Об индексации нормативов потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства


<br> <br> МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ<br> Л И С Т<br> <br> N 33/258 від 27.05.96<br> м.Київ<br> <br> vd960527 vn33/258<br> <br> Про індексацію нормативів втрат сільськогосподарського<br> і лісогосподарського виробництва<br> <br> Для визначення втрат сільськогосподарського і<br>лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню у<br>відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.93<br>р. N 77 ( <A HREF="103596">77-93-п</A> ) "Про внесення змін і доповнень до постанови<br>Кабінету Міністрів України від 03.10.91 р. N 238 "Про розміри та<br>порядок визначення втрат сільськогосподарського і<br>лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню", в<br>1996 році необхідно користуватися індексами та надбавками, які<br>приведені в "Порядку визначення вартості будівництва, що<br>здійснюється на території України" та додатком N 1 ДБН IV-16-95<br>(частина II), по відношенню до нормативів 1991 року по галузях:<br>"водне, господарство" - 94337, "лісове господарство" - 103505,5.<br> <br> Заступник Міністра<br> економіки України В.Пошивайло<br> <br> Перший заступник Голови<br> Держкомзему України В.Губарєв<br> N 22-13-1-7/964<br>