Наказ № 38 від 13.09.2002 Щодо забезпечення Держжитлокомунгоспом реалізації громадянами конституційного права на звернення


Щодо забезпечення Держжитлокомунгоспом реалізації громадянами конституційного права на звернення

наказ від 13 вересня 2002 р. № 38

Враховуючи особливу роль звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянином, вирішення життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, утвердження демократичної, соціальної, правової держави, з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій сфері та відповідно до Закону України від 02.10.96 № 393/96 „Про звернення громадян” Президентом України видано Указ від 13.08.02 № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, яким установлено, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових і службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

На виконання зазначеного Указу Президента України від 13.08.02 № 700/2002 та з метою налагодження ефективної роботи Комітету із зверненнями громадян наказую:

1. Заступникам Голови Комітету взяти під особистий контроль та забезпечити:

кваліфікований, неупереджений, об’єктив-ний і своєчасний розгляд звернень громадян з питань своєї компетенції з метою оперативного вирішення порушених у цих зверненнях проблем, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень;

надання у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду;

ретельну перевірку усіх звернень, у яких йдеться про недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства, оскаржуються рішення посадових осіб та вжиття відповідних заходів для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень.

2. Начальникам структурних підрозділів:

до 23.09.02 підготувати пропозиції щодо розроблення та реалізації додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

взяти до уваги, що рівень роботи посадових та службових осіб із зверненнями громадян має розглядатись як важливий критерій оцінки їх професійного рівня, відповідності займаній посаді, а також можливості просування по службі;

щоквартально (до 5 числа наступного за кварталом місяця) надавати Управлінню апарату узагальнену інформацію про звернення громадян.

3. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються Головою Комітету особисто.

4. Управлінню апарату (В.Чернявський):

здійснювати систематичний аналіз інформації про звернення громадян та щоквартально доповідати з цього питання Першому заступникові Голови Комітету з метою своєчасного розроблення пропозицій щодо законодавчого врегулювання у відповідних сферах та забезпечення необхідного фінансування належних заходів;

до 23 вересня п.р. розробити за погодженням із заступниками голови графік щомісячного особистого прийому громадян посадовими особами Комітету, забезпечити його оприлюднення та запис громадян на прийом;

забезпечити включення до планів засідань колегії Комітету двічі на рік питання щодо стану роботи із зверненнями громадян;

забезпечити щорічну підготовку та опублікування аналітичних доповідей Комітету з зазначеного питання (у т.ч. розміщення на веб-сайті Комітету).

5. Першому заступникові Голови Комітету В.Альохіну періодично доповідати Голові Комітету з питань роботи із зверненнями громадян та разом із Управлінням апарату (В.Чернявський) забезпечувати його відповідною інформацією для особистого звітування перед Президентом України з цього питання.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови КомітетуВ.Альохін

_______________