МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Л И С Т 06.07.2009 N 9/15-979/9427/12/10-09 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державній архітектурно-будівельній інспекції та її територіальним органам, Рескомприроди Автономної Республіки Крим, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній інспекції Азовського моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Відповідно до ст. 8 Закону України "Про інвестиційнудіяльність" ( 1560-12 ) Міністерством регіонального розвитку табудівництва України наказом від 08.04.2009 N 145 ( z0491-09 )затверджений Перелік об'єктів, для затвердження проектівбудівництва яких комплексний висновок державної експертизи не єобов'язковим, та зареєстрований Міністерством юстиції 05.06.2009за N 491/16507 (далі - Перелік). По проектах окремих об'єктів, наведених у Переліку( z0491-09 ), обов'язковим є виконання відповідно до законодавстваокремих державних експертиз, зокрема, державної екологічноїекспертизи. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України таМіністерство охорони навколишнього природного середовища Українизвертають увагу всіх учасників будівництва на необхідністьпроведення державної екологічної експертизи проектів будівництваоб'єктів, наведених у Переліку ( z0491-09 ), у разі належності їхвідповідно до законодавства до таких, що становлять підвищенуекологічну небезпеку (Перелік видів діяльності та об'єктів, щостановлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановоюКабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554)( 554-95-п ), та таких, що впливають на стан навколишньогоприродного середовища (ст. ст. 26, 27 Закону України "Про охоронунавколишнього природного середовища") ( 1264-12 ). Така експертизаздійснюється територіальними еколого-експертними підрозділамиМінприроди за зверненням інвестора (замовника) або проектноїорганізації. Державній архітектурно-будівельній інспекції України та їїтериторіальним органам при наданні дозволу на виконаннябудівельних робіт необхідно здійснювати перевірку наявностіпозитивного висновку екологічної експертизи до проектівбудівництва об'єктів, наведених у Переліку ( z0491-09 ), яківідповідно до законодавства підлягають такій експертизі. Еколого-експертним підрозділам територіальних управліньМінприроди, Державній екологічній інспекції Азовського моря,Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державнійекологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західногорегіону Чорного моря, Рескомприроди Криму посилити особливу увагуна необхідність проведення державної екологічної експертизи пооб'єктах, що визначені у Переліку ( z0491-09 ) та становлятьпідвищену екологічну небезпеку відповідно до законодавства. Державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві таСевастополі, Державній екологічній інспекції Азовського моря,Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державнійекологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західногорегіону Чорного моря, Рескомприроди Криму при здійсненні заходівдержавного нагляду (контролю) будівництва об'єктів, які визначеніу Переліку ( z0491-09 ) та становлять підвищену екологічнунебезпеку, приділяти увагу щодо наявності висновків державноїекологічної експертизи та виконання її вимог. Просимо довести зазначену інформацію до всіх учасниківбудівництва. Міністр регіонального розвитку та будівництва України В.Куйбіда Міністр охорони навколишнього природного середовища України Г.Філіпчук