О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 1992 г. N 421 "О развитии домостроения и улучшении социально-демографической ситуации в селе"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 15 червня 1994 р. N 403<br> Київ<br> <br> { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ<br> N 532 ( <A HREF="246571">532-2006-п</A> ) від 19.04.2006 }<br> <br> Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів<br> України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток<br> житлового будівництва та поліпшення<br> соціально-демографічної ситуації на селі"<br> <br> <br> <br> У зв'язку з прийняттям Закону України від 4 лютого 1994 р.<br>"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про<br>пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового<br>комплексу в народному господарстві" ( <A HREF="12746">3927-12</A> ) Кабінет Міністрів<br>України ПОСТАНОВЛЯЄ:<br> <br> 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28<br>липня 1992 р. N 421 ( <A HREF="6224">421-92-п</A> ) "Про розвиток житлового<br>будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на<br>селі" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст.202) такі зміни:<br> <br> 1) пункт 9 викласти у такій редакції:<br> "9. Установити, що індивідуальним сільським забудовникам, які<br>споруджують житло і господарські будівлі на землях сільських<br>населених пунктів, надається державний пільговий кредит обсягом не<br>більше 90 відсотків вартості споруджуваного житла і господарських<br>будівель на термін 30 років з оплатою 3 відсотків річних. За<br>наявності в них неповнолітніх дітей відсоткова ставка зменшується<br>до таких розмірів: одна дитина - 2 відсотки, двоє - 1 відсоток. У<br>разі коли є троє дітей надається безвідсотковий кредит.<br> Видача державних пільгових кредитів здійснюється через<br>установи Ощадного банку.<br> Витрати Ощадного банку на обслуговування державних пільгових<br>кредитів компенсуються за рахунок державного бюджету у розмірі 3<br>відсотків суми наданих кредитів.<br> Міністерство економіки і Міністерство фінансів щорічно<br>визначають ліміти пільгових довгострокових державних кредитів для<br>Республіки Крим та областей у межах коштів, передбачених на цю<br>мету в державному бюджеті.<br> Уряду Криму, обласним державним адміністраціям сприяти<br>пріоритетному наданню пільгових довгострокових державних кредитів<br>індивідуальним сільським забудовникам, які споруджують житло в<br>трудонедостатніх сільських населених пунктах";<br> <br> 2) пункти 10 і 11 визнати такими, що втратили чинність.<br> <br> 2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,<br>Міністерству сільського господарства і продовольства, Ощадному<br>банку розробити і затвердити у місячний термін порядок надання і<br>погашення пільгових довгострокових державних кредитів<br>індивідуальними сільськими забудовниками та визначення<br>максимального розміру цього кредиту.<br> <br> 3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,<br>Міністерству у справах будівництва і архітектури розробити і<br>затвердити порядок виплати з державного бюджету індивідуальним<br>сільським забудовникам, які споруджують житлові будинки і<br>господарські споруди, працюють у сільському господарстві,<br>переробних і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що<br>функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та<br>органах місцевого самоврядування на селі та не користуються<br>державним пільговим кредитом, компенсації:<br> 35 відсотків вартості зазначених будинків і споруд;<br> частини вартості будівництва житлового будинку і<br>господарських споруд, що не належить до прямих витрат підрядних<br>будівельних організацій і включається до кошторисів (розрахунків<br>вартості) будівництва згідно з діючими нормативними актами, у разі<br>спорудження їх підрядним способом.<br> <br> <br> Виконуючий обов'язки<br> Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ<br> <br> <br> Міністр<br> Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО<br> <br> <br> Інд.22</FONT></PRE><br>