Относительно уплаты НДС при выполнении работ по строительству жилья за счет физических лиц


<br> <br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> <br> N 19119/7/16-1220-26 від 20.12.99<br> м.Київ<br> <br> vd991220 vn19119/7/16-1220-26<br> <br> Щодо сплати ПДВ при виконанні робіт по будівництву<br> житла за рахунок фізичних осіб<br> <br> Державна податкова адміністрація України розглянула листи АТ<br>"Київінвестбуд-3" від 23.11.99 за N 811 і від 06.12.99 за N 829<br>щодо порядку сплати податку на додану вартість при виконанні робіт<br>по будівництву житла за рахунок фізичних осіб і повідомляє<br>наступне:<br> Згідно з підпунктом 5.1.20 статті 5 Закону України від<br>03.04.97 за N <A HREF="32511"> 168/97-ВР</A> "Про податок на додану вартість"<br>звільняється від оподаткування податком на додану вартість<br>виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що<br>здійснюються за рахунок коштів фізичних осіб та передачі такого<br>житла у власність таким фізичним особам.<br> Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності<br>Верховної Ради України від 22.01.98 за N 06-10/49 ( <A HREF="43793">v0_49450-98</A> )<br>роз'яснено, що за наявності зазначених умов звільняються від<br>оподаткування операції, пов'язані з виконанням робіт по<br>будівництву житла, незалежно від кількості підрядних організацій,<br>які беруть участь у будівництві. Тому ні генеральний підрядчик, ні<br>підрядні організації, які безпосередньо виконують будівельні<br>роботи, не сплачують податок на додану вартість за виконані роботи<br>з будівництва житла, яке фінансується за рахунок коштів фізичних<br>осіб з наступною передачею такого житла у власність особам. При<br>цьому джерело фінансування повинно бути зазначене в обов'язковому<br>порядку у договорах на виконання робіт, в актах виконаних робіт і<br>в платіжних документах, а також зазначено спосіб перерахування<br>коштів громадянами.<br> Відповідно до підпункту 7.4.2 статті 7 вказаного Закону при<br>виконанні робіт по будівництву житла за рахунок коштів фізичних<br>осіб, суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням<br>товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу<br>валових витрат виробництва даних робіт, та основних фондів і<br>нематеріальних активів, що підлягають амортизації, у виконаних<br>роботах відносяться відповідно до складу валових витрат<br>виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і<br>нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.<br> Крім того, у разі коли організації здійснюють роботи по<br>будівництву об'єктів як звільнених від оподаткування, так і тих,<br>що підлягають оподаткуванню, то вони повинні вести окремий облік з<br>придбання та продажу операцій, що звільняються від оподаткування<br>та підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків.<br> Пунктом 1.11 статті 1 Закону України від 03.04.97 за<br>N <A HREF="32511">168/97-ВР</A> "Про податок на додану вартість" встановлено, що<br>термін "товар" розуміється у значенні, визначеному Законом України<br>"Про оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ). Пунктом<br>1.6 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" визначено, що товари - це матеріальні і нематеріальні<br>активи, при цьому пунктом 1.1 цієї статті встановлено, що<br>матеріальний актив - це основні фонди.<br> Виходячи із викладеного, дія підпункту 7.4.3 пункту 7.4<br>статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" згідно з<br>яким по товарах (роботах, послугах), які частково використовуються<br>в оподатковуваних операціях, а частково в звільнених, то до складу<br>податкового кредиту включається та частка сплаченого<br>(нарахованого) податку при їх придбанні, яка відповідає частці<br>використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних<br>операціях звітного періоду. Така норма поширюється на операції з<br>придбання основних фондів, що підлягають амортизації.<br> <br> Заступник голови ДПА України Г.Оперенко<br> <br> "Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 22000<br>