О приведении ведомственных строительных нормативов в соответствие с нормативными документами Держбуду


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 06.10.2004 N 7/5-1247<br> <br> <br> Про приведення відомчих будівельних нормативів<br> у відповідність з нормативними документами Держбуду<br> <br> <br> Відповідно до ст. 12 Закону України "Про ціни і<br>ціноутворення" ( <A HREF="2234">507-12</A> ) та Положення про Державний комітет<br>України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом<br>Президента України від 20.08.2002 N 725/2002 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ), Держбуд<br>здійснює формування кошторисної нормативної бази у будівництві,<br>реконструкції будівель і споруд, ремонті житла, об'єктів<br>соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а<br>також реставрації пам'яток архітектури та містобудування (надалі<br>- будівництво), визначення порядку її застосування, контроль за<br>дотриманням замовниками, проектними, будівельно-монтажними<br>організаціями та іншими учасниками інвестиційної діяльності<br>нормативних документів і нормативів обчислення вартості<br>будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних<br>коштів, а також здійснення управління, міжгалузевої координації та<br>функціонального регулювання у сфері будівництва.<br> <br> Згідно з заходами по виконанню Програми діяльності Кабінету<br>Міністрів України на 2003 рік ( <A HREF="err:v0001120-03">v0001120-03</A> ) Держбудом<br>впроваджений механізм взаємодії різних програмних комплексів<br>шляхом створення інформаційного блоку даних з уніфікацією<br>алгоритмів розрахунків. Це дозволяє учасникам будівництва<br>передавати інформацію стосовно вартості будівництва на магнітних<br>носіях для оперативного її опрацювання при використанні різних<br>програмних комплексів на всіх стадіях інвестування, зменшувати<br>трудовитрати, скорочувати терміни складання та погодження<br>кошторисної документації і типових форм первинного обліку, що в<br>підсумку скорочує терміни реалізації інвестицій та здешевлює<br>будівництво.<br> <br> Разом з тим, при розробленні ряду відомчих кошторисних<br>нормативів не враховуються положення створення механізму взаємодії<br>різних програмних комплексів: алгоритми автоматизованого<br>визначення вартості будівництва відрізняються від затверджених<br>Держбудом, пошукові образи відрізняються від прийнятого<br>загальнодержавного переліку. Це не дає змоги використовувати<br>уніфіковані автоматизовані технології визначення вартості<br>будівництва при застосуванні таких нормативів.<br> <br> З огляду на викладене, Держбуд просить привести відомчі<br>будівельні норми у відповідність з нормативними документами<br>Державного комітету України з будівництва та архітектури щодо<br>взаємодії програмних комплексів з визначення вартості будівництва.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута</FONT></PRE><br>