Относительно прав застройщика относительно объекта, который сооружается на заказ управителя Фонда финансирования строительства, в случае, если застройщик является инвестором строительства такого объекта


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 27.12.2005 N 11/2-177<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України розглянуло Ваше звернення, надіслане [...]<br>листом від 12.12.2005 р. N Х-486, стосовно прав забудовника щодо<br>об'єкта, який споруджується на замовлення управителя Фонду<br>фінансування будівництва, у разі, якщо забудовник є інвестором<br>будівництва такого об'єкта, і з питань компетенції повідомляє.<br> <br> Відповідно до статті 9 розділу II Закону України від<br>18.09.91 р. N 1560-XII ( <A HREF="2927">1560-12</A> ) "Про інвестиційну діяльність"<br>основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між<br>суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).<br> <br> Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань,<br>будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не<br>суперечать законодавству України, є виключною компетенцією<br>суб'єктів інвестиційної діяльності.<br> <br> Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію<br>договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності зверх<br>своєї компетенції не допускається.<br> <br> Пунктом 3 статті 7 зазначеного Закону України ( <A HREF="2927">1560-12</A> )<br>визначено, що за рішенням інвестора володіння, користування і<br>розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення<br>можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у<br>порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі<br>прав регулюються ними самостійно на основі договорів.<br> <br> Згідно статті 2 Закону України від 19.06.2003 р. N 978-IV<br>( <A HREF="139776">978-15</A> ) "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном<br>при будівництві житла та операціях з нерухомістю" угода управителя<br>із забудовником регулює взаємовідносини управителя із<br>забудовником, зокрема, щодо подальшої передачі забудовником<br>об'єктів інвестування.<br> <br> Виходячи з викладеного, питання щодо прав забудовника на<br>володіння, користування і розпорядження об'єктами інвестування<br>мають регулюватися положеннями договору (угоди) з управителем.<br> <br> Крім того, зауважуємо наступне.<br> <br> Відповідно до Положення про Міністерство будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України,<br>затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1801<br>( <A HREF="224243">1801/2005</A> ), Мінбуд не наділений правом тлумачення та надання<br>роз'яснень чинного законодавства.<br> <br> Відповідно до статей 147 та 150 Конституції України<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) офіційне тлумачення Законів України дає<br>Конституційний Суд України.<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута</FONT></PRE><br>