О Временных методических рекомендациях относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилищного и коммунального хозяйства Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-292 від 11.04.2001<br> <br> <br> Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення<br> вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на<br> об'єктах житлового та комунального господарства<br> України<br> <br> ( Про Доповнення N 1 додатково див. Рішення Державного<br> комітету України з будівництва та архітектури<br> N 2 ( <A HREF="113958">v0002509-02</A> ) від 28.08.2002 )<br> <br> <br> В умовах відсутності затверджених в установленому порядку<br>ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтні та<br>налагоджувальні роботи, що виконуються на об'єктах житлового та<br>комунального господарства, Держбудом розроблено та рекомендовано<br>для застосування Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення<br>вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об'єктах житлового<br>та комунального господарства України.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Додаток<br> до листа Держбуду України<br> від 11 квітня 2001 р.<br> N 7/7-292<br> <br> СХВАЛЕНО<br> рішенням НТР Державного комітету<br> будівництва, архітектури та<br> житлової політики України<br> від 11 квітня 2001 р. N 17<br> <br> Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення<br> вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на<br> об'єктах житлового та комунального господарства<br> України<br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблено у зв'язку з<br>різним рівнем технічної готовності учасників інвестиційного<br>процесу до визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт<br>на об'єктах житлового та комунального господарства України.<br> 1.2. Положення методичних рекомендацій дозволяють визначати<br>(до моменту готовності ресурсних елементних кошторисних норм)<br>вартість зазначених робіт на всіх стадіях їх здійснення відповідно<br>до Правил визначення вартості будівництва ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) (ДБН<br>Д.1.1-1-2000) з використанням "Ценника на ремонтные и наладочные<br>работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза<br>БССР и УССР" (ЦРН), затвердженого наказами Мінжитлокомунгоспу БРСР<br>від 25.06.90 N 83 та Мінжитлокомунгоспу УРСР від 20.07.90 N 106.<br> 1.3. Тимчасові методичні рекомендації поширюються на<br>підрядний, господарський та змішаний спосіб здійснення ремонтних і<br>налагоджувальних робіт.<br> 1.4. Кошторисна документація, розроблена відповідно до<br>положень цих методичних рекомендацій, в подальшому<br>використовується як інвесторська кошторисна документація, а також<br>для розрахунків за обсяги виконаних робіт до моменту введення в<br>дію відповідних ресурсних елементних кошторисних норм.<br> 1.5. У зв'язку з введенням в дію ресурсних елементних<br>кошторисних норм на зазначені роботи інвесторська кошторисна<br>документація, розроблена відповідно до положень цих методичних<br>рекомендацій, обов'язковому перегляду не підлягає.<br> <br> 2. Визначення прямих витрат в інвесторській<br> кошторисній документації<br> <br> 2.1. Прямі витрати визначаються з використанням нормативної<br>бази ЦРН з урахуванням рекомендацій, наведених далі.<br> Норми на окремі види робіт, не охоплені ЦРН, розробляються<br>додатково.<br> 2.2. Трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих<br>витратах, яка враховує трудовитрати робітників ремонтників та<br>налагоджувальників, визначається у такий спосіб:<br> 2.2.1. Для ремонтних робіт - шляхом застосування<br>коефіцієнтів:<br>------------------------------------------------------------------------------<br>| N |Частина|Розділ|Номери позицій |Коефіцієнт|Застосування коефіцієнту |<br>|п/п| | | | |до вартісних показників, |<br>| | | | | |наведених у ЦРН |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 1 |I |2 |з 2-3 по 2-53; |1,26 |До основної заробітної плати|<br>| | | |з 2-55 по 2-228; | | |<br>| | | |з 2-232 по 2-237;| | |<br>| | | |з 2-240 по 2-241 | | |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 2 |I |3 |з 3-1 по <A HREF="2390">3-12</A> |0,44 |До ціни |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 3 |III |8 |з 8-1 по 8-13 |0,32 |До ціни |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 4 |III |8 |з <A HREF="40755">8-14</A> по 8-38 |0,36 |До ціни |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 5 |III |4 |з 4-108 по 4-113 |0,72 |До ціни |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 6 |IV |5 |з 5-28 по 5-30 |1,26 |До основної заробітної |<br>| | | | | |плати |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 7 |IV |8 |з 8-298 по 8-299 |0,72 |До ціни |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 8 |IV |11 |з 11-1 по 11-192 |1,26 |До основної заробітної |<br>| | | | | |плати |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+----------------------------|<br>| 9 |IV |12 |з 12-1 по 12-580 |0,76 |До ціни |<br>|---+--------------------------------+----------+----------------------------|<br>| 10|Позиції по ремонтних роботах, не|1,26 |До ціни |<br>| |зазначені у пунктах 1 - 9 | | |<br>------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2.2.2. Для налагоджувальних робіт - шляхом застосування<br>коефіцієнта 0,94 до ціни, наведеної у ЦРН.<br> 2.2.3. Трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та<br>обслуговуванні машин і механізмів, визначаються шляхом<br>застосування коефіцієнтів:<br> <br>------------------------------------------------------------------------------<br>| N |Частина|Розділ|Номери позицій |Коефіцієнт |Застосування коефіцієнту |<br>|п/п | | | | |до вартісних показників, |<br>| | | | | |наведених у ЦРН |<br>|----+-------+------+------------------+-----------+-------------------------|<br>| 1 |I |2 |з 2-3 по 2-53; |0,4 |До різниці між ціною та |<br>| | | |з 2-55 по 2-228; | |основною заробітною |<br>| | | |з 2-232 по 2-237; | |платою, наведеною у |<br>| | | |з 2-240 по 2-241 | |тому числі |<br>|----+-------+------+------------------+-----------+-------------------------|<br>| 2 |I |3 |з 3-1 по <A HREF="2390">3-12</A> |0,265 |До ціни |<br>|----+-------+------+------------------+-----------+-------------------------|<br>| 3 |IV |5 |з 5-28 по 5-30 |0,4 |До різниці між ціною та |<br>| | | | | |основною заробітною |<br>| | | | | |платою, наведеною у тому |<br>| | | | | |числі |<br>|----+-------+------+------------------+-----------+-------------------------|<br>| 4 |IV |11 |з 11-1 по 11-192 |0,4 |Те саме |<br>------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2.2.4. При виконанні робіт в діючих цехах, приміщеннях або<br>спорудах, що знижують продуктивність праці, до витрат труда<br>робітників-ремонтників і налагоджувальників необхідно<br>застосовувати коефіцієнти у випадках:<br> а) наявності у зоні здійснення робіт діючого устаткування або<br>руху транспорту по внутрішніх цехових і заводських шляхах - 1,1;<br> б) температури повітря на робочих місцях більш 40 град. C у<br>приміщеннях - 1,25;<br> в) роботи у діючих цехах з шкідливими умовами праці, де<br>робітникам промислового підприємства встановлений скорочений<br>робочий день, а виконавці ремонтно-налагоджувальних робіт мають<br>робочий день нормальної тривалості - 1,25;<br> г) виконання ремонтно-налагоджувальних робіт в<br>електротехнічних установках, що знаходяться під напругою, з<br>оформленням при цьому нарядів чи допусків - 1,3.<br> <br> К = 1,3 приймається у кошторисі на частину робіт:<br> - для розділу VIII - на 85 відсотків загальних трудовитрат;<br> - для розділу IX - на 90 відсотків загальних трудовитрат.<br> <br> Примітка.<br> 1. Застосування зазначених коефіцієнтів при складанні<br>кошторисів повинно обгрунтовуватися вимогами проекту або проекту<br>виконання робіт, а при розрахунках за виконані роботи - актами,<br>які фіксують і умови виконання робіт.<br> 2. В умовах, перелічених у пункті 2.2.4 (крім пункту "г"),<br>може прийматися тільки один з приведених коефіцієнтів.<br> <br> 2.3. Заробітна плата (основна та додаткова) розраховується<br>шляхом множення трудовитрат, визначених згідно з пунктами 2.2.1 -<br>2.2.3, на вартість людино-години відповідного середнього розряду<br>робіт:<br> - для робітників, зайнятих на виконанні ремонтних робіт - 4<br>розряд;<br> - для працівників-налагоджувальників - 6 розряд;<br> - для робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні<br>будівельних машин та механізмів - 4, 7 розряд.<br> Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у<br>будівництві наведена у ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ), додаток<br>1.<br> 2.4. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів<br>визначається як сума заробітної плати робітників, зайнятих на<br>керуванні та обслуговуванні цих машин, та витрат на решту статей з<br>експлуатації.<br> 2.4.1. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та<br>обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається на<br>підставі пунктів 2.2.3 та 2.3.<br> 2.4.2. Витрати на решту статей з експлуатації будівельних<br>машин і механізмів розраховуються шляхом застосування<br>коефіцієнтів:<br> <br>---------------------------------------------------------------------------<br>| N |Частина|Розділ|Номери позицій |Коефіцієнт|Застосування коефіцієнту |<br>|п/п| | | | |до вартісних показників, |<br>| | | | | |наведених у ЦРН |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+-------------------------|<br>| 1 |I |2 |з 2-3 по 2-53; |3,17 |До різниці між ціною та |<br>| | | |з 2-55 по 2-228; | |основною заробітною |<br>| | | |з 2-232 по 2-237;| |платою, наведеною у |<br>| | | |з 2-240 по 2-241 | |тому числі |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+-------------------------|<br>| 2 |I |3 |з 3-1 по <A HREF="2390">3-12</A> |2,10 |До ціни |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+-------------------------|<br>| 3 |IV |5 |з 5-28 по 5-30 |3,17 |До різниці між ціною та |<br>| | | | | |основною заробітною |<br>| | | | | |платою, наведеною у |<br>| | | | | |тому числі |<br>|---+-------+------+-----------------+----------+-------------------------|<br>| 4 |IV |11 |з 11-1 по 11-192 |3,17 |Те саме |<br>---------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2.4.3. Розраховані в такий спосіб (пункти 2.4; 2.4.1; 2.4.2)<br>кошторисні прямі витрати з експлуатації будівельних машин і<br>механізмів уточнюються при взаєморозрахунках за виконані роботи на<br>підставі обгрунтованого технологією виконання робіт і погодженого<br>із замовником часу роботи будівельних машин і механізмів,<br>необхідного для виконання встановленого за дефектними актами<br>обсягу робіт, та вартості експлуатації зазначених будівельних<br>машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година)<br>в поточних цінах.<br> 2.5. Кошторисна вартість матеріалів, виробів та запасних<br>частин визначається на підставі потреби в них, розрахованої<br>виходячи з обсягів робіт за дефектними актами, та обгрунтованих<br>поточних цін на матеріали, які враховують відпускну ціну, вартість<br>тари, упаковки, реквізиту, транспортування і навантажувальних та<br>розвантажувальних робіт, заготівельно-складські витрати.<br> Вартість матеріалів може уточнюватись при взаєморозрахунках у<br>залежності від виду договірної ціни - твердої чи динамічної - з<br>урахуванням положень ДБН Д.1.1- 1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 2.6. Кошторисна вартість устаткування обчислюється за<br>поточним рівнем цін згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 2.7. Вартість складання технічного звіту, у випадку<br>відсутності окремої ціни у відповідних розділах збірника,<br>приймається у розмірі 5 відсотків від загальної вартості виконаної<br>роботи.<br> 3. Накладні витрати визначаються на підставі трудовитрат,<br>розрахованих згідно з цими рекомендаціями, та положень розділу 4<br>ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) з використанням показників,<br>наведених у додатку 3 до ДБН Д.1.1-1-2000: ремонтні роботи - п.<br>30, налагоджувальні роботи - п. 31.<br> 4. Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових<br>будівель та споруд визначаються від підсумку глав 7 (графи 4 і 5)<br>зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту за усередненими<br>показниками, наведеними в додатку 7 до ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 5. Додаткові витрати на виконання ремонтних робіт у зимовий<br>період визначаються від підсумку глав 1 - 8 (графи 4 і 5)<br>зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту за усередненими<br>показниками, наведеними в додатку 9 до ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 6. До зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонту<br>після підсумку глав 1 - 12 включаються:<br> - кошторисний прибуток;<br> - кошти на покриття ризику всіх учасників ремонту;<br> - кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з<br>інфляційними процесами.<br> Зазначені кошти обчислюються згідно з ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 6.1. Кошторисний прибуток на об'єктах, ремонт яких<br>здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів<br>підприємств, установ і організацій державної власності,<br>приймається у розмірі 6 відсотків від сум прямих витрат, накладних<br>витрат, коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових<br>будівель і споруд та додаткових витрат при виконанні ремонтних<br>робіт у зимовий період. На об'єктах, ремонт яких здійснюється за<br>рахунок інших джерел фінансування, - за погодженням із замовником.<br> 7. До кошторисного розрахунку вартості включаються<br>встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові<br>платежі, не враховані складовими вартості робіт. Розмір цих витрат<br>визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування,<br>встановлених відповідними постановами Уряду.<br> <br> Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та<br>житлової політики України. Збірник офіційних документів та<br>роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 4, квітень, 2001 р.,<br>К.: "ІНПРОЕКТ".</FONT></PRE><br>