"О приказе 05.03.2007 N 76 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года"


МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

21.03.2007 № 7/8-253

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации

Центральные органы исполнительной власти (по списку)

О приказе от 05.03.2007 № 76 «Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года»

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 31 августа 1996 года № 1024 «О порядке индексации стоимости объектов жилого фонда» Минстрой направляет приказ от 05.03.2007 № 76 «Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года», зарегистрированный Министерством юстиции Украины 16.03.2007 за № 231/13498.

Приложение: на 2 листах.

Первый заместитель МинистраА.В. Беркута

ЗАРЕЄСТРОВАНО В Міністерстві юстиції України

Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року

Наказ від 5 березня 2007 р. № 76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 р. за № 231/13498

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024 "Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду" наказую:

1. Затвердити індекси до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року, що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) разом з відділом юридичного забезпечення (Ляшенко О.І.) подати в установленому порядку цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві довести затверджені індекси до відома зацікавлених організацій.

Віце-прем'єр-міністр України, Міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

В.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 05.03.2007 № 76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 р. за № 231/13498

ІНДЕКСИ до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року

Термін уведення об’єктів в експлуатацію

Індекси до балансової вартості об’єктів житлового фонду

До 1 січня 2006 року*

1,24

2006 рік

І квартал

1,17

ІІ квартал

1,12

ІІІ квартал

1,05

ІV квартал

1

* Об'єкти, уведені в експлуатацію до 1 січня 2006 року, вартість яких проіндексована відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.95 № 163, від 31.08.96 № 1024, наказів Держкоммістобудування України від 04.04.97 N 56, Держбуду України від 24.02.99 № 41, від 08.02.2001 № 30, від 31.01.2003 № 9, від 20.05.2005 № 84, Мінбуду України від 17.02.2006 № 44.

Перший заступник Міністра

А.Беркута