КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2003 р. N 1610
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 2003 р. N 975 ( 975-2003-п ) "Про додаткові заходи із
здійснення заставних та інтервенційних операцій з зерном"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1317) зміни, що
додаються.

2. Міністерству аграрної політики надавати щокварталу до
15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Комітетові
Верховної Ради України з питань бюджету інформацію щодо
використання коштів за бюджетною програмою ( 380-15 ) "Здійснення
фінансової політики заставних та інтервенційних операцій з
зерном".

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
аграрної політики.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 р. N 1610

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975
( 975-2003-п )


1. У пункті 2 постанови:

у підпункті 1:

абзац другий після слова "відвантаження" доповнити словом
"страхування";

в абзацах другому і третьому цифри "55" та "15" замінити
відповідно цифрами "67,5" та "2,5";

підпункт 2 доповнити словами "та закупок зерна Державною
акціонерною компанією "Хліб України";

підпункт 3 виключити.

2. У Порядку проведення інтервенційних операцій із зерном,
затвердженому зазначеною постановою:

пункт 7 виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Державний агент або уповноважені особи проводять
розрахунки за зерно з власниками згідно з договором за рахунок
коштів, виділених на проведення інтервенційних операцій за
інтервенційними цінами";

у пункті 9 слова "складського зберігання зерна" виключити.

3. У Порядку проведення розрахунків з інтервенційних закупок
зерна, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 5:

слова "та реєстрів складських документів на зерно" виключити;

слова "сільськогосподарських товаровиробників" замінити
словами "власників зерна";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Розрахунки із власниками зерна проводяться Державним
агентом або уповноваженими особами згідно з договором за рахунок
коштів, виділених на проведення інтервенційних операцій за
інтервенційними цінами, виходячи із залікової ваги, але не вище
фізичної".