Державний Комітет України із земельних ресурсівДержавна інспекція з контролю за використанням і охороною земель

ЛИСТ

від 01.07.2008 р. N 6-8-1926

Щодо надання роз'яснень

У зв'язку із отриманням непоодиноких запитів від територіальних органів Держземінспекції надаємо роз'яснення з деяких питань, що виникають на підставі набуття чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства" (від 15.04.2008 N 271-VI).

Відповідно до вищезазначеного Закону стаття 2381 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) викладена у новій редакції. З моменту набуття чинності змін до КУпАП (з 07.04.2008) розгляд справ про адміністративні правопорушення, які пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охороною земель (статті 52 - 56 та стаття 1885 КУпАП), покладено на органи державного контролю за використанням та охороною земель. Від імені цих органів розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель і його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і їх заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель і державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій.

Щодо питання, у якому структурному підрозділі повинні зберігатися матеріали справ про адміністративні правопорушення, роз'яснюємо, що відповідно до частини 2 статті 299 КУпАП постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, згідно із статтею 304 КУпАП вирішуються органом (посадовою особою), який виніс постанову. Стаття 305 КУпАП встановлює, що контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади у порядку, встановленому законом.

Постанова про накладення адміністративного стягнення, накладена іншим (крім постанови адміністративної комісії або рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради) органом (посадовою особою), згідно із вимогами пункту 3 частини 1 статті 288 КУпАП може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або у районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним. Відповідно до вимог частини 3 цієї статті Кодексу скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати відповідно до цієї статті Кодексу.

Таким чином, всі справи про адміністративні правопорушення, що розглядалися до внесення змін до КУпАП, повинні зберігатися в органі (у посадової особи), який їх розглядав та виносив постанови по справах про адміністративні правопорушення.

Після внесення змін до КУпАП нові справи формуються у Держземінспекції чи її відповідному територіальному органі та розглядаються посадовим особами, визначеними частиною 2 статті 2381 КУпАП.

Щодо порядку оскарження (опротестування) постанов про накладення адміністративних стягнень повідомляємо наступне.

У зв'язку із тим, що новою редакцією статті 238-1 КУпАП розгляд справ про адміністративні правопорушення покладено на Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель (Голову Держкомзему) та посадових осіб Держземінспекції та її територіальних органів, які не є вищестоящими органами (вищестоящими посадовими особами) для територіальних органів (посадових осіб) Держкомзему, а також тим, що пункт 3 частини 1 статті 288 Кодексу, як альтернативу, надає право оскарження постанов по справах про адміністративні правопорушення у районних, районних у містах, міських чи міськрайонних судах, вважаємо, що постанови про адміністративні правопорушення, винесені посадовими особами територіальних органів Держкомзему до внесення змін до КУпАП, в цей час повинні оскаржуватися лише у Голови Держкомзему як Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель чи у судовому порядку.

Також вважаємо, що протести прокурорів на постанови по справах про адміністративні правопорушення, які винесені посадовими особами територіальних органів Держкомзему, що надійшли їм на розгляд, необхідно повертати із повідомленням про залишення постанови без змін, а протесту без задоволення з роз'ясненням, що новою редакцією статті 238-1 КУпАП посадові особи органів земельних ресурсів (територіальних органів Держкомзему) позбавлені права розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Територіальні органи Держземінспекції розглядати протести прокурорів на постанови по справах про адміністративні правопорушення, винесені посадовими особами територіальних органів Держкомзему до внесення змін до КУпАП, права не мають, так як постанови ними не виносилися і вони не є вищестоящими органами (вищестоящими посадовими особами) для територіальних органів (посадових осіб) Держкомзему.

Одночасно повідомляємо, що Держземінспекцією розробляється проект нової Інструкції з провадження у справах про адміністративні правопорушення органами державного контролю за використанням та охороною земель з урахуванням змін, внесених до КУпАП.

 

Заступникначальника інспекції 

 С. Шумейко