Решение 31 октября 2006 г. N 218. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2006 в году


Про підсумки роботи будівельного комплексу

та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року

Рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. № 218

Проаналізувавши результати роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року, колегія Мінбуду відзначає, що Міністерством, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами будівельного комплексу та житлово-комунального господарства проводилася послідовна робота, спрямована на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності Міністерства, та забезпечення сталого розвитку відповідних галузей економіки.

За результатами роботи будівельного комплексу у січні-вересні поточного року продовжились позитивні тенденції щодо зростання обсягів освоєння капітальних вкладень у будівництві, започатковані у 2003-2004 роках.

Обсяги виконаних будівельних робіт зросли за 9 місяців 2006 року проти відповідного періоду минулого року на 7,6 відсотка і становили 25,2 млрд. грн.

Будівельними організаціями сплачено до державного бюджету майже 2,8 млрд. грн., що на 25,6 % більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Однак, у житловому будівництві темпи зростання обсягів введення житла залишаються недостатніми: за січень–червень введено 3,2 млн. кв. м житла, що лише на 10,2 більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

У житлово-комунальному господарстві за звітний період відбулися значні позитивні зрушення у фінансовому стані підприємств галузі: дебіторська заборгованість зменшилася на 156,8 млн.грн., або на 2,1 %, кредиторська – на 494,1 млн.грн, або на 5,6 %. Проте, за 9 місяців 2006 року отримано збитків у сумі 1,4 млрд. грн., що удвічі більше ніж за відповідний період минулого року.

Зростають борги із заробітної плати. За 9 місяців цього року заборгованість зросла на 82 % і складає 75,2 млн. гривень.

Найбільшими боржниками є підприємства Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Харківської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Львівської областей, де заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилась більше ніж у 2 рази.

Продовжує погіршуватися технічний стан комунальної інфраструктури. Старіє житловий фонд, досягли критичного рівня зношеності ліфтовий парк у багатоповерхових будинках, рухомий склад міського електротранспорту, відбуваються некеровані процеси руйнування централізованої системи тепло-, водозабезпечення та водовідведення.

Практично у всіх регіонах відсутня ефективна тарифна політика, повільними темпами впроваджуються ринкові форми управління та створення конкурентного середовища на ринку послуг.

У ряді регіонів мали місце суттєві недоліки в підготовці житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років, залишається незадовільним стан з оплати за спожиті енергоносії.

Найнижчий рівень оплати за природний газ у Дніпропетровській області – 60%, Донецькій – 69%, Запорізькій – 67%, Кіровоградській – 63%, Луганській – 72%, Харківській – 43%.

За 9 місяців 2006 року діяльність підприємств та організацій сфери управління Міністерства спрямовувалась на поліпшення організації виробництва, завдяки чому дохід від реалізації продукції за ІІІ квартал поточного року очікується в сумі 265,0 млн. гривень.

З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів політики Президента України та Кабінету Міністрів України, Основних завдань та організаційно-технічних заходів Міністерства на 2006 рік у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства колегія Мінбуду України вирішила:

  1. Департаменту реформування і розвитку житлово-комунального господарства:

1.1. Забезпечити моніторинг стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2004 – 2010 роки та підготовку проекту доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді України про хід реалізації зазначеної програми. Термін: січень 2007 р.;

1.2. Розробити та подати в установленому порядку проект Закону України щодо регулювання сфери послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутових відходів. Термін: I квартал 2007 р.;

1.3. Підготувати пропозиції Мінфіну до нормативно-правових актів з питань створення спеціальної фінансової установи для кредитування розвитку комунальної інфраструктури під гарантії, надані в межах повноважень органами місцевого самоврядування. Термін: листопад 2006 р.;

  1. Розробити та затвердити в установленому порядку Типове положення щодо проведення інвентаризації комунального майна. Термін: грудень 2006 р.;
    1. Подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови "Про затвердження Типового положення про порядок економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства". Термін: грудень 2006 р.;

1.6. Розробити методичні рекомендації оцінки економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального господарства. Термін: грудень 2006 р.;

1.7. Розробити проекти порядків надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, та використання коштів за бюджетною програмою “Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2004 – 2010 роки”. Термін: грудень 2006 р.;

1.8. Забезпечити проведення Міжнародного конгресу “Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства”. Термін: листопад 2006 р.;

2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Рудий В.П.):

2.1. Розробити та затвердити в установленому порядку Положення про особливості передачі в управління, оренду, концесію об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності. Термін: грудень 2006 р.;

2.2. Розробити модель водозабезпечення сільських населених пунктів з урахуванням досвіду реалізації пілотних проектів у Автономній Республіці Крим. Термін: грудень 2006 р.;

2.3. Розробити та затвердити в установленому порядку Положення щодо проведення моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання” відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України на 2006-2020 роки”. Термін - грудень 2006 року;Термін - грудень 2006 року; Термін - Термін: грудень 2006 р.;

2.4. Забезпечити здійснення перевірок господарської діяльності водопостачальних підприємств відповідно до Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. Термін: постійно згідно з графіком;

3. Управлінню методичного та нормативного забезпечення житлово-комунального господарства (Кулеша А.А.):

3.1. Забезпечити запровадження системного щомісячного моніторингу та підготовку аналізу стану справ щодо реалізації місцевими органами влади тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг у розрізі міст обласного підпорядкування та районних центрів України. Термін: щомісяця до 25 числа;

3.2. Надати Міністерству палива та енергетики пропозиції стосовно внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метою визначення граничного рівня ціни на природний газ, що використовується підприємствами комунальної теплоенергетики для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання населенню. Термін: до 20 листопада 2006 р.;

3.3. Підготувати та надати Міністерству фінансів інформацію у розрізі підприємств житлово-комунального господарства щодо остаточних обсягів розрахункових чеків Ощадбанку, за якими неможливо визначити схеми розрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2006 № 124. Термін: до 1 грудня 2006р.

4. Управлінню теплоенергетики (Бербенець В.М.):

4.1. Забезпечити постійний моніторинг проходження опалювального сезону та інформування Кабінету Міністрів України з цього питання. Термін: щомісяця до 15 числа;

4.2. Узагальнити позитивний досвід роботи підприємств комунальної теплоенергетики АР Крим, Донецької, Вінницької та Чернігівської областей з питань реалізації Кіотського протоколу та вжити заходів щодо його запровадження в регіонах. Термін: до кінця 2006 р.;

5. Управлінню експлуатації житлового фонду (Кірюшин В.М.):

5.1. Прискорити нормативно-правове врегулювання організації діяльності з надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків. Термін: до кінця 2006 р.;

5.2. Продовжити роботу щодо участі у запровадженні спільного проекту „Громадська ініціатива в управлінні житлом”, підтриманого грантом Європейського Союзу у рамках програми „Тасіс”, та пілотного проекту у містах Ніжині та Бердичеві за Програмою соціальних перетворень у Центральній та Східній Європі (MATRA) щодо кредитування ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ. Термін: до кінця 2006 р.;

5.3. Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації питань, що стосуються реформування житлового господарства, їх нормативно-правового врегулювання та позитивного досвіду підприємств та організацій у цій сфері. Термін: постійно.

6. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Стеценко Я.А.):

6.1. Забезпечити розроблення та затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів. Термін: до кінця 2006 р.;

6.2. Завершити розроблення та затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою. Термін: листопад 2006 р.;

7. Відділу міського електротранспорту (Вірченко В.В.):

7.1. Забезпечити супроводження у Кабінеті Міністрів України проекту Державної програми розвитку міського електричного транспорту на 2006-2015 роки. Термін: листопад - грудень 2006 р.;

8. Головній державній технічній інспекції міського електротранспорту (Менжерес В.А.):

8.1. Опрацювати питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.1997 № 149 з метою реформування Головдержтехінспекції та її регіональних підрозділів в урядовий орган державного управління у складі Міністерства. Термін: І півріччя 2007 р.;

8.2. Посилити контроль за якістю проведення державних технічних оглядів міського електротранспорту регіональними технічними інспекціями. За результатами перевірок щоквартально проводити наради з керівниками регіональних інспекцій, вказувати на недоліки та давати оцінку роботи інспекцій. Термін: постійно;

8.3. Здійснити перевірку підприємств, які мають зростання аварійності або незадовільний технічний стан рухомого складу, щодо дотримання законодавства про дорожній рух. Термін: до кінця 2006 р.;

9. Управлінню економіки, організації та розвитку будівельної діяльності (Шарапова Т.О.):

9.1. Забезпечити розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Законом України “Про житловий фонд соціального призначення”, втратили право перебувати на соціальному квартирному обліку” та “Про затвердження Порядку розподілу коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток житлового фонду соціального призначення”. Термін: грудень 2006 р.;

9.2. Забезпечити підготовку, узгодження та внесення на розгляд до Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної програми забезпечення населення житлом на період 2008-2015 роки. Термін: листопад 2006 р.;

9.3. Забезпечити проведення моніторингу стану виконання комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва житла на 2006 рік за підсумками січня - вересня та підготовку узагальнених аналітичних матеріалів для подання Кабінету Міністрів України. Термін: грудень 2006 р.;

10. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.):

10.1. Забезпечити здійснення контролю за правильністю визначення вартості будівництва та проведення взаєморозрахунків за виконані підрядні роботи, що здійснюються бюджетним коштом, зосередивши особливу увагу на вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які фінансуються з резервного фонду Державного бюджету України. Термін: протягом поточного року;

10.2. Встановити постійний консультативний зв’язок з питань визначення вартості будівництва з проектними та будівельними організаціями, відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують підготовку проектно-кошторисної документації по об’єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Термін: протягом поточного року;

10.3. Проводити моніторинг вартості будівельної продукції, визначати показники опосередкованої вартості спорудження об’єктів житла та соціальної сфери з оприлюдненням відповідної інформації. Термін: щоквартально;

10.4. У місячний термін після прийняття відповідного закону підготувати проект постанови Уряду "Про затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи".

11. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.):

11.1.Забезпечити підготовку матеріалів до розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про нормування у будівництві". Термін: четвертий квартал 2006 р.;

11.2. Забезпечити підготовку матеріалів з прийняття Кабінетом Міністрів України проекту Технічного регламенту щодо будівельних виробів. Термін: листопад - грудень 2006 р.;

11.3. Забезпечити підготовку до розгляду на засіданні колегії Мінбуду та подання до Кабінету Міністрів України проекту Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні. Термін: грудень 2006 р.;