ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т
19.08.2002 N 5/11-94
Технічним Комітетам із
стандартизації
(за списком)

Про проведення експертизи технічних умов

У зв'язку з введенням в дію "Типового положення про технічний
комітет стандартизації", затвердженого наказом Держстандарту від
20.05.2000 N 298 ( z0578-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 липня 2002 р. за N 578/6866 (Офіційний вісник
України, 2002, N 29), пропонуємо у місячний термін подати
пропозиції щодо приведення діяльності ТК у відповідність із
зазначеним Положенням.
Одночасно повідомляємо, що до проведення регламентування
процедури узгодження технічних умов (ТУ) проведення експертизи ТУ
здійснюється за направленням Держбуду. За результатами проведення
експертизи необхідно надавати в Держбуд для погодження остаточну
редакцію ТУ з додатками: акт експертизи, експертний висновок.

Перший заступник Голови Комітету А.Беркута

"Інформаційний бюлетень", N 8, 2002 р.