Относительно учета в стоимости строительства, ремонта и реставраци, которые финансируются за счет бюджетного средства, стоимости импортных материалов, изделий, конструкций, оборудование и оснащение


<br> <br> МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ<br> ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> <br> N 19-36/624 від 05.11.99<br> N 7/1030 від 10.11.99<br> м.Київ<br> <br> vd991105 vn19-36/624<br> <br> Щодо врахування у вартості будівництва, ремонту та<br> реставрації, що фінансуються за рахунок бюджетних<br> коштів, вартості імпортних матеріалів, виробів,<br> конструкцій, устаткування та обладнання<br> <br> На численні запити організацій щодо врахування у вартості<br>нового будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту будинків,<br>споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення<br>підприємств (далі - будівництво), що фінансуються за рахунок<br>бюджетних коштів, вартості імпортних матеріалів, виробів,<br>конструкцій (далі - матеріали), устаткування та обладнання (далі -<br>устаткування) за цінами, що перевищують ціни вітчизняних аналогів,<br>Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br>України і Міністерство економіки України повідомляють.<br> I. Питання щодо придбання імпортних матеріалів та<br>устаткування для об'єктів, що будуються за рахунок коштів<br>Державного бюджету, вирішується у відповідності з постановами<br>Кабінету Міністрів України від 04.06.96 N 611 ( <A HREF="29175">611-96-п</A> ) "Про<br>заборону використання бюджетних коштів для закупівлі товарів<br>(робіт, послуг) іноземного походження" та від 22.07.99 N 1342<br>( <A HREF="58206">1342-99-п</A> ) "Про внесення доповнення до постанови Кабінету<br>Міністрів України від 04.06.96 N 611". Згідно із зазначеними<br>законодавчими актами використання коштів Державного бюджету<br>України та позабюджетних коштів, які виділяються на закупівлю<br>товарів (робіт, послуг) іноземного походження для державних потреб<br>(вартістю 10 тис. гривень і більше), може здійснюватися лише на<br>підставі рішення Прем'єр-міністра України, що приймається за<br>поданням Міжвідомчої комісії з питань регулювання закупівлі<br>товарів (робіт, послуг) іноземного походження для державних потреб<br>після проведення замовником торгів (тендерів) у порядку,<br>визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97<br>N 694 ( <A HREF="37949">694-97-п</A> ) (із змінами і доповненнями).<br> При позитивному рішенні Прем'єр-міністра України про поставку<br>імпортних матеріалів і устаткування та за наявності контракту їх<br>вартість включається до договірної ціни та вартості будівництва у<br>такому порядку:<br> 1. Базисна кошторисна вартість робіт, що виконуються із<br>застосуванням імпортних матеріалів та устаткування, визначається<br>за базисними цінами на аналогічні вітчизняні матеріали та<br>устаткування.<br> Якщо технологія виконання будівельно-монтажних<br>(ремонтно-будівельних, реставраційних) робіт із застосуванням<br>імпортних матеріалів (склад роботи, характеристики та кількість<br>матеріалів тощо) відрізняється від наведеної в кошторисній<br>нормативній базі (КНУ-93, НМУ-93, СНиРр-93), при складанні<br>кошторисної документації в її складі розробляються проектною<br>організацією і затверджуються замовником індивідуальні одиничні<br>розцінки.<br> Розцінки, що мають масовий характер, затверджуються Держбудом<br>України в установленому порядку.<br> 2. Різниця між фактичною вартістю матеріалів, визначеною на<br>підставі контракту (з переведенням в українську національну валюту<br>по курсу НБУ на момент підписання контракту), та їх базисною<br>кошторисною вартістю включається до договірної ціни. При цьому<br>базисні ціни на матеріали не повинні перевищувати граничні базисні<br>ціни, встановлені листом Держбуду України від 09.03.99 N 7/171<br>( <A HREF="56036">v_171241-99</A> ).<br> Різниця між фактичною вартістю устаткування (з переведенням в<br>українську національну валюту по курсу НБУ на момент підписання<br>контракту) та його базисною вартістю, обчисленою з використанням<br>прейскурантів і довідників лімітних цін чинної нормативної бази<br>України, включається у відомість "Вартість будівництва<br>(реставрації, ремонту)" (додаток 4 до "Правил формування<br>договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва", <a name="RII"></a>розділ II,<br>пункт 4.1).<br> 3. Якщо матеріали та обладнання планується придбати за<br>валютні кошти, то за підсумком вартості будівництва додатково, "в<br>тому числі", надається інформація про вартість матеріалів та<br>устаткування в іноземній валюті згідно з контрактом, яка<br>враховується для уточнення вартості будівництва у випадку зміни<br>валютного курсу на момент придбання (оплати) матеріалів та<br>устаткування.<br> II. При будівництві об'єктів за рахунок коштів<br>республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевого<br>бюджету питання щодо придбання імпортних матеріалів та<br>устаткування вирішується інвестором.<br> При цьому порядок включення вартості імпортних матеріалів та<br>устаткування до базисної кошторисної вартості, договірної ціни та<br>вартості будівництва за наявності контракту аналогічний<br>викладеному в розділі I цього листа.<br> <br> Міністерство економіки України<br> Заступник Міністра І.А.Шумило<br> <br> Державний комітет будівництва,<br> архітектури та житлової<br> політики України<br> Перший заступник Голови А.В.Беркута<br> <br> Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та<br> житлової політики України. "Інструктивні документи<br> та листи, що роз'яснюють положення порядку<br> визначення вартості будівництва, капітального<br> ремонту, взаєморозрахунків за обсяги виконаних<br> робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт,<br> експертизи вартісних показників, утримання апарату<br> замовника та інших економічних питань, що входять до<br> сфери діяльності Держбуду України", Випуск N 51, 15<br> грудня 1999 р., К.: Центр "ІНПРОЕКТ".<br>