Про проект національного стандарту «Пісок кварцовий. Технічні умови»

Рішення НТР від 31 травня 2007 р. № 7

Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2007 «Пісок кварцовий. Технічні умови», розроблений корпорацією «Українські будівельні матеріали», науково-технічна рада вирішила:

1. Рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2007 «Пісок кварцовий. Технічні умови» з урахуванням наданих пропозицій та зауважень.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Д.Барзилович) за участю корпорації «Українські будівельні матеріали» (В.Одрінська) та НДІБМВ (В.Сай) підготувати наказ про прийняття зазначеного національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра А.В,Беркуту.

Голова науково-технічної ради

В. Яцуба

***

Довідка

Проект національного стандарту «Пісок кварцовий. Технічні умови» розроблено на виконання Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі Світової організації торгівлі.

Впровадження національного стандарту сприятиме оптимізації використання сировини родовищ пісків кварцових, раціональному видобутку природної сировини шляхом збагачення, помелу, впровадження спеціальних засобів пакетування, зберігання, транспортування, сучасних методів контролю якості.

Проект національного стандарту встановлює класифікацію, основні технічні вимоги та методи випробувань піску кварцового як сировини для скляної промисловості, виробництва глазурі, емалі, керамічних та фарфоро-фаянсових виробів, зварювальних флюсів, вогнетривів, сухих будівельних сумішей. Зазначений проект національного стандарту враховує можливість використання піску кварцового в якості заповнювача для різних видів бетонів та розчинів, наповнювача і компонента в’яжучого для виробництва силікатного бетону щільної структури, ніздрюватих бетонів, силікатної цегли й каменів, загальнобудівельних робіт, дренажу тощо.

Основні показники піску кварцового та пилокварцу в наведеному проекті національного стандарту встановлено на підставі положень національних стандартів та з урахуванням положень стандартів ISO, EN.

Підготовку проекту національного стандарту виконано корпорацією «Українські будівельні матеріали».

Проект зазначеного національного стандарту погоджено МОЗ України.

Державна експертиза вказаного проекту національного стандарту проведена Закритим акціонерним товариством «Укргеолбудм».

Відповідно до результатів експертизи проект національного стандарту розглянуто на засіданні секції з питань технічного регулювання в будівництві (протокол № 4 від 18.04.2007 р.).

Начальник Управління технічного

регулювання в будівництві

Д. Барзилович