ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


Таблица Н.2

Середній

розмір

частинок

грунту,

мм

Допустима нерозмиваюча середня швидкість потоку,м/с для неоднорідних незв’язних грунтів,

при глибині розмивання до 5% глибини наповнення каналу і при коефіцієнті однорідності

грунту ko, що складає ложе канал

ko = 0,50

ko = 0,30

ko = 0,20

ko = 0,15

при глибині потоку, м

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,25

0,37

0,50

0,75

1,00

2,00

2,50

3,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

40,00

75,00

100,00

150,00

0,44

0,48

0,53

0,59

0,63

0,79

0,84

0,88

1,01

1,18

1,29

1,38

1,44

1,50

1,59

1,79

1,87

1,98

0,47

0,52

0,57

0,65

0,70

0,89

0,96

1,02

1,18

1,42

1,57

1,68

1,76

1,83

1,95

2,22

2,35

2,52

0,52

0,58

0,64

0,73

0,79

1,04

1,13

1,21

1,45

1,82

2,05

2,22

2,36

2,47

2,64

3,05

3,24

3,54

0,55

0,61

0,67

0,77

0,83

1,10

1,20

1,28

1,56

2,00

2,28

2,48

2,65

2,79

3,01

3,51

3,75

4,09

0,53

0,59

0,63

0,68

0,71

0,83

0,87

0,90

0,98

1,00

1,17

1,23

1,28

1,32

1,39

1,51

1,56

1,60

0,58

0,64

0,70

0,79

0,83

1,01

1,06

1,11

1,23

1,38

1,48

1,55

1,61

1,66

1,74

1,94

2,02

2,14

0,64

0,72

0,79

0,89

0,96

1,26

1,36

1,44

1,67

1,97

2,13

2,24

2,33

2,40

2,52

2,79

2,93

3,14

0,68

0,75

0,83

0,94

1,02

1,34

1,46

1,56

1,86

2,26

2,48

2,64

2,75

2,84

2,99

3,31

3,48

3,71

0,62

0,65

0,67

0,70

0,70

0,76

0,78

0,80

0,86

0,95

1.02

1,07

1,11

1,15

1,20

1,28

1,30

-

0,67

0,75

0,81

0,87

0,89

0,99

1,02

1,04

1,11

1,21

1,29

1,35

1,40

1,44

1,52

1,68

1,74

-

0,76

0,84

0,92

1,05

1,13

1,41

1,48

1,54

1,68

1,83

1,92

1,99

2,05

2,10

2,19

2,43

2,55

-

0,80

0,89

0,97

1,11

1,20

1,56

1,70

1,78

1,98

2,22

2,34

2,42

2,48

2,54

2,63

2,88

3,02

-

0,65

0,66

0,66

0,66

0,66

0,70

0,71

0,73

0,78

0,86

0,93

0,98

1,01

1,04

1,07

1,13

-

-

0,75

0,83

0,86

0,88

0,87

0,93

0,94

0,96

1,01

1,10

1,17

1,23

1,27

1,31

1,38

1,51

-

-

0,85

0,94

1,03

1,17

1,26

1,44

1,48

1,51

1,58

1,67

1,74

1,80

1,85

1,90

1,99

2,20

-

-

0,89

1,00

1,09

1,24

1,34

1,72

1,79

1,84

1,95

2,07

2,14

2,20

2,25

2,30

2,38

2,62

-

-

Примітка 1. ko = d5 /d95 , де d5 і d95 - діаметри частинок , дрібніше яких в грунті міститься відповідно 5% та 95%.

Примітка 2. Дивись примітку до таблиці Н.1.

ДБН В.2.4 - 1-99 С. 101

Таблиця Н.З

Розрахункова

питома

зчепність,

105 Па

Допустима нерозмиваюча

середня швидкість потоку, м/с,

для зв’язних грунтів, якщо

вміст легкорозчиниих солей

становить менше 0,2% маси

грунті, при глибині потоку, м

Розрахункова

питома

зчепність,

105 Па

Допустима нерозмиваюча

середня швидкість потоку, м/с,

для зв’язних грунтів, якщо

вміст легкорозчиниих солей

становить менше 0,2% маси

грунті, при глибині потоку, м

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,005

0,39

0,43

0,49

0,52

0,175

1,21

1,33

1,52

1,60

0,010

0,44

0,48

0,55

0,58

0,200

1,28

1,40

1,60

1,69

0,020

0,52

0,57

0,65

0,69

0,225

1,36

1,48

1,70

1,80

0,030

0,59

0,64

0,74

0,78

0,250

1,42

1,55

1,78

1,88

0,040

0,65

0,71

0,81

0,86

0,300

1,54

1,69

1,94

2,04

0,050

0,71

0,77

0,89

0,98

0,350

1,67

1,83

2,09

2,21

0,075

0,83

0,91

1,04

1,10

0,400

1,79

1,96

2,25

2,38

0,100

0,96

1,04

1,20

1,27

0,450

1,88

2,06

2,35

2,49

0,125

1,03

1,13

1,30

1,37

0,500

1,99

2,17

2,45

2,63

0,150

1,13

1,23

1,41

1,49

0,600

2,16

2,38

2,72

2,83

Примітка 1. Дивись примітку до таблиці Н.1

Примітка 2. Розрахункова питома зчепність повинна визначатись як добуток нормативної

питомої зчепності на коефіцієнт однорідності цього грунту.

За нормативну питому зчепність слід приймати середнє значення зчепності, одержане за даними випробувань ( не менше 25 ).

Коефіцієнт однорідності глинистого грунту визначається за формулою

де - коефіцієнт, що характеризує вірогідність мінімальної зчепності і становить: для магістральних каналів - 2,65; для розподільників першого порядку - 2,50; для розподільників подальших порядків - 2,00;

- стандарт кривої розподілу (середня квадратична помилка);

С - нормативна питома зчепність грунту, МПа,

Для розподільників низьких порядків, каналів водозбірно-скидної й колекторно-дренажної мережі у разі відсутності даних значення розрахункової питомої зчепності допускається приймати відповідно до

СНіП 2.02.01 і СНіП 2.02.02.

Таблиця Н.4

Розрахункова

питома

зчепність,

105 Па

Допустима нерозмиваюча

середня швидкість потоку, м/с,

для зв’язних грунтів, якщо

вміст легкорозчиниих солей

становить менше 0,2% -3,0% маси

грунті, при глибині потоку, м

Розрахункова

питома

зчепність,

105 Па

Допустима нерозмиваюча

середня швидкість потоку, м/с,

для зв’язних грунтів, якщо

вміст легкорозчиниих солей

становить менше 0,2% -3,0% маси

грунті, при глибині потоку, м

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,005

0,36

0,40

0,46

0,49

0,175

0,70

0,77

0,89

0,94

0,010

0,39

0,43

0,49

0,52

0,200

0,75

0,82

0,93

1,00

0,020

0,41

0,45

0,52

0,55

0,225

0,80

0,88

1,00

1,07

0,030

0,43

0,48

0,55

0,59

0,250

0,82

0,91

1,04

1,10

0,040

0,46

0,51

0,58

0,62

0,300

0,90

0,99

1,12

1,20

0,050

0,48

0,53

0,61

0,65

0,350

0,97

1,06

1,22

1,30

0,075

0,51

0,56

0,64

0,69

0,400

1,03

1,15

1,31

1,40

0,100

0,55

0,61

0,70

0,75

0,450

1,09

1,20

1,39

1,46

0,125

0,60

0,67

0,76

0,81

0,500

1,26

1,28

1,46

1,56

0,150

0,65

0,72

0,82

0,88

0,600

1,27

1,38

1.60

1,70

Примітка 1. Якщо у зв’язних грунтах вміст легкорозчинних солей перевищує 3%, допустимі

нерозмиваючі швидкості повинні встановлюватись на підставі спеціальних

лосліджень.

Примітка 2. Дивись примітки до таблиці Н.1, Н.3.

ДБН В.2.4 - 1-99 С. 102

Таблиця Н.5

Таблиця Н.7

Торф

Допустима нерозмиваюча середня швидкість

потоку (при R=l м), м/с

Деревний

0,4

Хвощовий

0,8

Осоково-гіпновий добре розкладений (понад 55%)

0,6

Осоково-гіпновий слабо розкладений (до 35%)

0,9

Сфагновий добре розкладений (понад 55%)

0,7

Сфагновий слабо розкладений (до 35%)

1,2

Сфагновий пухівковий слабо розкладений (до 35%)

1,5

Примітка. Для інших значень R допустиму

швидкість потрібно визначати множенням

наведених значень на R-0,66

Таблиця Н.6

Проектна

марка мате-

ріалу облицю-

вання за

міцністю

Допустима середня швидкість

потоку, м/с, для каналів з моно-

літним бетонним, збірним за-

лізобетонним і асфальтобетонним облицюванням, при глибині потоку, м

0,5

1,0

3,0

5,0

50

75

100

150

200

300

9,6

11,2

12,5

14,0

15,6

19,2

10,6

12,4

13,8

15,6

17,3

21,2

12,3

14,3

16,0

18,0

20,0

24,6

13,0

15,2

17,0

19,1

21,2

26,1

Коефіцієнт умов роботи Кс

для каналів у зв’язних і

незв’язних грунтах, якщо

Грунт русла ка-

вміст глинистих частинок

налу

у потоці становить 0,1кг/м3

і більше

для магіс-

для розпо-

для розпо-

тральних

дільників

дільників

каналів

високих

низьких

та їх

порядків

порядків

відгалу-

жень

Пісок:

дрібний та серед-

ньої крупності

1,3

1,4

1.5

крупний і граве-

листий

1,5

1,6

1,7

Гравій:

дрібний

1,5

1,6

1,7

середній

1,4

1,5

1,6

крупний

1,2

1,3

1,4

Галька

1,1

1,2

1,3

Глинисті грунти у

разі наявності:

наносів у ко-

лоїдному стані

1,30

1,40

1,60

донних коро-

дуючих наносів

0,75

0,80

0,85

Дно і укоси, вкриті

рослинністю

1,1

1,5

1,2

При тривалих пе-

рервах у роботі

каналів для райо-

нів:

недостатнього

зволоження

0,2

0,22

0,25

з вологим

кліматом

0,6

0,7

0,8

Примітка 1. Тривалою вважається перерва,

протягом якої відбувається пересихання грунтів, що викликає зменшення їх опірності розмиванню.

Примітка 2. Періодичність роботи не враховуїться й допустимі швидкості не зменшуються для тих каналів, у яких розмиви не перешкоджають нормальній експлуатації (канали водозбірно-скидної мережі, скиди періодичної дії тощо).

Примітка 3. До районів недостатнього зволоження

належить територія, розміщена між ізолініями 0,0 і

0,5 л/с з 1 км2 на картах ізоліній річного стоку річок.