Относительно получения льгот из налога на прибыль


<br> <br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 1546/6/15-0116 від 20.03.99<br> м.Київ<br> <br> vd990320 vn1546/6/15-0116<br> <br> Щодо отримання пільг з податку на прибуток<br> <br> Відповідно до підпункту 22.3 статті 22 Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ), кошти,<br>спрямовані платником податку на будівництво житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на<br>отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними<br>до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла<br>для військовослужбовців та членів їх сімей, по яких на 1 липня<br>1997 року проведені фактичні витрати, враховуються у зменшення<br>податкового зобов'язання такого платника податку, протягом терміну<br>завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997<br>року, але не пізніше терміну, встановленого абзацом першим цього<br>пункту. Порядок бюджетного контролю за використанням таких коштів<br>встановлюється Кабінетом Міністрів України.<br> Пунктом 2 Положення про інвестування будівництва та придбання<br>житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх<br>сімей, затвердженого Указом Президента України від 1 липня 1993<br>року N <A HREF="10315">240/93</A> "Про інвестування будівництва та придбання житла для<br>військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей" (із<br>змінами і доповненнями) визначено двосторонні взаємовідносини, які<br>здійснюються на підставі угоди, а саме: з однієї сторони учасник<br>інвестиційної діяльності - міністерство чи інший центральний орган<br>державної виконавчої влади, який має військові формування; з<br>другої сторони - підприємство - інвестор.<br> На суму внесених інвестицій зменшуються податкові<br>зобов'язання по податку на прибуток підприємств-інвесторів.<br>Відповідно до п.2 Методології інвесторами є платники податку на<br>прибуток підприємств, які до 1 липня 1997 року уклали із<br>замовником угоди (договори) про інвестування будівництва житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право на<br>отримання житла відповідно до законодавства, за якими на 1 липня<br>1997 р. проведено фактичні витрати, та отримали від замовників<br>довідки про фактично здійснені інвестиції.<br> Надання податкових пільг підприємству, яке не є безпосередньо<br>інвестором, чинним законодавством не передбачено.<br>