МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т 15.07.2009 N 9/9-1056 Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянулолист ГоловКРУ щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт докапітального чи поточного ремонту і з питань повноваженьповідомляє. Листом від 30.04.03 р. N 7/7-401 ( v-401509-03 ) на адресуцентральних та місцевих органів виконавчої влади Держбуд Українироз'яснив, що капітальний ремонт будівлі - це комплексремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлюваннята модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їхфізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційнихпоказників, а також покращення планування будівлі і благоустроютериторії без зміни будівельних габаритів об'єкту. Капітальнийремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатаціїбудівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).Поточний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, якийпередбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційнихякостей та попередження передчасного зносу конструкцій іінженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягаєкапітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту можевраховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, щовідносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачаютьзаміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточнийремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечуєефективну експлуатацію будівлі або об'єкта з моменту завершенняйого будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки начерговий капітальний ремонт (реконструкцію). Питання щодо експлуатації житлових будівель, термінівпроведення їх ремонтів та розподілів ремонтно-будівельних робіт закласифікацією відносяться до повноважень МінжитлокомунгоспуУкраїни. За роз'ясненнями, наданими листом Мінжитлокомунгоспу від11.03.09 р. N 8/7-2425 ( v2425662-09 ), Примірний перелік послуг зутримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг зремонту приміщень, будинків, споруд, розроблений на виконанняположень Закону України "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ) ( затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від10.08.04 р. N 150 ( z1046-04 ), із змінами, внесеними наказом від12.11.04 р. N 198 ( z1461-04 )), може бути застосований длявизначення робіт поточного чи капітального ремонту лікарень,учбових закладів, адміністративних будинків за відповіднимрішенням головного розпорядника коштів. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів зпитань будівництва питання розроблення проектів будівництва та їхзатвердження, здійснення фінансування та розрахунків за обсягивиконаних робіт відносяться до повноважень замовника (розпорядникакоштів). Перший заступник Міністра А.Беркута