О новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 03.06.2004 N 8/7-595<br> <br> <br> Про нову редакцію Методичних рекомендацій з<br> формування собівартості будівельно-монтажних<br> робіт<br> <br> <br> Наказом Держбуду України від 16 лютого 2004 р. N 30<br>( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) затверджено нову редакцію Методичних рекомендацій<br>з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (далі -<br>Методичні рекомендації), розроблену Українським науково-дослідним<br>центром економіки будівництва "Екобуд".<br> <br> Підготовка нової редакції Методичних рекомендацій<br>( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) зумовлена змінами в законодавчих та<br>нормативно-правових актах, що сталися за останні два роки,<br>зокрема, в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10<br>"Дебіторська заборгованість" ( <A HREF="61738">z0725-99</A> ), ПБО 11 "Зобов'язання"<br>( <A HREF="65918">z0085-00</A> ), ПБО 18 "Будівельні контракти" ( <A HREF="81210">z0433-01</A> ),<br>Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом<br>Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5<br>( <A HREF="154175">z0114-04</A> ), тощо. Крім того, з 1 січня 2004 року введено в дію<br>Господарський кодекс України ( <A HREF="136140">436-15</A> ), Закон України "Про<br>загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( <A HREF="141051">1058-15</A> )<br>тощо, вимоги яких теж враховано.<br> <br> Методичні рекомендації ( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) встановлюють єдині<br>засади формування собівартості будівельно-монтажних робіт і<br>застосовуються для цілей планування, організації бухгалтерського<br>обліку, калькулювання витрат, пов'язаних з виконанням будівельних<br>робіт, визначення вартості будівництва та договірної ціни, за якою<br>організація спроможна збудувати об'єкт.<br> <br> Методичні рекомендації ( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) поширюються на всі<br>будівельні організації (незалежно від форм власності та<br>підпорядкування), що виконують підрядним або господарським<br>способом будівельні, монтажні, дорожньо-будівельні та<br>ремонтно-будівельні роботи тощо.<br> <br> З питань замовлень Методичних рекомендацій ( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) та<br>одержання безкоштовних консультацій щодо їх застосування<br>звертатися до розробника та видавця - Українського<br>науково-дослідного центру економіки будівництва "Екобуд".<br> <br> Контактний телефон, факс: (044) 517-51-18.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута</FONT></PRE><br>