1. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на основі Реєстру та списків складає та затверджує перелік об'єктів архітектури та містобудування національного значення (далі – перелік об'єктів національного значення).
 2. До переліку об'єктів національного значення долучають об'єкти архітектури та містобудування національного значення незалежно від форми власності на них.
 3. Перелік об'єктів національного значення складають за формою, наведеною у додатку А.
 4. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини направляє до:

-Державного департаменту СФД копію затвердженого переліку об'єктів національного значення для контролювання за ходом робіт з розробляння галузевої програми;

-власників об'єктів архітектури та містобудування витяги із затвердженого переліку об'єктів національного значення, в які долучені об'єкти, що перебувають у їх власності, та розпорядчий документ про створення галузевого СФД AM на ці об'єкти.

 1. Власник об'єктів архітектури та містобудування згідно з розпорядчим документом визначає постачальника документів.
 2. Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він є постачальником документів, складає перелік НПД та ОД на об'єкти, що перебувають у його власності, згідно з витягом із переліку об'єктів національного значення, та затверджує його після погодження зі спеціальною науково-дослідною (проектною) реставраційною установою (організацією), яка цю документацію розробляла.
 3. Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він не є постачальником документів, надсилає постачальнику документів витяг із переліку об'єктів національного значення та укладає з ним договір на складання переліку НПД та ОД на ці об'єкти.
 4. Керівник підприємства, установи або організації, яка є постачальником документів, складає, затверджує перелік НПД та ОД на об'єкти національного значення та направляє його власникові об'єктів архітектури та містобудування згідно з договором.
 5. Перелік НПД та ОД на об'єкти національного значення складають за формою, наведеною у додатку Б.
 6. У перелік НПД та ОД на об'єкти національного значення долучають НПД в обсязі, необхідному для консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів архітектури та містобудування, та ОД в обсязі, необхідному для проведення науково-проектних робіт на щойно виявлених об'єктах архітектури та містобудування.
 7. Власник об'єктів архітектури та містобудування надсилає перелік НПД та ОД на об'єкти національного значення, які перебувають у його власності, до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини для долучення цих об'єктів до галузевої програми.
 8. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на основі переліків НПД та ОД на об'єкти національного значення розробляє галузеву програму.
 9. Галузеву програму розробляють у двох примірниках за формою, наведеною у додатку В.
 10. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджує обидва примірники галузевої програми після погодження з Державним департаментом СФД.
 11. Кошти на реалізацію галузевої програми щодо об'єктів архітектури та містобудування державної форми власності до 1 квітня поточного року долучають у бюджетний запит центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини цього самого року згідно з термінами, зазначеними в програмі.

Реалізацію галузевої програми щодо об'єктів приватної форми власності здійснюють за кошти власників об'єктів архітектури та містобудування або з інших джерел, передбачених законодавством України.

6.1.17 Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини направляє до:

 • Державного департаменту СФД один примірник затвердженої галузевої програми для контролювання за ходом робіт зі створення галузевого СФД AM;
 • власників об'єктів архітектури та містобудування витяги із затвердженої галузевої програми для готування та відправлення НПД та ОД на об'єкти національного значення до підприємств СФД.

6.1.18 Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він є постачальником документів, на основі витягу із затвердженої галузевої програми:

 • укладає договір із підприємством СФД на виготовляння документів СФД;
 • готує та відправляє НПД та ОД на об'єкти національного значення, що перебувають у його власності, до підприємства СФД для виготовляння документів СФД.

6.1.19 Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він не є постачальником документів, на основі витягу із затвердженої галузевої програми:

-укладає договір із підприємством СФД на виготовляння документів СФД;

-направляє до постачальника документів витяг із затвердженої галузевої програми для готування та відправлення НПД та ОД на об'єкти національного значення до підприємства СФД згідно з договором.

 1. Державний департамент СФД складає витяги з галузевої програми та направляє їх до підприємств СФД для виготовляння документів СФД галузевого СФД AM.
 2. Витяги з галузевої програми формують за принципом належності об'єктів архітектури та містобудування національного значення, які внесені до цієї програми, до визначеної території (регіону), що перебуває в межах обслуговування підприємством СФД.
 3. Постачальник документів на основі витягу з галузевої програми розробляє план подання НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування національного значення для виготовляння документів СФД (далі – план подання НПД та ОД на об'єкти національного значення).
 4. Постачальник документів затверджує план подання НПД та ОД на об'єкти національного значення після погодження власником об'єктів архітектури та містобудування, з яким укладено договір, та підприємством СФД, до якого НПД та ОД відправлятиме.
 5. План подання НПД та ОД на об'єкти національного значення розробляють за формою, наведеною у додатку Г.
 6. Підприємство СФД на основі витягу з галузевої програми та плану подання НПД та ОД на об'єкти національного значення долучає обсяги робіт з виготовляння та передавання документів СФД на довгострокове зберігання до плану виготовляння та передавання на зберігання документів СФД (далі – план виготовляння та передавання документів СФД).
 7. Підприємство СФД затверджує план виготовляння та передавання документів СФД після погодження з Державним департаментом СФД.
 8. План виготовляння та передавання документів СФД розробляють за формою, наведеною у додатку Д.

6.2 Порядок планування робіт зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування

6.2.1 Місцевий орган виконавчої влади на підставі нормативно-правових актів України щодо створення СФД видає розпорядчий документ про створення обласного (регіонального) СФД, за яким:

 • визначають службу (підрозділ) з питань створення обласного (регіонального) СФД (далі – служба (підрозділ));
 • призначають керівника, відповідальних виконавців служби (підрозділу) та визначають коло їх обов'язків;
 • визначають порядок створення та терміни виконання робіт зі створення обласного (регіонального) СФД.
 1. Місцевий орган виконавчої влади на основі Реєстру та списків складає та затверджує перелік об'єктів архітектури та містобудування місцевого значення (далі – перелік об'єктів місцевого значення) після погодження центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
 2. До переліку об'єктів місцевого значення долучають об'єкти архітектури та містобудування незалежно від форми власності на них.
 3. Перелік об'єктів місцевого значення складають за формою, наведеною удодатку А.
 4. Місцевий орган виконавчої влади направляє до:
 • Державного департаменту СФД копію затвердженого переліку об'єктів місцевого значення для контролювання за ходом робіт з розроблення обласної (регіональної) програми;
 • власників об'єктів архітектури та містобудування витяги із затвердженого переліку об'єктів місцевого значення, в які долучені об'єкти, що перебувають у їх власності, та розпорядчий документ про створення обласного (регіонального) СФД на ці об'єкти.

6.2.6 Власник об'єктів архітектури та містобудування згідно з розпорядчим документом визначає постачальника документів.

 1. Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він є постачальником документів, складає перелік НПД та ОД на об'єкти місцевого значення, що перебувають у його власності, згідно з витягом із переліку об'єктів місцевого значення та затверджує його після погодження зі спеціальною науково-дослідною (проектною) реставраційною установою (організацією), яка цю документацію розробляла.
 2. Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він не є постачальником документів, надсилає постачальнику документів витяг із переліку об'єктів місцевого значення та укладає з ним договір на складання переліку НПД та ОД на ці об'єкти.
 3. Керівник підприємства, установи або організації, яка є постачальником документів, складає, затверджує перелік НПД та ОД на об'єкти місцевого значення та надсилає його власникові об'єктів архітектури та містобудування згідно з договором.
 4. Перелік НПД та ОД на об'єкти місцевого значення складають за формою, наведеною у додатку Б.
 5. До переліку НПД та ОД на об'єкти місцевого значення долучають НПД в обсязі, необхідному для консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів архітектури та містобудування, та ОД в обсязі, необхідному для проведення науково-проектних робіт на щойно виявлених об'єктах архітектури та містобудування.
 6. Власник об'єктів архітектури та містобудування надсилає перелік НПД та ОД на об'єкти місцевого значення, які перебувають у його власності, до місцевих органів виконавчої влади для долучення цих об'єктів до обласної (регіональної) програми.
 7. Місцеві органи виконавчої влади на основі переліків НПД та ОД на об'єкти місцевого значення долучають ці об'єкти до обласної (регіональної) програми окремим розділом.
 8. Обласну (регіональну) програму розробляють у двох примірниках за формою, наведеною у додатку В.
 9. Місцеві органи виконавчої влади погоджують та подають на затвердження обидва примірники обласної (регіональної) програми до органу місцевого самоврядування після погодження їх Державним департаментом СФД.
 10. Кошти на реалізацію обласної (регіональної) програми щодо об'єктів архітектури та містобудування державної форми власності до 1 квітня поточного року долучають у бюджетний запит місцевого органу виконавчої влади цього самого року згідно з термінами, зазначеними в програмі.

Реалізацію обласної (регіональної) програми щодо об'єктів приватної форми власності здійснюють за кошти власників об'єктів архітектури та містобудування або з інших джерел, передбачених законодавством України.

6.2.17 Місцеві органи виконавчої влади направляють до:

 • Державного департаменту СФД один примірник затвердженої обласної (регіональної) програми для контролювання за ходом робіт зі створення обласного (регіонального) СФД;
 • власників об'єктів архітектури та містобудування витяги із затвердженої обласної (регіональної) програми для готування та відправлення НПД та ОД на об'єкти місцевого значення до підприємств СФД.

6.2.18 Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він є постачальником документів:

 • укладає договір із підприємством СФД на виготовляння документів СФД;
 • готує та відправляє НПД та ОД на об'єкти місцевого значення, які перебувають у його власності, до підприємства СФД для виготовляння документів СФД.

6.2.19Власник об'єктів архітектури та містобудування, якщо він не є постачальником документів:

 • укладає договір із підприємством СФД на виготовляння документів СФД;
 • направляє до постачальника документів витяг із затвердженої обласної (регіональної) програми для готування та відправлення НПД та ОД на об'єкти місцевого значення до підприємства СФД згідно з договором.
 1. Державний департамент СФД копію обласної (регіональної) програми направляє до підприємства СФД, в межах обслуговування якого перебуває визначена область (регіон), для виготовляння документів СФД.
 2. Постачальник документів на основі витягів з обласної (регіональної) програми розробляє план подання НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування місцевого значення для виготовляння документів СФД (далі – план подання НПД та ОД на об'єкти місцевого значення).
 3. Постачальник документів затверджує план подання НПД та ОД на об'єкти місцевого значення після погодження власником об'єктів архітектури та містобудування та підприємством СФД, до якого НПД та ОД відправлятиме.
 4. План подання НПД та ОД на об'єкти місцевого значення розробляють за формою, наведеною у додатку Г.
 5. Підприємство СФД на основі обласної (регіональної) програми та плану подання НПД та ОД на об'єкти місцевого значення долучає обсяги робіт з виготовляння та передавання документів СФД на довгострокове зберігання до плану виготовляння та передавання документів СФД.
 6. Підприємство СФД затверджує план виготовляння та передавання документів СФД після погодження з Державним департаментом СФД.
 7. План виготовляння та передавання документів СФД розробляють за формою, наведеною у додатку Д.

6.3 Порядок готування та подання науково-проектної та облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів страхового фонду документації

 1. Готування та подання НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів СФД здійснюють у терміни та обсягах, визначених у плані подання НПД та ОД на об'єкти національного (місцевого) значення.
 2. Готування та подання НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів СФД проводять відповідно до вимог національних стандартів комплексу «Страховий фонд документації».
 3. До НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування, підготовлену для подання до підприємства СФД, складають комплектувальні документи.
 4. Комплектувальні документи складають на кожну партію НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування відповідно до вимог національних стандартів комплексу «Страховий фонд документації».
 5. Постачальник документів, який готує та подає НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів СФД за договором, складає два примірники комплектувальних документів.