Про прийняття національного стандарту ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 «Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій»

Наказ від 6 листопада 2009 р. № 476

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26 жовтня 2009 року № 138 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 травня 2010 року національний стандарт ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 «Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій», розроблений Технічним комітетом стандартизації ТК300 «Світлопрозорі конструкції».

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) передати до ДП «Укрархбудінформ», як фондоутримувача, сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.

3. ДП «Укрархбудінформ» (Загородня О.В.):

3.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).

3.2. Надати обов’язкові безоплатні примірники типографського видання зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.2004 № 27/12, та п’ять безоплатних примірників для центрального апарату Мінрегіонбуду.

4. Супровід ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 «Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій» доручити ТК-300 «Світлопрозорі конструкції» відповідно до наказів Мінрегіонбуду України від 18.07.2008 № 334 та від 10.10.2008 № 445.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.А.Негоду.

Міністр

Василь КУЙБІДА