Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем

EBS, ERS, LC-L для залізничних колій

Рішення НТР від 7 серпня 2008 р. № 107

(у робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18 травня 2006 року за № 577/12451, розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю «Тінес Україна», з урахуванням позитивного висновку Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на вироби: "Системи EBS, ERS, LC-L для залізничних колій".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова Науково-технічної ради

В. Куйбіда