4.34. При використанні для захисного середовища водень, конвертований газ, контрольні свічки необхідно обладнувати самодопалювальними пристроями, які слід виносити за робочу зону на бокові стінки або інші ділянки печей, екранувати їх і забезпечувати місцевими відсмоктувачами для запобігання виділенню оксиду вуглецю в робочу зону.

4.35. Шахтні печі відновлення і спікання повинні бути обладнані відсмоктувачами по периметру отворів завантаження, підключення яких повинно бути зблоковане з їх відкриванням.

4.36. При використанні обертових трубчатих печей їх роботу слід блокувати з роботою просівного (сепаруючого) обладнання.

4.37. При проектуванні пічного обладнання повинні передбачатися пристрої і підйомно-транспортні механізми, які необхідні при виконанні ремонту.

4.38. Завантаження сажі, що використовується як теплоізолюючий матеріал, в кожухи печей (типу Тамана та ін.) слід виконувати в окремих приміщеннях, обладнаних витяжною вентиляцією, а подачу сажі - здійснювати за допомогою пристроїв, які забезпечують герметичне її перевантаження.

4.39. При організації технологічних процесів, експлуатації обладнання слід додержуватися вимог пожежовибухонебезпечності відповідно до ДГСТ "ССБТ. Техніка пожежна. Вимоги безпеки", ДГСТ "ССБТ. Пожежовибухова небезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методів їх визначення".

4.40. При механічній обробці виробів на шліфувальних і металорізальних верстатах слід по можливості замінювати суху обробку вологою з використанням води, мастильно-охолоджуючих рідин, технологічних мастил різного класу відповідно до вимог "Санітарних правил при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами і технологічними мастилами".

5. Вимоги до виробництва залізних порошків

5.1. Виробництво залізних порошків методом відновлення:

5.1.1. У виробництві залізних порошків методом відновлення в окремих приміщеннях слід розміщувати: склади окалини, сажі, залізорудного концентрату, кам'яновугільного пеку, піску та інших вихідних матеріалів, дільниці сушіння, розмелу, термічної обробки (печної), просівання порошків, пакування готових порошків, газовий цех.

5.1.2. Транспортування окалини, залізного концентрату, сажі слід здійснювати закритим способом (у вагонах, цистернах, обладнаних саморозвантажуючими пристроями, крафтцелюлозних мішках та інше).

5.1.3. Розвантаження вихідних матеріалів слід виконувати в приймальні бункери крізь люки, герметично з'єднані з розвантажувальними отворами транспортних засобів.

5.1.4. Подача окалини в сушильні барабани, а також транспортування її до розмельно-змішувального устаткування у відділ заготівлі шихти повинні бути механізовані.

5.1.5. Бункери готової шихти слід обладнувати автоматичними дозаторами.

5.1.6. Вивантаження сажі з мішків слід здійснювати механізованим способом у герметичних саморозвантажувальних машинах.

5.1.7. Транспортування сажі до бункерів змішувачів слід здійснювати за допомогою механічних і пневматичних пристроїв по герметичних комунікаціях.

5.1.8. Печі прохідного типу для відновлення окалини повинні бути обладнані пристроями для автоматичного регулювання і контролю температурного режиму, транспортування, завантаження і вивантаження шихтових матеріалів та залізної губки.

5.1.9. При відновленні залізної окалини у печах шахтного типу процеси завантаження брикетів чи стаканів з шихтою у печі і вивантаження їх повинні бути механізовані.

5.1.10. Поділ порошків за фракціями гранскладу слід здійснювати в герметичному обладнанні, забезпеченому аспірацією.

5.1.11. При виготовленні залізних порошків з використанням як відновника коксу, термоштибу та інших компонентів транспортування, завантаження у капселі і подача до печей випалу повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації і механізації.

5.1.12. Дільниці тунельних печей, на яких здійснюється завантаження і вивантаження вагонеток з капселями, повинні бути обладнані механічними штовхачами, заслінками, що виключають дію інфрачервоного випромінювання на організм працюючих, а також місцевою витяжною вентиляцією, яка забезпечує концентрацію вуглецю та інших газів у робочій зоні на рівні гранично допустимої.

5.1.13. Вивантаження залізної губки із капселів і тиглів повинно здійснюватися механізованим способом на дільницях, ізольованих від інших приміщень та обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

5.1.14. Використання стисненого повітря для очищення тиглів, човників, капселів забороняється.

5.1.15. Подача брикетів залізної губки у дробильне відділення, завантаження її у дробарки повинні бути механізовані.

5.1.16. При пакуванні залізного порошку в ємкості (банки, бідони та інше) слід передбачувати герметичне їх приєднання до бункерів-накопичувачів порошків, а дільниці завантаження порошків у тару повинні знаходитися під витяжкою.

5.1.17. Завантаження банок з залізним порошком і транспортування їх на склад слід здійснювати за допомогою вантажно-транспортних механізмів.

5.2. Виробництво залізних порошків хлоридним методом:

5.2.1. У виробництві залізних порошків хлоридним методом в окремих приміщеннях розміщують: склади вихідних матеріалів і готових порошків, соляної кислоти та інших реагентів, відділення реакторів, сушіння кристалів, термічного відновлення, розмелу, просівання, пакування порошків.

5.2.2. Операції завантаження вихідних матеріалів у реактор, вивантаження кристалів після промивки повинні бути механізовані, здійснюватись при вмиканні місцевої витяжної вентиляції.

5.2.3. Дільниці завантаження соляної кислоти, змиву маточного розчину, отворів печей при термічному відновленні хлористого заліза слід обладнувати місцевими витяжними пристроями із матеріалів, стійких до корозії під впливом пару соляної кислоти.

5.3. Виробництво залізних порошків методом розпилення металів:

5.3.1. У виробництві залізних порошків методом розпилення розплавленого металу в окремих приміщеннях розміщують: склади вихідних матеріалів і готової продукції, відділення генераторів індукційних печей, дільниці індукційних печей з пристроями для розпилення металів, металоприймачів і збірників готових порошків, сушіння порошків, дробильно-розмельне, обкатки і класифікації порошків за фракціями, остигання ковшів.

5.3.2. Транспортування вихідних матеріалів, завантажування, сушіння, усереднення та інші операції, пов'язані з підготовкою шихти у відділенні виробництва порошку-сирцю, повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації і механізації, обладнання місцевої витяжної вентиляції і аспірації на дільницях перевантаження матеріалів, завантаження і вивантаження з сушильних барабанів, розмелювально-змішувального обладнання, з печей для гартування порошків.

5.3.3. Процеси завантаження шихти в електродугові печі і вивантаження розплавленого металу повинні бути механізовані; електродугові печі повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією та пристроями дистанційного управління операціями підготовки до їх експлуатації (підіймання і опускання електродів, відкривання замків блокування та інше).

5.3.4. Індукційні печі повинні бути теплоізольовані, екрановані від впливу на робітників випромінювання і обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

5.3.5. Завантаження шлакоутворюючих матеріалів і електродного бою в електродугові печі, злив розплавленого шлаку і чавуну слід здійснювати з використанням засобів автоматизації і механізації за умови обладнання місцевою витяжною вентиляцією люків і отворів печей.

5.3.6. Злив металу у міксер і підготовка його до розпилення повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації на дільницях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

5.3.7. Регулювання роботи міксера, а також установки для розпилення слід здійснювати дистанційно, автоматично, з використанням приладів і апаратури, встановлених на пультах управління.

5.3.8. Установка для розпилення розплавленого металу стиснутим повітрям повинна розміщуватись в окремому звукоізольованому приміщенні або в камері. Металоприймач установки повинен мати теплоізоляційне покриття.

5.3.9. Подача пульпи до класифікаторів для збезводнювання, а також збезводнюваного порошку-сирцю в сушильні барабани повинна здійснюватися по трубопроводах, автоматизованим чи механізованим засобами.

5.3.10. Завантаження порошку-сирцю в сушильні барабани, вивантаження його, транспортування, просівання і подальше перевантаження у бункери-накопичувачі повинні здійснюватися по герметичних комунікаціях, що знаходяться під розрідженням.

5.3.11. Подачу порошку-сирцю в усереднювачі слід здійснювати за допомогою пневмотранспорту або ж з використанням засобів механізації, обладнаних аспірацією.

5.3.12. Подача готового порошку-сирцю у відділення відновлювального зневуглецювального відпалу, завантаження його у змішувачі, змішування з компонентами шихти, завантаження у тиглі і транспортування на відпалювання в електропечі повинні бути механізовані, обладнані місцевими відсмоктувачами.

5.3.13. У разі гранулювання шихти з використанням кам'яновугільного пеку, гранулятори слід розміщувати в ізольованих приміщеннях.

5.3.14. Контроль внутрішнього температурного режиму і стану плавки в електродугових печах слід здійснювати з використанням автоматичних приладів і засобів дистанційного управління.

5.3.15. Ремонт футеровки, підготовку піддонів і аспірації від електродугових печей слід здійснювати при остиганні їх до температур, що відповідають вимогам "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень".

5.4. Виробництво залізних порошків хіміко-металургійним лужним (содовим) методом:

5.4.1. У виробництві залізних порошків хіміко-металургійним лужним (содовим) методом усі операції по завантаженню вихідних матеріалів, шихти, спіку у дробильно-розмелювальне обладнання, вивантаженню їх повинні здійснюватися з використанням засобів механізації і автоматизації, пневмотранспорту по герметичних комунікаціях, обладнаних ефективною аспірацією на ділянках перевантажування матеріалів і готових порошків.

5.4.2. Подача води в шаровий млин для мокрого помелу, промивання спіку, пульпи, соляної і плавикової кислот у флотаційну машину повинна здійснюватися по герметичних комунікаціях з використанням автоматичних дозаторів і засобів транспортування.

5.4.3. У місцях введення флотореагентів у флотаційні машини і зливу пульпи повинні бути обладнані місцеві відсмоктувачі із матеріалів, стійких проти корозії, обладнані приймачами для знешкодження парів соляної кислоти і фтористого водню.

5.4.4. Завантаження пульпи в тиглі для прожарювання у муфельній печі повинно бути механізованим. Здійснення цієї операції вручну не допускається.

5.4.5. Отвори печей для завантаження і вивантаження повинні бути обладнані місцевими витяжними пристроями з урахуванням антикорозійної стійкості матеріалів повітроводів.

5.4.6. Подача піддонів з пульпою через зону відпалу у муфельних печах повинна здійснюватися автоматично з використанням спеціальних транспортерів.

5.4.7. Роботу селітових печей для відновлення чистих залізних порошків слід блокувати з розмелюванням порошків у бігунах, просіванням на грохотах, автоматичним пакуванням у тару (поліетиленові мішки тощо).

5.5. Виробництво карбонільних залізних порошків:

5.5.1. У виробництві карбонільних залізних порошків в ізольованих приміщеннях розміщують: склад пентакарбонілу заліза, відділення газове, реакторне, вивантаження порошків, пакування, склад готової продукції. Резервуари з пентакарбонілом заліза, балони з вуглекислотою, аміаком та іншими газоподібними речовинами повинні розміщуватися в ізольованих, добре провітрюваних приміщеннях.

5.5.2. Установки розкладання пентакарбонілу заліза слід розміщувати в приміщеннях, обладнаних ефективною припливно-витяжною вентиляцією. Для відбирання проб газового середовища у процесі розкладання пентакарбонілу повинні бути обладнані автоматичні газоаналізатори, герметично вмонтовані в загальну систему установки розкладання пентакарбонілу заліза.

5.5.3. Вивантаження порошків карбонільного заліза із люків установки розкладання пентакарбонілу проводиться за допомогою автоматичних пристроїв, герметично з'єднаних з бункерами, що знаходяться під невеликим розрідженням, яке запобігає виділенню оксиду вуглецю та інших газів.

5.5.4. Очищення системи установки від залізного порошку повинно здійснюватися за допомогою пневматичних відсмоктувачів з автоматичним їх вмиканням.

5.5.5. Зберігання порошків карбонільного заліза повинно здійснюватися на добре вентильованій дільниці складу.

5.6. Газовий цех.

5.6.1. При одержанні конвертованого газу подача природного газу у скрубери, парогазової суміші у печі конверсії, конвертованого газу на охолодження і до місць споживання повинна здійснюватися по герметичних комунікаціях трубопроводів.

5.6.2. Піч конверсії повинна бути герметичною.

5.6.3. Температура зовнішньої поверхні печі, що має водяне охолодження, повинна відповідати вимогам "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень".

6. Вимоги до виробництва порошків тугоплавких сполук і виробів із них

6.1. Виробництво порошків тугоплавких сполук методом реактивної дифузії:

6.1.1. У виробництві порошків тугоплавких сполук за методом реактивної дифузії в окремих приміщеннях розміщують: склади вихідних матеріалів (оксидів металів, соди, кремнію, борної кислоти, інших сполук бору та інші), готових порошків, відділення газове, розмельно-заготовче, просівне, фасування і пакування порошків. Розмельно-заготовче відділення доцільно проектувати у багатоповерхових будівлях з розміщенням технологічного обладнання за вертикальною схемою.

6.1.2. Роботу обертових трубчастих печей слід суміщати з роботою сепаруючого обладнання.

6.1.3. При прожарюванні амонійних солей металів печі повинні бути обладнані конденсаційними пристроями для уловлювання аміаку.

6.1.4. Завантаження вихідних матеріалів (порошкоподібних оксидів металів, солей, сажі, борної кислоти, кремнію та інших компонентів), проміжних продуктів у розмельно-змішувальне обладнання повинно бути механізованим, з максимальним ущільненням засобів транспортування (шнекові транспортери, елеватори, пневмотранспорт тощо), які знаходяться під зниженим тиском повітря.