ДСТУ Б В.2.6-1-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ЗАМКИ І ЗАСКОЧКИ ДЛЯ

ДЕРЕВ'ЯНИХ ДВЕРЕЙ

Типи і основні розміри

Видання офіційне

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І

АРХІТЕКТУРИ

Київ 1996

ДСТУ Б В.2.6-1-95

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Сімферопольским центральним проектно-конструкторським і технологічним бюро (ЦПКТБ) корпорації «Укрбудматеріали»

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України

від 1995-04-06 №66

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ.

З введенням ДСТУ Б В.2.6-1-95 припиняють дію на території України. ГОСТ 5089-80 і ГОСТ 5089-90.

ДСТУ Б В.2.6-1-95

Зміст

1 Галузь застосування ......................................................................................... 1

2 Нормативні посилання ..................................................................................... 2

3 Вимоги ............................................................................................................... 2

4 Додаток А Моделі, конструктивне виконання і основні розміри

запірних механізмів, форма запірного елемента .......................................... 22

5 Додаток Б Вимоги до елементів конструкцій замків і заскочок

та до їх комплектуючих (рекомендований) .................................................. 27

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ЗАМКИ І ЗАСКОЧКИ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ДВЕРЕЙ

Типи і основні розміри

Конструкции зданий и сооружений

ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Типы и основные размеры

Constructions of buildings and structures

LOCKS LATCHES FOR WOODEN DOORS

Types and basic dimensions

Чинний від 1996-01-01

1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на замки і заскочки для дерев'яних дверей, які застосовуються в житлових і громадських будинках.

Вимоги цього стандарту, крім Додатка Б, є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, які діють на території України, а також для громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності і виду діяльності.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.2

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

ГОСТ 538-88

Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

ГОСТ

1145-80

Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ

1146-80

Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ

17474-80

Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

ГОСТ

17475-80

Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

ГОСТ

27346-87

Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

3 ВИМОГИ

3.1 Замки і заскочки повинні відповідати вимогам ГОСТ 538 і цього стандарту. Терміни і визначення за ГОСТ 27346.

Замки і заскочки повинні виготовлятися за конструкторською документацією, що розроблена у відповідно до вимог цього стандарту. Конструкторська документація, зразки-еталони на замки і заскочки повинні бути погоджені з базовою організацією по стандартизації по цьому виду продукції.

Документація і зразки-еталони на запірні механізми, погоджені в складі виробу, не вимагають додаткового погодження при окремому постачанні їх споживачу.

Конструкторська документація на замок і запірні механізми, які поставляються окремо, повинна містити таблицю секретів.

3.2 Умовне позначення замка повинне містити:

- тип замка;

- групу складності конструкції;

- типорозмір корпусу;

- модель запірного механізму;

- позначення цього стандарту.

Типи замків повинні мати умовне позначення:

- замок врізний — 3В;

- замок накладний — 3Н.

Групи складності конструкції замків і типорозміри корпусів наведені у таблиці 1.

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.3

Таблиця 1- Групи складності конструкцій,

типорозміри корпусів та їх умовне позначення

Група складності конструкції замка

Типорозмір корпусу замка

Умовне позна-

чення групи

Опис конструкції замка (основні відмітні ознаки)

Умовне позначення типо-

розміру

Найбільші габаритні розміри корпусу замка, L, мм

врізного

накладного

обов'язкові

рекомендовані

1

Замок примусового запи-

1

75

75

рання (без заскочки)

2

100

2

Замок автоматичного за-

3

130

110

пирання

4

130

3

Замок примусового запи-

5

160

150

рання з заскочкою (без ручок)

6

160

4

Замок примусового запи-

7

180

180

рання з заскочкою і ручками

8

200

200

5

Замок примусового запирання з фіксатором

9

Понад 200

6

Замок автоматичного запирання з заскочкою і ручками

7

Замок примусового запирання з заскочкою, що працює від ключа і ручок

8

Замок кодовий

9

Замок електронний

12

Замок комбінований

13

Замок комбінований із заскочкою і ручками

Примітки:

1 При наявності ригельної системи після умовного позначення групи додатково наводиться літера «Р».

2 При обладнанні замка охоронною сигналізацією після умовного позначення групи додатково наводиться літера «С».

3 Кожній групі складності конструкції замка може відповідати будь-який типорозмір корпусу замка, в указаний у графах 4 і 5.

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.4

Основні розміри замків та їх конструктивне виконання повинні відповідати рисункам 1-7.

Моделі, конструктивне виконання і основні розміри запірних механізмів, а також форма запірного елемента (для замків з сувальдовим запірним механізмом) повинні відповідати таблиці A.1

Приклад запису умовного позначення замка врізного типу — 3В, групи складності конструкції — 4, типорозміру корпусу — 4 (130 мм), з запираючим механізмом моделі — 401, з кількістю сувальд — 6:

ЗВ4-4.401-6 ДСТУ Б В.2.6-1-95

Приклад запису позначення замка врізного типу — 3В, групи складності конструкції — 13, типорозміру корпусу — 7 (180 мм), з запірним механізмом моделі — 111, з кількістю штифтів - 5, з запірним механізмом моделі — 401, з кількістю сувальд — 6:

ЗВ13-7.111-5.401-6 ДСТУ Б В.2.6-95

Умовне позначення заскочки повинне містити:

- позначення типу виробу;

- групу складності конструкції;

- типорозмір корпусу;

- позначення цього стандарту. Умовне позначення заскочки — ЗЩ.

Групи складності конструкції заскочок і типорозміри корпусів наведені у таблиці 2.

Основні розміри заскочок та їх конструктивне виконання повинні відповідати рисункам 8-11.

Приклад запису умовного позначення заскочки типу — ЗЩ, групи складності конструкції — 2 (накладна з ручками), з механізмом додаткового запирання — Д, типорозміру корпусу — 3(65 мм):

ЗЩ2Д-3 ДСТУ Б В.2.6-1-95

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.5

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.6

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.7

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.8

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.9

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.10

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.11

Рисунок 7

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.12

Таблиця 2 - Групи складності конструкцій,

типорозміри корпусів заскочок та їх умовне позначення

Група складності конструкції заскочки

Типорозмір корпусу заскочки

Умовне позначення групи

Опис конструкції заскочки (основні відмітні ознаки)

Умовне позначення

типорозміру

Найбільший габаритний розмір корпусу заскочки,

L,мм

1

Заскочка врізна з ручками

1

20

2

Заскочка накладна з ручками

2

30

3

Заскочка-фіксатор врізна нерегульована

3

65

4

Заскочка-фіксатор врізна регульована

Примітки:

1 За умови додаткового запирання після умовного позначення групи додатково наводиться літера «Д».

2 Кожній групі складності конструкції заскочки може відповідати будь-який типорозмір корпусу заскочки, вказаний у графі 4.

Приклад запису умовного позначення заскочки типу — ЗЩ, групи складності конструкції — 3 (заскочка-фіксатор врізна нерегульована), типорозміру корпусу — 1 (20 мм):

ЗЩЗ-1 ДСТУ Б В.2.6-1-95

Умовне позначення запірного механізму повинне містити:

- найменування виробу;

- тип запірного елемента;

- тип профілю корпусу (для замків з сувальдовим запірним механізмом — 0);

- модифікацію корпусу (сувальди);

- кількість запірних елементів;

- позначення цього стандарту.

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.13

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.14

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.15

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.16

ДСТУ Б В.2.6-1-95 с.17

Приклад запису умовного позначення запірного механізму з запірними елементами типу — 1 («штифт»), профілю корпусу типа — 1, модифікації корпусу — 4, з кількістю запірних елементів — 6:

Механізм 114-6 ДСТУ Б В.2.6-1-95

Приклад запису умовного позначення запірного механізму із запірними елементами типу — 3 («шайба»), профілю корпусу типу — 8, модифікації корпусу — 3, з кількістю запірних елементів —10:

Механізм 383-10 ДСТУ Б В.2.6-1-95

Найменування замків, заскочок і запірних механізмів в технічній та іншій документації, а також при замовленні, повинне складатися із найменування виробу та його умовного позначення за даним стандартом.

Приклад запису замка:

Замок накладний ЗН1-2.401-6 ДСТУ Б В.2.6-1-95

Приклад запису заскочки:

Заскочка ЗЩ1-2 ДСТу Б В.2.6-1-95

Приклад запису запірного механізму:

Механізм 114-6 ДСТУ Б В.2.6-1-95

Форма корпусів замків і заскочок стандартом не встановлюється.

Примітки:

1 При наявності ригельної системи після умовного позначення групи додатково наводиться літера «Р».

2 При обладнанні замка охоронною сигналізацією після умовного позначення групи додатково наводиться літера «С».

3 Кожній групі складності конструкції замка може відповідати будь-який типорозмір корпусу замка, указаний в графах 4 і 5.

3.3. Вимоги призначення

3.3.1 Замки і заскочки повинні відповідати галузі застосування, що обумовлена супровідною документацією заводу-виготовлювача.

3.3.2 Вимоги до характеристик і конструкції замків, які забезпечують опірність їх несанкціонованому відкриванню

3.3.2.1 Замок не повинен відмикатися ключами з іншою секретністю.