Демонстраційний комплекс

Сцени

5.5 Сцени з колосниками слід передбачати згідно з таблицею 7 або завданням на проектування. Розміри сцен і вимоги до них необхідно приймати згідно з таблицею 1, а щодо кінопроекційної –з таблицею 2.

Таблиця 7

Місткість великого залу для глядачів, місць

Сцена

До 600

С-4

Від 500 до 800

С-6

Від 700 до 1200

С-7

Від 1100 до 1500

С-8

1500 та більше

С-9

ДБН В.2.2-16-2005 С. 13

5.6 Розміри оркестрової ями слід приймати за таблицею 8.

Таблиця 8

Жанр театру

Ширина, м, не менше

оркестрової ями

прорізу

Драматичний та музично-драматичний

3

2

Музичної комедії

4,5

3,5

Опери та балету

6

4,5

Висоту оркестрової ями (від рівня підлоги до низу виступних конструкцій) слід приймати 2,1-2,4 м.

Площу на одного артиста оркестру слід приймати не менше 1,3 м2.

Рекомендується передбачати перекриття оркестрової ями і її трансформацію.

Приміщення, що обслуговують сцену

5.7При сцені слід передбачати два приміщення для очікування виходу на сцену і розташовувати їх суміжно зі сценою, як правило, поблизу її стику із залом для глядачів.

Площу приміщень для очікування виходу на сцену слід визначати з розрахунку одночасного перебування артистів та приймати на одного артиста в кожному приміщенні, м2, не менше: для драматичних та музично-драматичних театрів – 1,7; для театрів музичної комедії – 1,8; для театрів опери та балету – 1,9.

При приміщеннях для очікування виходу на сцену або поблизу них необхідно передбачати санітарні вузли.

5.8Площі артистичних вбиралень на одного артиста слід приймати згідно з таблицею 9.Таблиця 9

Кількість артистів у приміщенні1)

Площа артистичної вбиральні на одного артиста, м2, не менше

для драматичних артистів і вокалістів

для артистів балету

1

9

11

2

6

7,5

3

4,5

5,5

4

3,5

4,5

6

3

3,5

12 2)

3

1)Площа приміщень на одного-чотирьох артистів наведена з розрахунку:один санітарний вузол (один унітаз, один умивальник і один душ) на дві артистичні вбиральні. В разі проектування подібного санітарного вузла для кожної артистичної вбиральні її площу слід збільшувати на 10 %.

2)При проектуванні драматичних театрів, як правило, не передбачається.

5.9Призначення і кількість репетиційних залів, а також їх розміри (довжина, ширина, висота),м, слід приймати згідно з таблицею 10.

  1. Склад та площі приміщень при студійно-репетиційному залі приймаються за завданням напроектування.
  2. Склади чергові та поточного репертуару слід розміщувати в основній будівлі. Розміщеннярезервних складів визначається завданням на проектування.
  3. Чергові склади об'ємних та станкових декорацій повинні прилягати до сцени і карманів.

С. 14 ДБН В.2.2-16-2005

Таблиця 10

Найменування приміщень

Основні параметри репетиційних залів (довжина, ширина, висота), м

Драматичний та музично-драматичний театри1)

Театр музичної комедії

Театр опери та балету

С-4

С-6

С-7

С-7

С-8

С-8

С-9

Репетиційні зали:

великий

9x9x5

12x12x6

15x15x6

15x15x6

18x18x7,5

18x18x7,5

21x21x7,5

малий

9x6x3,6

9x9x3,6

12x12x5

12x12x5

15x12x6

15x12x6

15x15x6

балету

15x9x4,5

18x12x4,5

18x12x4,5

18x15x4,5 18x15x4,5

оркестру

9x6x4,2

12x9x5,1

15x9x5,7

15x12x6

хору

6x6x4,2

9x6x4,2

9x6x4,2

12x9x4,2 9x9x4,2

1) При проектуванні драматичного та музично-драматичного театрів допускається передбачати за завданням на проектування репетиційно-фізкультурний зал. У разі проектування музично-драматичного театру для двох труп (драматичної і музичної) рекомендується передбачати за завданням на проектування зали для репетицій: балету, оркестру, хору.

Примітка. Розміри в плані вказано в осях будівельних конструкцій, висота – від підлоги до низу виступних конструкцій перекриттів.

Приміщення для адміністративного, інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу

5.13Площі приміщень для адміністративного і художнього керівництва слід приймати зазавданням на проектування з урахуванням штатного розпису для даного театру, але не менше 12 м2кожне.

  1. Норми площі робочих кімнат інженерно-технічного персоналу на одного співробітника, м ,слід приймати: кабінетів для бухгалтерії, адміністративного та інженерного персоналу – не менше 6,0; кімнат обслуговуючого та технічного персоналу – 2,0.
  2. Площі санітарно-гігієнічних приміщень у комплексах приміщень (демонстраційному, щообслуговують сцену, адміністративно-господарських та виробничих) слід визначати з розрахунку:санітарні вузли – один унітаз і один пісуар на кожні 25 чоловіків; один унітаз на кожні 15 жінок;один умивальник на кожні 30 осіб; душові – одна душова кабіна на кожні вісім осіб (артистів іробітників сцени); кімната особистої гігієни жінок – один гігієнічний душ на кожні 100 жінок; причисельності жінок від 14 до 100 необхідно передбачати одну кабіну з гігієнічним душем, розташовану при жіночій вбиральні з входом із умивальної.

Примітка. При визначенні загальної кількості людей для розрахунку приладів не повинна враховуватись кількість артистів, для яких при артистичних вбиральнях передбачені санітарні вузли та душові.

5.16 Площу службового буфету слід визначати з розрахунку 12 місць на кожні 100 працюючих утеатрі.

Виробничі приміщення

5.17Розміри живописно-декораційної майстерні (у чистоті) слід приймати згідно з таблицею 11.Оглядові містки шириною 0,8-1,0 м слід розташовувати на висоті 3,5 м від рівня підлоги.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 15

Таблиця 11

Сцена

Розміри живописно-декораційної майстерні, м, не менше

довжина

ширина

С-4

23

17

9

12

С-6

27

19

10

14

С-7

31

23

12

16

С-8

37

25

13

19

С-9

41

27

14

21

5.18 Розміри (в чистоті) приміщень для монтажу станкових декорацій слід приймати згідно з таблицею 12.

Таблиця 12

Сцена

Розміри приміщень монтажу станкових декорацій, м, не менше

довжина

ширина

С-4

11

7,5

С-6

12

8

С-7

14

9

С-8

16

10

С-9

18

11

  1. Висоту виробничих приміщень (в просвіті) слід приймати, м, не менше: столярної, слюсарної, розпису тканин, бутафорських майстерень – 3,6; живописно-декораційної майстерні таскульптурної дільниці бутафорської (20 % площі майстерні) – 5,6; приміщення для монтажу станкових декорацій – висоти карману сцени.
  2. У складі комплексу для глядачів і демонстраційного комплексу допускається передбачатиприміщення бару, вітальні, зимового саду, аудиторій тощо згідно з завданням на проектування.

6 КЛУБИ, ЦЕНТРИ ДОЗВІЛЛЯ

6.1 У складі клубів, центрів дозвілля передбачаються, як правило, такі функціональні групи приміщень:

  • комплекс для глядачів;
  • демонстраційний комплекс;
  • клубний комплекс:

група приміщень відпочинку та розваг; лекційно-інформаційна група приміщень; гуртково-студійна група приміщень; група фізкультурно-оздоровчих приміщень.

Рекомендований склад і розрахункова кількість відвідувачів функціональних груп приміщень клубного комплексу наведені у додатку Е.

С. 16 ДБН В.2.2-16-2005

Комплекс для глядачів

6.2 Склад і норми площі комплексу для глядачів на одне місце в залах для глядачів слід приймати згідно з таблицею 13.

Таблиця 13

Найменування приміщень

Площа на одного глядача/відвідувача, м2,

не менше

Додаткові вказівки

Касовий вестибюль, у тому числі:

касові кабіни

0,05-0,06

-

Передбачається за сумарної місткості залів для глядачів 400 місць і більше

Площею не менше 2,5 м2.

Кількість касових кабін визначається з розрахунку: одна кабіна на 400 місць у запах для глядачів

Кабінет чергового адміністратора

-

Площею не менше 6 м2

Вхідний вестибюль1),

у тому числі:

комплексу для глядачів клубного комплексу

0,2-0,3

0,3 на одного глядача

0,15 на одного відвідувача клубного комплексу

Гардеробна за бар'єром

0,08-0,1

Кімната для куріння

0,05-0,07

Санітарні вузли:

комплексу для глядачів

клубного комплексу

2,0-2,5 на один прилад

Проектуються з розрахунку рівного співвідношення чоловіків і жінок

Кількість приладів у санвузлах слід приймати: в чоловічих – один унітаз, два пісуари, один умивальник на 100 чоловіків; у жіночих – два унітази, один умивальник на 50 жінок

3 розрахунку: один унітаз, один пісуар, один умивальник на 150 чоловіків; два унітази, два умивальники на 150 жінок

Фойє-вестибюль

0,4-0,45

Фойє-зал для масових заходів

0,5-0,63

При центрах культури за завданням на проектування

Буфет або буфетна стойка у фойє чи фойє-вестибюлі з підсобними приміщеннями

3 розрахунку 12-15 % відвідувачів комплексу для глядачів

Комора меблів при фойє

0,02

Площею не менше 10 м2

Кулуари

0,25

Передбачаються при проектуванні театрально-концертного залу

Комора для інвентаря та меблів при залі

0,05

Площею не менше 10 м2. Слід передбачати при залах з горизонтальною підлогою

1) Вестибюльна група приміщень може бути загальною для всієї будівлі або передбачатися на дві-три групи приміщень для відвідувачів чи в кожній з функціональних груп.

Демонстраційний комплекс

Естради і сцени

6.3 Види естрад і сцен залежно від типу клубу, центру дозвілля і місткості залу для глядачів слід приймати згідно з таблицею 14, а їх розміри – згідно з таблицею 1, для кіноконцертного залу – згідно з завданням на проектування.

Допускається проектувати відкриті до залу естради з розмірами, не менше від указаних у таблиці 1.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 17

Оркестрову яму для сцен С-1 ?? С-3 і С-5 та естрад слід проектувати розмірами, м, не менше: ширина 2,5, ширина прорізу – 1,7, висота (до низу виступних конструкцій) – 1,9.

Розміри оркестрової ями для сцен С-4 та С-6 рекомендується приймати згідно з 5.6 цих Норм.

В фойє, танцювальних залах і аудиторіях допускається влаштування естрад, розмір яких повинен бути не менше 4 х 3 м.

При сценах С-1 ?? С-6 і естрадах Е-4 ?? Е-6 необхідно, а при естрадах Е-1 ?? Е-3 рекомендується передбачати приміщення очікування виходу на сцену відповідно до 5.7 цих Норм.

Таблиця 14

Місткість залу для глядачів, місць

Тип естради або сцени1)

Театрально-концертний зал

універсальний концертно-танцювальний зал

Від 100 до 200

Е-1, Е-2, Е-3

Понад 200 до 300

Е-2, Е-3

Е-2, Е-3, Е-4

Понад 300 до 500

Е-3, Е-4, С-1 , С-2, С-3

Е-3, Е-4, Е-5

Понад 500 до 700

Е-4, Е-5, С-2, С-3, С-5

Понад 700 до 1000

Е-5, Е-6, С-3, С-4, С-5, С-6

1) Сцени С-4 та С-6 передбачаються в об'єктах для будівництва у містах, що не мають будинку театру. Естради допускається обладнувати містками. Для естрад Е-2 ?? Е-6 допускається не передбачати будівельний портал, що відділяє авансцену від естради завісою.