Относительно отдельных вопросов бухгалтерского учета


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 27.06.2003 N 04210-88<br> <br> <br> Міністерство фінансів України на запит щодо окремих питань<br>бухгалтерського обліку повідомляє.<br> <br> Бухгалтерський облік витрат на утримання незадіяних<br>будівельних машин і механізмів, які не використовуються при<br>виконанні будівельного контракту, ведеться на рахунку 94 "Інші<br>витрати операційної діяльності".<br> <br> Загальновиробничі витрати, пов'язані з виконанням<br>будівельного контракту, розподіляються відповідно до пункту 14<br>Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні<br>контракти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України<br>від 28 квітня 2001 року N 205 ( <A HREF="81210">z0433-01</A> ) (із змінами і<br>доповненнями). Витрати на утримання працівників апарату управління<br>відособлених структурних підрозділів будівельної організації<br>включаються до загальновиробничих витрат.<br> <br> Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16<br>"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від<br>31 грудня 1999 року N 318 ( <A HREF="63934">z0027-00</A> ), надбавки і доплати до<br>тарифних ставок та окладів включаються до складу елемента "Витрати<br>на оплату праці", відрахування на культурно-масову роботу, штрафи,<br>пеня за несвоєчасну сплату податків включаються до складу інших<br>витрат операційної діяльності підприємства, витрати на професійну<br>підготовку і перепідготовку робітників профільних для підприємства<br>професій (спеціальностей) відображуються на рахунку 91<br>"Загальновиробничі витрати".<br> <br> Заступник Державного секретаря О.С.Яременко<br></FONT></PRE><br>