МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

28.10.2008 N 9/2-6


Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло
звернення щодо вартості матеріальних ресурсів при
визначенні вартості будівництва і повідомляє.

Відповідно до пункту 1.7 розділу II Методичних рекомендацій з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт (далі -
Методичні рекомендації), затверджених наказом Держбуду України від
16.02.2004 N 30 ( v0030509-04 ), до витрат за договором підряду
відносяться витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які
безпосередньо пов'язані з договором підряду (прямі витрати), а
також витрати будівельної організації щодо управління, організації
та обслуговування будівельного виробництва (загальновиробничі
витрати).

Згідно з пунктом 2 розділу III Методичних рекомендацій
( v0030509-04 ) до прямих витрат відносяться прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, експлуатацію машин і
механізмів, відрахування на соціальні заході та інші прямі
витрати.

Відповідно до пункту 3 розділу III Методичних рекомендацій
( v0030509-04 ) до прямих матеріальних витрат включаються витрати
на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, комплектуючих
виробів тощо, які використані для будівництва об'єкта, у сторонніх
організацій, а також тих, що виготовлені допоміжними та
другорядними виробництвами будівельної організації.

Вартість продукції, виготовленої у допоміжних і другорядних
виробництвах будівельної організації, включається до собівартості
будівельно-монтажних робіт за собівартістю їх виготовлення, яка
формується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ).

Відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості
будівництва" ( v0174241-00 ), які мають обов'язковий характер
застосування при здійсненні будівництва із залученням державних
коштів, якщо для виконання будівельно-монтажних робіт підрядник
планує виготовлення власними силами окремих будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій на другорядних виробництвах, що є
в його структурі, ціна по таких матеріальних ресурсах приймається
за відповідною калькуляцією, затвердженою підрядною організацією в
установленому порядку (за виробничою собівартістю).

Виходячи з викладеного, при визначенні вартості
будівельно-монтажних робіт будівельні матеріали власного
виробництва включаються до кошторисної документації за
собівартістю їх виготовлення, а не за відпускною ціною.

Міністр В.Куйбіда

"Будівельна бухгалтерія"
2009, 01, N 1