ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 19119/7/16-1220-26 від 20.12.99
м.Київ

vd991220 vn19119/7/16-1220-26

Щодо сплати ПДВ при виконанні робіт по будівництву
житла за рахунок фізичних осіб

Державна податкова адміністрація України розглянула листи АТ
"Київінвестбуд-3" від 23.11.99 за N 811 і від 06.12.99 за N 829
щодо порядку сплати податку на додану вартість при виконанні робіт
по будівництву житла за рахунок фізичних осіб і повідомляє
наступне:
Згідно з підпунктом 5.1.20 статті 5 Закону України від
03.04.97 за N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість"
звільняється від оподаткування податком на додану вартість
виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що
здійснюються за рахунок коштів фізичних осіб та передачі такого
житла у власність таким фізичним особам.
Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності
Верховної Ради України від 22.01.98 за N 06-10/49 ( v0_49450-98 )
роз'яснено, що за наявності зазначених умов звільняються від
оподаткування операції, пов'язані з виконанням робіт по
будівництву житла, незалежно від кількості підрядних організацій,
які беруть участь у будівництві. Тому ні генеральний підрядчик, ні
підрядні організації, які безпосередньо виконують будівельні
роботи, не сплачують податок на додану вартість за виконані роботи
з будівництва житла, яке фінансується за рахунок коштів фізичних
осіб з наступною передачею такого житла у власність особам. При
цьому джерело фінансування повинно бути зазначене в обов'язковому
порядку у договорах на виконання робіт, в актах виконаних робіт і
в платіжних документах, а також зазначено спосіб перерахування
коштів громадянами.
Відповідно до підпункту 7.4.2 статті 7 вказаного Закону при
виконанні робіт по будівництву житла за рахунок коштів фізичних
осіб, суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням
товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу
валових витрат виробництва даних робіт, та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, у виконаних
роботах відносяться відповідно до складу валових витрат
виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і
нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.
Крім того, у разі коли організації здійснюють роботи по
будівництву об'єктів як звільнених від оподаткування, так і тих,
що підлягають оподаткуванню, то вони повинні вести окремий облік з
придбання та продажу операцій, що звільняються від оподаткування
та підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків.
Пунктом 1.11 статті 1 Закону України від 03.04.97 за
N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" встановлено, що
термін "товар" розуміється у значенні, визначеному Законом України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Пунктом
1.6 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" визначено, що товари - це матеріальні і нематеріальні
активи, при цьому пунктом 1.1 цієї статті встановлено, що
матеріальний актив - це основні фонди.
Виходячи із викладеного, дія підпункту 7.4.3 пункту 7.4
статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" згідно з
яким по товарах (роботах, послугах), які частково використовуються
в оподатковуваних операціях, а частково в звільнених, то до складу
податкового кредиту включається та частка сплаченого
(нарахованого) податку при їх придбанні, яка відповідає частці
використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних
операціях звітного періоду. Така норма поширюється на операції з
придбання основних фондів, що підлягають амортизації.

Заступник голови ДПА України Г.Оперенко

"Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 22000