ДСТУ 4268:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ

ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ

Загальні вимоги

ДСТУ 4268:2003

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

РОЗРОБНИКИ: А. Гергуль; Л. Мещерських; Л. Шишкіна (керівник розробки); О. Штефан; А. Яцук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2003 р. №225
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ 4268:2003

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація засобів розміщування2
 5. Загальні вимоги до засобів розміщування4
 6. Загальні вимоги до послуг, що їх надають засоби розміщування6
 7. Вимоги безпеки6
 8. Вимоги охорони навколишнього середовища8
 9. Методи контролювання8

Бібліографія9

ДСТУ 4268:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ

ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ Загальні вимоги

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ Общие требования

TOURIST SERVICES

TOURIST ACCOMODATION General requirements

Чинний від 2004-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби розміщування, призначені для проживання туристів (далі за текстом — засоби розміщування).

Стандарт встановлює класифікацію засобів розміщування, загальні вимоги до засобів розміщування та до послуг, які надають у засобах розміщування.

Вимоги цього стандарту застосовують суб'єкти господарювання, що надають послуги засобів розміщування.

На підставі цього стандарту можна розробляти нормативні документи, що конкретизують вимоги до окремих видів засобів розміщування. Встановлені вимоги не можуть бути нижчі за вимоги цього стандарту.

Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища викладено в розділах 7 та 8.

Стандарт придатний для застосування з метою сертифікації засобів розміщування.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів

ГОСТ 12,1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых помещениях и общественных зданиях

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 17.1,3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 28681.2-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования

1

ДСТУ 4268:2003

ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов

ГОСТ 30523-97 Услуги общественного питания. Общие требования

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 11-12-77 Санитарные нормы и правила. Защита от шума

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

СанПиН 42-121-4719-88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпиде-мические правила и нормы. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

СанПиН 42-123-5777-91 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпиде-мические правила и нормы. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

СанПиН 42-128-4690-88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпиде-мические правила и нормы. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1турист

Особа, яка здійснює поїздку в місце, що знаходиться за межами її постійного місцеперебування, з оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою, спортивною, релігійною або іншою метою без здійснення оплачуваної діяльності в країні (місці) відвідування на строк від 24 год до одного року підряд або здійснює там не менше ніж одну ночівлю.

Примітка. До постійного місцеперебування особи відносять райони, що безпосередньо прилягають до місця її проживання, роботи чи навчання, або до інших місць, які ця особа часто відвідує

3.2засоби розміщування

Будь-які об'єкти, в яких регулярно або час від часу надають послуги розміщування для ночівлі.

4КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ

4.1 Засоби розміщування поділяють на колективні та індивідуальні

4.1.1Колективні засоби розміщування поділяють на:

а)готелі та аналогічні засоби розміщування:

 1. готелі;
 2. аналогічні готелям засоби розміщування;

б)інші колективні засоби розміщування:

 1. помешкання, призначені для відпочинку;
 2. майданчики для кемпінгу;
 3. стоянки морського та річкового транспорту;
 4. інші колективні засоби розміщування;

в)спеціалізовані засоби розміщування:

 1. оздоровчі засоби розміщування;
 2. табори праці та відпочинку;
 3. громадські транспортні засоби;
 4. конгрес-центри.

4.1.2Індивідуальні засоби розміщування поділяють на:

а) орендовані засоби розміщування:

 1. кімнати, орендовані в сімейних будинках;
 2. житло, орендоване у приватних осіб або через агентства;

2

ДСТУ 4268:2003

б) інші типи індивідуальних засобів розміщування:

 1. неосновне власне житло;
 2. житло, що його надають безоплатно родичам та знайомим;
 3. інші індивідуальні засоби розміщування туристів.

4.2 До колективних засобів розміщування відносять засоби розміщування, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, у яких число місць повинно перевищувати певний мінімум для груп осіб, більших ніж одна сім'я, а всі місця підлягають єдиному керівництву та оплаті відповідно до встановлених цін.

Примітка. Діяльність колективного засобу розмішування може не мати на меті отримання прибутку, наприклад, студентські та шкільні гуртожитки, табори пластунів (скаутів) тощо.

4.2.1До готелів та аналогічних засобів розміщування відносять колективні засоби роз-міщування, що складаються більше ніж з семи номерів; мають єдине керівництво; надають готельніпослуги, зокрема обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнаті санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних послуг та наявного ус-татковання і не входять до категорії спеціалізованих закладів.

 1. До готелів відносять засоби розміщування, в яких надають готельні послуги, не обмежені щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів (наприклад, готелі, готеліквартирного типу, мотелі, дорожні готелі, клуби з проживанням, готелі у пристосованих транспортних засобах тощо).
 2. До аналогічних готелям засобів розміщування відносять засоби розміщування, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, зокрема щоденне заправляння ліжок, прибирання кімнат та санвузлів (наприклад, пансіонати, будинки відпочинку, туристичні бази тощо).

4.2.2До інших колективних засобів розміщування відносять засоби розміщування, щоможуть бути безприбутковими, мають єдине керівництво, надають мінімум послуг (крім щоденно-го заправляння ліжок), не обов'язково складаються з номерів, а можуть мати окремі одиниці жит-лового типу, майданчики для кемпінгу або колективні спальні приміщення.

4.2.2.1До помешкань, призначених для відпочинку, відносять колективні засоби розміщування,що мають єдине керівництво і надають обмежені готельні послуги, крім щоденного заправляння ліжокта прибирання житлових приміщень (комплекси будинків, організовані як житло, або бунгало).

Примітка, Бунгало — це заміські, окремо розташовані будівлі, що мають окремий вихід, містять одну чи декілька кімнат та розраховані на розміщування однієї або двох сімей (пар).

 1. До майданчиків для кемпінгу відносять колективні засоби розміщування на закритихмайданчиках, призначені для розташовування наметів, автофургонів, автопричепів та будинків наколесах, що мають єдине керівництво і надають певні туристичні послуги (інформаційні, продажтоварів у магазинах, відпочинок та розваги).
 2. До стоянок морського та річкового транспорту відносять гавані для суден, призначені для орендування власниками суден стоянки на водній поверхні або місця на березі, а такожпорти для транзитних суден з оплатою швартування на ніч, устатковані санітарно-технічними си-стемами життєзабезпечування.
 3. До інших колективних засобів розміщування відносять засоби розміщування, що підлягають єдиному керівництву, мають соціальне значення, і у багатьох випадках їх субсидують (наприклад, гуртожитки для молоді, туристичні гуртожитки, будинки відпочинку для людей похилоговіку, будинки відпочинку для робітників підприємств, готелі для робітників, студентські та шкільнігуртожитки тощо).

4.2.3До спеціалізованих засобів розміщування відносять засоби розміщування, що можутьбути безприбутковими, мають єдине керівництво, надають мінімум готельних послуг (крім щоденного заправляння ліжок), не обов'язково мають номери, а можуть мати одиниці житлового типу абоколективні спальні приміщення, і, крім розміщування, виконують ще яку-небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлювання, соціальну допомогу, транспортування тощо).

4.2.3.1 До оздоровчих засобів розміщування відносять лікувальні та оздоровчі заклади, в яких надають послуги розміщування (санаторії, будинки реабілітації, оздоровчі ферми тощо).

Примітка. Оздоровчі засоби розміщування, в яких надають готельні послуги, до яких належать щонайменше щоденне заправляння ліжок, прибирання номерів та санвузлів, класифікують як готелі.

3

ДСТУ 4268:2003

4.2.3.2До таборів праці та відпочинку відносять табори, в яких надають послуги розміщу-вання для осіб, які займаються певною діяльністю під час відпочинку (наприклад, сільськогоспо-дарські, археологічні та екологічні табори праці, табори відпочинку, табори пластунів (скаутів),гірські притулки, хижки тощо).

Примітка. До цієї групи відносять також дитячі табори, засоби розміщування при спортивних центрах, в яких не надають готельні послуги.

4.2.3.3До громадських транспортних засобів відносять засоби розміщування зі спальнимиприміщеннями, які належать до колективного громадського транспорту і не відокремлені від ньо-го в плані оплати, що стосується в основному поїздів, суден та яхт.

Примітка. Громадські транспортні засоби відрізняються від інших засобів розміщування тим, що вони не призначені безпосередньо для розміщування туристів (готель, розташований на судні, яке постійно закріплене на одному місці, а не пересувається водними шляхами, класифікують як готель).

4.2.3.4До конгрес-центрів відносять заклади, в яких надають послуги розміщування і устат-ковання та послуги для проведення конгресів, конференцій, курсів, професійного навчання, ме-дитацій та релігійних заходів, а також навчання молоді; у цьому разі спальні приміщення надаютьтільки учасникам спеціалізованих заходів, організованих цим закладом або проведених в його при-міщеннях.

4.3 До індивідуальних засобів розміщування відносять власне житло, в якому за плату або безоплатно надають обмежену кількість місць; у цьому разі всі одиниці розміщування (кімната, житло) є незалежні і їх займають туристи або господарі, які використовують це житло протягом обмеженого проміжку часу як другий будинок або будинок для відпочинку (дачу).

 1. До кімнат, орендованих в сімейних будинках, відносять засоби розміщування, в якихтурист зазвичай живе разом з сім'єю, що проживає в цьому будинку, та сплачує орендну плату.
 2. До житла, орендованого у приватних осіб або за посередництвом агентств,

відносять індивідуальні засоби розміщування (квартири, вілли, будинки, котеджі тощо), що їх на тимчасових засадах здають в оренду як повністю устатковані одиниці для проживання туристів на підставі угод між домашніми господарствами.

4.3.3До неосновного власного житла відносять засоби розміщування (квартири, вілли,будинки, котеджі тощо), які використовують під час туристичної подорожі відвідувачі, що є члениродини власника.

Примітка. До цієї групи належать також помешкання, використовувані по черзі («тайм-шерінг»).

 1. До житла, що його надають безоплатно родичам та знайомим, відносять засо-би розміщування, в яких туристам їхні родичі чи знайомі безоплатно дозволяють повністю або част-ково використовувати свій будинок для розміщування,
 2. До інших індивідуальних засобів розміщування відносять засоби розміщування, якіне зовсім відповідають вимогам до індивідуальних засобів розміщування та складаються з наметівна неорганізованих майданчиках і суден на неофіційних стоянках.

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ

 1. Засоби розміщування треба проектувати та будувати згідно з будівельними нормамита правилами, що має бути підтверджено актом приймання в експлуатацію або висновком упов-новаженої організації.
 2. Вимоги до готелів, що класифікують за категоріями, установлено ДСТУ 4269 та чинниминормативно-правовими документами.
 3. Правила улаштовування, устатковування та утримування гуртожитків повинні відповіда-ти вимогам СанПиН 42-121-4719.
 4. Громадські транспортні засоби (поїзди, круїзні судна, яхти), наземний та водний транспорт,пристосований під засоби розміщування для ночівлі, повинні відповідати вимогам, встановленимвідомчими нормами та правилами.