9 Правила транспортування та зберігання

9.1Транспортування елементів огороджень повинно здійснюватись в пакетах автомобільним, залізничним або водним видами транспорту з дотриманням вимог чинних галузевих правил транспортування вантажів.

9.2Умови транспортування елементів огороджень повинні відповідати групі Ж-1 ГОСТ 15150.

9.3Пакети для транспортування повинні бути укладені на підкладки і прокладки згідно з 9.7.

 1. Навантаження і розвантаження пакетів повинно здійснюватися способом який виключає пошкодження елементів огороджень і їх захисного покриття.
 2. Супроводжуюча документація повинна бути передана безпосередньо або надіслана замовнику поштовим відправленням. До такої документації належить інструкція по монтажу огородження, сертифікат або акт (протокол) про результати натурних випробувань.
 3. Елементи огороджень, які упаковані і ув'язані, повинні зберігатись за марками і ділянками.
 4. Пакети повинні опиратись на дерев'яні підкладки і прокладки. Підкладки під нижній ряд пакетів повинні мати товщину не менше 20 мм, ширину не менше 100 мм і укладені на горизонтальній основі через 1000  1200 мм. Прокладки між пакетами повинні мати товщину не менше 15 мм і ширину не менше 100 мм.
 5. Умови зберігання пакетів і ящиків огороджень повинні відповідати групі Ж-2 ГОСТ 15150. Допускається зберігати пакети балок, стояків, консолей просто неба.

10 Правила застосування, вимоги до експлуатації

10.1 Загальні положення.

10.1.1Конкретна група, марка огородження, що відповідає вимогам призначеності згідно з цим стандартом, застосовується у відповідній стримувальній системі автомобільної дороги, вулиці.

10.1.2Необхідність стримувальної системи на діючій автомобільній дорозі вулиці, штучній споруді, типу огородження на ній, застосування та розташування огородження за цим стандартом визначається згідно з ДСТУ 2735 (пп. 2.1...2.4) та проектом (схемою) організації дорожнього руху, розробленим і затвердженим у встановленому порядку.

10.1.3В проекті організації дорожнього руху на автомобільній дорозі повинна бути визначена конкретна ділянка розташування стримувальної системи та марка огородження, що застосовується.

10.1.4Огородження груп МО, МД застосовуються тільки з приєднанням до них безпосередньо або через перехідну ділянку огородження групи ДО, ДД або їх початкової та кінцевої ділянок.

10.1.5Довжина робочої ділянки огородження ДО повинна бути більше довжини ділянки дороги, вулиці, на якій передбачено його встановлення згідно з ДСТУ 2735, з розрахунку додатково по 4 м огородження на кожний 1 м висоти насипу на початку і в кінці небезпечної зони.

10.1.6Перехідна ділянка з'єднання робочої ділянки огородження групи ДД до робочої ділянки огородження групи ДО, а також робочої ділянки огородження групи ДО до робочої ділянки огородження групи МО та у інших випадках з'єднання огороджень різних груп повинна мати довжину, при якій кут відведення секцій балок в бік проїзної частини () повинен не перевищувати:

2° (нахил 1:30)  для автомагістралі, дороги для автомобілів та автомобільної дороги І категорії;

3° (нахил 1:20)  для автомобільної дороги II  V категорії та вулиці, як наведено у додатку Г.

10.1.7Довжину робочої ділянки огородження групи ДО, призначеного для встановлення перед окремою перешкодою, слід розраховувати шляхом додавання до довжини перешкоди (L) довжину попередньої та наступної частин огородження за умов забезпечення їх найменшої довжини, що зазначені в таблиці 11 та наведені у додатку В.

Таблиця 11 Довжина попередньої та наступної частин (L1, L2) робочої ділянки огородження залежно від ширини перешкоди (С)

Тип дороги, характеристика

Довжина частин огородження, м

L1 при ширині перешкоди, м

L2 при ширині перешкоди, м

до 2

2-4

до 2

2-4

Автомагістраль

12

16

2

2

Дорога з розділювальною смугою

8

12

5

6

Дорога без розділювальної смуги

6

9

4

5

Вулиця

4

6

3

4

Примітки: 1 Якщо ширина перешкоди (С) більше 4 м, до зазначеної в таблиці 11 довжини попередньої частини огородження (L1) слід добавляти 1 м на кожне повне або неповне збільшення ширини на 0,5 м.

2 При встановленні огородження на дорозі з одностороннім рухом довжина наступної за перешкодою частини робочої ділянки (L2) приймається 2 м

10.1.8 При застосуванні огородження на узбіччі дорожньої розв'язки в різних рівнях необхідно визначитись щодо кривизни секцій балок згідно з 5.4.10.

Сполучення початкових ділянок огороджень на розв'язці повинно виконуватись без відведення їх у бік та зниження. Кінцевий елемент (допускається зварювання двох елементів) повинен бути спільний і закріплений до крайніх стояків кожного з огороджень.

10.2Огородження МО, МД.

10.2.1Огородження групи МО може бути застосовано на мосту, шляхопроводі, естакаді, в тунелі. Огородження групи МД  там же, за умов наявності огородження ДД на центральній розділювальній смузі або на проїзній частині автомобільної дороги, вулиці  підходу до штучної споруди.

Балка огородження МО, що призначена для встановлення на тротуарі штучної споруди, повинна виходити не менше ніж на 0,15 м в бік проїзної частини.

10.2.2Крок стояків огороджень ДО та ДД не повинен бути більшим від кроку стояків огороджень МО, МД, які з ними з'єднуються безпосередньо або через перехідну ділянку.

10.2.3Крайні стояки огороджень МО, МД повинні бути розміщені на штучній споруді або на її перехідній плиті на відстані 0,5  0,8 м від початку (кінця) споруди.

10.3Монтаж та встановлення огородження.

 1. Монтаж огородження повинен виконуватись безпосередньо в місці розташування стримувальної системи, визначеному проектом (схемою) організації дорожнього руху, відповідно до вимог Інструкції та 10.3.3.
 2. При влаштуванні та монтажі огородження на ділянці автомобільної дороги, штучній споруді повинні бути виконані вимоги п. 6.4 цього стандарту.

10.3.3Комплекс робіт по встановленню огородження групи ДО рекомендується виконувати у такій послідовності:

 • проведення розбивочних та підготовчих робіт;
 • монтаж кінцевого елемента, світлоповертальних елементів, секцій балок, кінцевої ділянки та двох-трьох секцій балок робочої-ділянки огородження, монтаж та тимчасове закріплення їх на стоянках;
 • монтаж, встановлення і тимчасове закріплення на стояках наступних двох-трьох секцій балки та світлоповертальних елементів;
 • перевірка вертикальності стояків, висоти та відстаней розміщення балки огородження на всій протяжності ділянки. Ліквідація виявлених недоліків;
 • остаточне закріплення стояків, з'єднань секцій балок, консолей (консолей-розпірок) та світлоповертальних елементів;
 • закріплення ланцюга з'єднаних між собою балок до компенсаційної балки на відстані, вказаній в Інструкції по встановленню огородження залежно від температури повітря;

-монтаж та встановлення початкової ділянки огородження (виконується аналогічно з вищенаведеним);

-фарбування та нанесення вертикальної розмітки (за потреби).

10.3.4При проведенні розбивочних робіт повинні бути визначені і закріплені місця розміщення стояків робочої ділянки огородження, які за кількістю та відстанню між ними повинні перекривати небезпечну зону, визначену проектною документацією або проектом (схемою) організації дорожнього руху. За потреби визначаються місця встановлення компенсаційних балок.

10.3.5Перед встановленням огородження групи ДО і ДД на діючій автомобільній дорозі вулиці повинні бути виконані роботи щодо доведення узбіччя, розділювальної смуги до нормативних параметрів (рівності, поперечного похилу) та очищення їх від рослинного покриття, сторонніх предметів.

10.4Приймання огородження

10.4.1При прийманні до експлуатації огородження перевіряються:

 • відповідність його елементів та ділянок вимогам стандарту та проектної документації;
 • міцність закріплення стояків, балок, консолей;
 • висота встановлення;
 • розміщення огородження відносно проїзної частини.

Відстань від балки огородження групи ДО і ДД до проїзної частини автомобільної дороги (крайової лінії розмітки) повинна бути однаковою на всій протяжності робочої ділянки з граничним відхиленням ± 0,1 м.

10.4.2Після приймання ділянки огородження на першій за початковою ділянкою основній секції балки повинні бути нанесені чорними літерами згідно з ДСТУ 4100 висотою 20 мм  30 мм написи:

 • назва підприємства, яке здійснювало монтаж і його товарний знак;
 • дата встановлення;
 • температура повітря (середня за період встановлення).

11 Гарантії виробника

11.1Підприємство  виробник повинен гарантувати відповідність елементів конкретної конструкції огородження вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

11.2Гарантійний строк експлуатації огородження повинен бути не менше 10 років з дня його встановлення

Додаток А

(обов'язковий)

Приклади використання в стримувальних системах груп металевого огородження

А)  ДО; Б)  МО; В)  ДД; Г)  МД

Додаток Б

(довідковий)

Загальний вигляд профілю балок огородження

Таблиця Б1 Типи профілю балок огородження

Назва

Цифрове позначення за 4.2.1

Вигляд

Овальний однохвильовий

1

Овальний двохвильовий

2

Неовальний однохвильовий

3

Неовальний двохвильовий

4

Коробчатий замкнений

5

Коробчатий замкнений Подвійний

6

Коробчатий замкнений Потрійний

7

Коробчатий незамкнений

8

Додаток В

(обов'язковий)

Схема розрахунку довжини робочої ділянки огородження ДО, призначенного для встановлення перед окремою перешкодою

Додаток Г

(довідковий)

Схема розрахунку довжини перехідних ділянок огородження

УДК 621.778.8.006.35493.080.30