Після закінчення цього часу вирубним ножем і молотком вирубають зразки-лопатки (рисунок Б. 6), які перед випробуванням витримують упродовж часу, який встановлюють у нормативному документі на конкретний вид герметизуючого матеріалу. 

4.19.3 Проведення випробування 

Випробування проводять згідно з 4.9.3 цього стандарту. 

4.19.4 Обробка результатів 

За результат випробування приймають проміжок часу від нанесення проби герметизуючого матеріалу в форму до початку випробування, при цьому визначенні границя міцності і відносне подовження під час розриву для зразків-лопаток повинні відповідати нормованим значенням на конкретний вид герметизуючого матеріалу. 

Кількість зразків для випробування – не менше трьох. 

4.20 Визначення рівня потужності поглинутої дози -випромінювання 

Метод -випромінювання відноситься до експрес-методів оцінки радіоактивного забруднення герметика радіоактивними речовинами. 

4.20.1 Засоби контролю та матеріали: 

 – дозиметр, який призначається для оцінки рівня потужності поглинутої дози гамма-випромінювання за допомогою звукової сигналізації, відображення показань на цифровому табло і повiдомленням тривалим звуковим сигналом про перевищення установленого порога за ППД. 

4.20.2 Проведення випробування 

Випробування проводять відповідно до інструкції на дозиметричний прилад. 

5  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ , ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАННЯ          ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

5.1 Випробування герметизуючих матеріалів необхідно проводити з урахуванням вимог пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки відповідно до вимог НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002. 

5.2 Токсичність поліуретанових герметизуючих матеріалів під час проведення випробувань зумовлена наявністю токсичних речовин – ізоціонатів у вихідному складі або інших шкідливих речовин, перелік яких наведено в гігієнічному висновку Міністерства охорони здоров’я України на конкретний вид герметизуючого матеріалу. 

Під час роботи з такими герметизуючими матеріалами з’являються ознаки подразнення верхніх дихальних шляхів і очей, бронхіти, кон’юнктивіти. 

Пожежонебезпечність зумовлена наявністю у вихідному неотверділому матеріалі легколетких органічних розчинників. 

5.3 Якщо під час їх випробувань на шкіру попав герметизуючий матеріал, то його необхідно одразу ж видалити, місце попадання ретельно витерти і промити водою з милом. 

5.4 Приміщення, в яких проводять випробування герметизуючих матеріалів, повинні бути освітленні з урахуванням вимог СНиП ІІ-4 та обов’язково мати припливно-витяжну вентиляцію згідно з вимогами ГОСТ 12.4.021, СНиП 2.04.05, яка забезпечує стан повітря робочої зони у відповідності з ГОСТ 12.1.005. 

5.5 Концентрації у повітрі робочої зони шкідливих хімічних речовин під час випробувань не повинні перевищувати їх ГДК п.р.з. згідно з вимогами гігієнічного висновку на конкретний вид герметизуючого матеріалу, в якому наведений перелік шкідливих речовин, що можуть виділятися з

цього певного виду герметизуючого матеріалу у повітря. 

5.6 Приміщення, в яких проводять роботи з випробування герметизуючих матеріалів, повинні відповідати за вибухопожежною і пожежною безпекою категорії В згідно з НАПБ Б.07.005 і задовольняти вимоги 7.10.4 НАПБ А.01.001. 

5.7 Випробувальне обладнання, комунікації, ємності, контрольно-вимірювальні прилади, кабелі, світильники, електропроводи, які використовують під час випробування герметизуючих матеріалів, за виконанням і ступенем захисту повинні відповідати зоні класу П – ІІа за ДНАОП 0.00-1.32. 

5.8 В лабораторних приміщеннях, де проводять випробування герметизуючих матеріалів, забороняється курити. 

Приміщення повинні бути оснащені засобами пожежогасіння у відповідності з НАПБ А.01.001. 

Засоби пожежогасіння – пісок, азбестове рядно, пінні порошкові та вуглекислі вогнегасники. 

5.9 На всі матеріали, які випробовують, повинні бути визначені показники пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.044: група горючості, температура самоспалаху, коефіцієнт димоутворення, індекс поширення полум’я, показник токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів. 

5.10 Необхідність обладнання приміщень автоматичними установками пожежогасіння і пожежної сигналізації слід визначати відповідно до "Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації". 

5.11 Випробувальне обладнання, комунікації і ємності повинні бути заземлені від статичного струму згідно з вимогами ГОСТ 12.1.018 і ДНАОП 0.00-1.32. 

5.12 Працівники, які пов’язані із випробуванням герметизуючих матеріалів, повинні бути забезпечені спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011 і ГОСТ 12.4.103. 

5.13 Працівники, які виконують роботи у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах, повинні проходити спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму відповідно до НАПБ Б.02.005. Порядок організації навчання визначається НАПБ Б.06.001. 

5.14 Контроль показників мікроклімату в лабораторних приміщеннях, де випробовують герметизуючі матеріали, повинен виконуватись згідно з ДСН 3.3.6.042; виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку – згідно з ДСН 3.3.6.037; виробничої загальної та локальної вібрації – згідно з ДСН 3.3.6.039. 

5.15 Під час утилізації герметизуючих матеріалів необхідно дотримуватись вимог охорони навколишнього середовища відповідно до ГОСТ 17.2.3.02, ДСП-201, СанПиН 4630, ДСанПіН 2.2.7.029. 

ДОДАТОК А(довідковий)

ЗАЛЕЖНОСТІ "НАВАНТАЖЕННЯ-ДЕФОРМАЦІЯ"ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДОДАТОК Б(обов’язковий)

СХЕМИ ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

 

Зразок перед випробуванням:1 – пластинки бетонні;2 – шар герметика;3 – вкладиші дерев’яні 

 

Зразок отвердіває впродовж часу, який встановлено у НД на конкретний вид герметизуючого матеріалу 

1 цикл випробування зразків герметизуючих матеріалів 

 

1 – пластинки бетонні; 2 – шар герметика 

 

Зразок розтягують на зазначену в НД величину деформації, витримують у моро- зильній камері 24 год за температури мінус 15 оС 

 

1 – пластинки бетонні; 2 – шар герметика 

 

Зразок витримують 24 год за температури лабораторного приміщення 

 

1 – пластинки бетонні; 2 – шар герметика 

 

Зразок стискають на зазначену в НД величину деформації, витримують у сушильній шафі 24 год за температури 70 оС 

 

1 – пластинки бетонні; 2 – шар герметика 

 

Зразок витримують 24 год за температури лабораторного приміщення 

Рисунок Б.10 – Схематична послідовність щодо визначення стійкості герметизуючих матеріалівдо циклічних деформацій 

Ключові слова: будівельні матеріали, випробування, вимоги безпеки, герметизуючі полімерні матеріали, еластичні, зразки, методи, національний стандарт, однокомпонентні, показники якості