <br> <br> Голова<br> Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО<br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> Інд. 26<br> <br> <br> Додаток N 1<br> до постанови Ради Міністрів УРСР<br> від 20 лютого 1987 р. N 48<br> <br> РОЗПОДІЛ<br> короткострокового кредиту Будбанку СРСР на затрати<br> по незавершеному провадженню проектно-розвідувальних<br> робіт і по організаціях, що здійснюють будівництво<br> на умовах "під ключ", по міністерствах і відомствах<br> УРСР та Київському міськвиконкому на 1987 рік<br> <br> (тис. крб.)<br>------------------------------------------------------------------<br> | Заборго-| Заборго-| Заборго-| Заборго-<br> | ваність | ваність | ваність | ваність<br> | на | на | на | на<br> | 1 квітня| 1 липня | 1 жовтня| 1 січня<br> | 1987 р. | 1987 р. | 1987 р. | 1988 р.<br>------------------------------------------------------------------<br>На затрати по<br>незавершеному провадженню<br>проектно-розвідувальних<br>робіт<br> <br>Мінбуд УРСР 3320 3300 3500 4000<br> <br>Мінжитлокомунгосп УРСР 7818 8412 8818 9000<br> <br>Мінмісцевпром УРСР 1373 1209 1467 1200<br> <br>Мінпобут УРСР 967 1012 923 786<br> <br>Міншляхбуд УРСР 2306 2365 2324 1456<br> <br>Головрічфлот УРСР 1000 1290 1370 1193<br> <br>Держбуд УРСР 30028 33894 37000 40042<br> <br>Київський міськвиконком 3588 4118 4498 4823<br> <br>Разом 50400 55600 59900 62500<br> <br>По організаціях, що<br>здійснюють будівництво<br>на умовах "під ключ"<br> <br>Міншляхбуд УРСР 1132 1892 2604 200<br> <br>Головкиївміськбуд 179468 209208 217396 198300<br> <br>Разом 180600 211100 220000 198500<br> <br>Всього 231000 266700 279900 261000<br> <br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> <br> Додаток N 2<br> до постанови Ради Міністрів УРСР<br> від 20 лютого 1987 р. N 48<br> <br> РОЗПОДІЛ<br> короткострокового кредиту Будбанку СРСР під<br> запаси матеріальних цінностей по<br> міністерствах і відомствах УРСР на 1987 рік<br> <br> (тис. крб.)<br>------------------------------------------------------------------<br> | Заборго-| Заборго-| Заборго-| Заборго-<br> | ваність | ваність | ваність | ваність<br> | на | на | на | на<br> | 1 квітня| 1 липня | 1 жовтня| 1 січня<br> | 1987 р. | 1987 р. | 1987 р. | 1988 р.<br>------------------------------------------------------------------<br>Мінбуд УРСР 42350 44900 44400 38700<br> <br>Мінжитлокомунгосп УРСР 2600 2400 2600 2600<br> <br>Мінзв'язку УРСР 200 200 200 200<br> <br>Мінпобут УРСР 1250 1300 1400 1500<br> <br>Мінторг УРСР 200 200 200 200<br> <br>Міншляхбуд УРСР 7300 7500 7600 7500<br> <br>Головрічфлот УРСР 300 500 500 300<br> <br>Головкиївміськбуд 5800 6000 6100 7000<br> <br>Всього 60000 63000 63000 58000<br> <br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> <br> Додаток N 3<br> до постанови Ради Міністрів УРСР<br> від 20 лютого 1987 р. N 48<br> <br> РОЗПОДІЛ<br> короткострокового кредиту Будбанку СРСР на<br> оплату машин, устаткування й матеріалів, що<br> закуповуються за кордоном для капітального<br> будівництва, по міністерствах і відомствах УРСР,<br> Дніпропетровському облвиконкому та Київському<br> міськвиконкому на 1987 рік<br> <br> (тис. крб.)<br>------------------------------------------------------------------------------------------<br> | Видача кредиту | Заборгованість<br> |---------------------------------------+-------------------------------<br> |на рік | в тому числі |на 1 |на 1 |на 1 |на 1<br> |всього |-------------------------------|квітня |липня |жовтня |січня<br> | |на I |на II |на III |на IV |1987 р.|1987 р.|1987 р.|1988 р.<br> | |квартал|квартал|квартал|квартал| | | |<br>------------------------------------------------------------------------------------------<br>Мінзв'язку УРСР 24000 8000 6000 5300 4700 9400 7900 8100 4100<br> <br>Мінмісцевпром УРСР 8043 2411 3509 1293 830 1631 2649 1781 1060<br> <br>Мінпобут УРСР 169 169 - - - 169 169 169 -<br> <br>Мінторг УРСР 1229 168 380 581 100 - 380 581 -<br> <br>Головрічфлот УРСР 3641 529 776 566 1770 529 776 560 1400<br> <br>Держкомвидав УРСР 5432 1532 1500 1400 1000 900 730 750 950<br> <br>Дніпропетровський<br>облвиконком - - - - - 11517 8816 2369 -<br> <br>Київський<br>міськвиконком 286 41 245 - - 964 - - -<br> <br>Всього 42800 12850 12410 9140 8400 25110 21420 14310 7510<br> <br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> <br> Додаток N 4<br> до постанови Ради Міністрів УРСР<br> від 20 лютого 1987 р. N 48<br> <br> РОЗПОДІЛ<br> короткострокового кредиту Будбанку СРСР на оплату<br> вітчизняного устаткування для об'єктів виробничого<br> призначення та комунального господарства по<br> міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах,<br> Київському і Севастопольському міськвиконкомах<br> на 1987 рік<br> <br> (тис. крб.)<br>------------------------------------------------------------------<br> | Видача | Заборгованість<br> | кредиту | на 1 січня<br> | на рік | 1988 р.<br>------------------------------------------------------------------<br>Міністерства і відомства УРСР<br> <br>Мінавтотранс УРСР 2520 -<br> <br>Мінбуд УРСР 18500 3774<br> <br>МВС УРСР 1276 -<br> <br>Мінжитлокомунгосп УРСР 1059 70<br> <br>Мінзв'язку УРСР 10000 640<br> <br>Мінмісцевпром УРСР 1050 100<br> <br>Мінпобут УРСР 1139 -<br> <br>Мінсоцзабез УРСР 224 -<br> <br>Мінторг УРСР 1190 130<br> <br>Міншляхбуд УРСР 1652 10<br> <br>Головрічфлот УРСР 1450 -<br> <br>Держкомвидав УРСР 200 30<br> <br>Держплан УРСР 740 -<br> <br>Мінчормет УРСР - для об'єктів<br>водопостачання і комунального<br>господарства 1000 130<br> <br>Разом 42000 4884<br> <br>Облвиконкоми<br> <br>Вінницький 600 50<br> <br>Волинський 70 10<br> <br>Ворошиловградський 500 50<br> <br>Дніпропетровський 1500 300<br> <br>Донецький 1140 250<br> <br>Житомирський 60 -<br> <br>Закарпатський 50 -<br> <br>Запорізький 900 100<br> <br>Івано-Франківський 400 70<br> <br>Київський 250 50<br> <br>Кіровоградський 100 10<br> <br>Кримський 200 30<br> <br>Львівський 450 60<br> <br>Миколаївський 300 50<br> <br>Ровенський 40 -<br> <br>Сумський 80 10<br> <br>Тернопільський 60 6<br> <br>Харківський 1000 150<br> <br>Херсонський 80 10<br> <br>Хмельницький 70 10<br> <br>Черкаський 250 40<br> <br>Чернівецький 200 40<br> <br>Чернігівський 50 -<br> <br>Київський міськвиконком 4500 700<br> <br>Севастопольський міськвиконком 150 20<br> <br>Разом 13000 2016<br> <br>Всього 55000 6900<br> <br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> <br> Додаток N 5<br> до постанови Ради Міністрів УРСР<br> від 20 лютого 1987 р. N 48<br> <br> РОЗПОДІЛ<br> довгострокового кредиту Будбанку СРСР на будівництво<br> житлових будинків житлово-будівельних кооперативів,<br> на індивідуальне житлове будівництво і капітальний<br> ремонт будинків, що належать громадянам, по<br> міністерствах УРСР, Головрічфлоту УРСР,<br> облвиконкомах, Київському і Севастопольському<br> міськвиконкомах на 1987 рік<br> <br> (тис. крб.)<br>------------------------------------------------------------------<br> | На будівництво | На індивідуальне<br> | житлових будинків |житлове будівництво<br> |житлово-будівельних|і капітальний ремонт<br> | кооперативів | будинків, що<br> | |належать громадянам<br>------------------------------------------------------------------<br>Мінбуд УРСР 2100 -<br> <br>Мінпобут УРСР 300 -<br> <br>Головрічфлот УРСР 720 -<br> <br>Разом 3120 -<br> <br>Облвиконкоми<br> <br>Вінницький 6600 460<br> <br>Волинський 4900 400<br> <br>Ворошиловградський 10800 350<br> <br>Дніпропетровський 13500 580<br> <br>Донецький 13900 400<br> <br>Житомирський 4600 250<br> <br>Закарпатський 4800 426<br> <br>Запорізький 7500 220<br> <br>Івано-Франківський 2300 300<br> <br>Київський 4300 350<br> <br>Кіровоградський 3600 200<br> <br>Кримський 10700 200<br> <br>Львівський 5220 500<br> <br>Миколаївський 4100 400<br> <br>Одеський 7500 540<br> <br>Полтавський 3500 400<br> <br>Ровенський 3800 300<br> <br>Сумський 7000 160<br> <br>Тернопільський 6000 300<br> <br>Харківський 14300 275<br> <br>Херсонський 10600 275<br> <br>Хмельницький 5800 165<br> <br>Черкаський 5670 220<br> <br>Чернівецький 3700 300<br> <br>Чернігівський 3100 449<br> <br>Київський міськвиконком 45290 75<br> <br>Севастопольський<br>міськвиконком 3800 5<br> <br>Разом 216880 8500<br> <br>Всього 220000 8500<br> <br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО</FONT></PRE><br>