Про ратификацию Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины


<br> З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> Про ратификацію Угоди між Кабінетом Міністрів<br> України і Урядом Російської Федерації про надання<br> державного кредиту для фінансування добудови<br> атомних електростанцій на території України<br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 4, ст.29 )<br> <br> <br> Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:<br> Ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом<br>Російської Федерації про надання державного кредиту для<br>фінансування добудови атомних електростанцій на території України<br>( <A HREF="116611">643_153</A> ), підписану 21 червня 2002 року в м. Харкові<br>(додається*).<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 22 листопада 2002 року<br> N 237-IV<br> <br>___________________<br> * Додається до оригіналу.<br> <br>