Относительно предоставления разъяснений к Закону Украины от 19.06.2003 г. N 978-І "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 27.11.2003 N 8/8-997<br> <br> <br> Держбуд України розглянув лист Державного науково-виробничого<br>підприємства "Будінвест" (від 21.10.2003 р. N 232-03) щодо надання<br>роз'яснень до Закону України від 19.06.2003 р. N 978-IV ( <A HREF="139776">978-15</A> )<br>"Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при<br>будівництві житла та операціях з нерухомістю" (далі - Закон) і<br>повідомляє:<br> <br> 1. Щодо засновника фонду фінансування будівництва:<br> - згідно зі статтею 11, фінансова установа, яка відповідає<br>вимогам цього Закону ( <A HREF="139776">978-15</A> ), може за власною ініціативою<br>створити фонд фінансування будівництва (ФФБ). ФФБ не є юридичною<br>особою;<br> - у статті 1 Закону ( <A HREF="139776">978-15</A> ) наведено тлумачення поняття<br>"Фонд фінансування будівництва".<br> <br> 2. Щодо кількості фондів:<br> - статтею 11 Закону ( <A HREF="139776">978-15</A> ) визначено, що фонд<br>фінансування будівництва може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ<br>виду Б і надані відповідні роз'яснення.<br> <br> 3. Щодо Правил фонду та типових угод, що укладаються в<br>процесі його фінансування:<br> - згідно зі статтею 12 Закону ( <A HREF="139776">978-15</A> ) керівник (фінансова<br>установа), що приймає рішення про створення ФФБ, самостійно<br>розробляє та затверджує Правила ФФБ та інші необхідні внутрішні<br>документи, що регламентують функціонування цього ФФБ.<br> <br> 4. Щодо функцій, які виконує забудовник:<br> - згідно зі статтями 4 та 9 Закону ( <A HREF="139776">978-15</A> ) забудовником<br>може бути особа, яка у встановленому законодавством порядку<br>отримала право на використання земельної ділянки для спорудження<br>об'єктів будівництва, фінансова установа (керівник) укладає з<br>забудовником угоду, за якою замовляє забудовнику звести об'єкт<br>будівництва, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти<br>інвестування установникам цього фонду в установлені в угоді строки<br>та на умовах, визначених Законом України та Правилами фонду.<br> Зважаючи на вищевикладене, забудовник може поєднувати функції<br>замовника, генпідрядника та інвестора, або залучати для їх<br>виконання спеціалізовані організації.<br> <br> Заступник Голови Комітету<br> з будівництва та архітектури В.Гречок<br></FONT></PRE><br>