О проведении экспертизы технических условий


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Л И С Т<br> 19.08.2002 N 5/11-94<br> Технічним Комітетам із<br> стандартизації<br> (за списком)<br> <br> Про проведення експертизи технічних умов<br> <br> У зв'язку з введенням в дію "Типового положення про технічний<br>комітет стандартизації", затвердженого наказом Держстандарту від<br>20.05.2000 N 298 ( <A HREF="106879">z0578-02</A> ), зареєстрованого в Міністерстві<br>юстиції України 11 липня 2002 р. за N 578/6866 (Офіційний вісник<br>України, 2002, N 29), пропонуємо у місячний термін подати<br>пропозиції щодо приведення діяльності ТК у відповідність із<br>зазначеним Положенням.<br> Одночасно повідомляємо, що до проведення регламентування<br>процедури узгодження технічних умов (ТУ) проведення експертизи ТУ<br>здійснюється за направленням Держбуду. За результатами проведення<br>експертизи необхідно надавати в Держбуд для погодження остаточну<br>редакцію ТУ з додатками: акт експертизи, експертний висновок.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.Беркута<br> <br> "Інформаційний бюлетень", N 8, 2002 р.<br> <br></PRE>